Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΥΒΑΡΑΣ 
 FIRST NAME: ΓΑΒΡΙΗΛ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T1 [1999] 1 0 5 4 1 2 2 0 1 0 0
Auto BT1 [2005] 1 0 6 6 0 0 3 1 1 1 0
TOTAL RACES: 2 2 0 11 10 1 2 5 1 2 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T1 [1999]1,010 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 14:01:55

TIME INFORMATION
RT: 1,010 sec
0-18M: 2,772 sec
0-100M: 6,901 sec
0-200M: 9,650 sec 
0-300M: 12,155 sec
0-400M: 15,009 sec
TOTAL TIME: 16,019 sec
200-400M: 5,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 120,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,433 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:04:18

TIME INFORMATION
RT: 1,154 sec
0-18M: 2,433 sec
0-100M: 6,443 sec
0-200M: 9,327 sec 
0-300M: 11,716 sec
0-400M: 13,884 sec
TOTAL TIME: 15,038 sec
200-400M: 4,557 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,408 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 17:11:10

TIME INFORMATION
RT: 1,529 sec
0-18M: 2,693 sec
0-100M: 6,408 sec
0-200M: 9,221 sec 
0-300M: 11,585 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 15,247 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,221 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 17:11:10

TIME INFORMATION
RT: 1,529 sec
0-18M: 2,693 sec
0-100M: 6,408 sec
0-200M: 9,221 sec 
0-300M: 11,585 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 15,247 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,585 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 17:11:10

TIME INFORMATION
RT: 1,529 sec
0-18M: 2,693 sec
0-100M: 6,408 sec
0-200M: 9,221 sec 
0-300M: 11,585 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 15,247 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,718 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 17:11:10

TIME INFORMATION
RT: 1,529 sec
0-18M: 2,693 sec
0-100M: 6,408 sec
0-200M: 9,221 sec 
0-300M: 11,585 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 15,247 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,411 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:51:39

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,613 sec
0-100M: 6,672 sec
0-200M: 9,487 sec 
0-300M: 11,813 sec
0-400M: 13,898 sec
TOTAL TIME: 15,000 sec
200-400M: 4,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

179,85 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:51:39

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,613 sec
0-100M: 6,672 sec
0-200M: 9,487 sec 
0-300M: 11,813 sec
0-400M: 13,898 sec
TOTAL TIME: 15,000 sec
200-400M: 4,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BT1 [2005]0,688 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 2,706 sec
0-100M: 7,830 sec
0-200M: 10,896 sec 
0-300M: 13,225 sec
0-400M: 15,504 sec
TOTAL TIME: 16,192 sec
200-400M: 4,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,30 km/h
400M: 151,30 km/h
200-400M: 13,00 km/h

2,252 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

5,835 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

8,495 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

10,641 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

12,562 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

4,067 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

151,81 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,641 sec
0-400M: 12,562 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,067 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 192,75 km/h
200-400M: 40,94 km/h

193,04 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2006-05-21 13:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 2,527 sec
0-100M: 6,380 sec
0-200M: 9,082 sec 
0-300M: 11,250 sec
0-400M: 13,184 sec
TOTAL TIME: 14,064 sec
200-400M: 4,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,67 km/h
400M: 193,04 km/h
200-400M: 42,37 km/h

47,43 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 14:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,807 sec
0-18M: 2,786 sec
0-100M: 7,923 sec
0-200M: 11,037 sec 
0-300M: 13,385 sec
0-400M: 15,403 sec
TOTAL TIME: 16,210 sec
200-400M: 4,366 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,66 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 47,43 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo