Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA2 [2008] 7 2 33 31 2 4 21 0 2 4 2
Auto AA1 [2008] 1 1 4 4 0 0 3 0 0 0 1
TOTAL RACES: 8 8 3 37 35 2 4 24 0 2 4 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA2 [2008]0,495 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-05-30 10:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,495 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,471 sec
0-200M: 8,396 sec 
0-300M: 11,121 sec
0-400M: 13,857 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 5,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,23 km/h
400M: 126,51 km/h
200-400M: -5,72 km/h

1,586 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-09-22 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,095 sec
0-18M: 1,586 sec
0-100M: 4,920 sec
0-200M: 7,749 sec 
0-300M: 10,150 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 13,441 sec
200-400M: 4,597 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,16 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 29,47 km/h

4,884 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

7,686 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

10,061 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

12,231 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

4,545 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

142,30 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 4,884 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,231 sec
TOTAL TIME: 13,037 sec
200-400M: 4,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 171,25 km/h
200-400M: 28,95 km/h

171,48 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,520 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 5,093 sec
0-200M: 7,905 sec 
0-300M: 10,291 sec
0-400M: 12,472 sec
TOTAL TIME: 12,992 sec
200-400M: 4,567 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,44 km/h
400M: 171,48 km/h
200-400M: 30,04 km/h

127,90 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,952 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,712 sec
0-200M: 8,682 sec 
0-300M: 11,186 sec
0-400M: 13,449 sec
TOTAL TIME: 14,401 sec
200-400M: 4,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 38,89 km/h
400M: 166,79 km/h
200-400M: 127,90 km/h

Auto AA1 [2008]1,001 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-31 11:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 2,304 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,355 sec
TOTAL TIME: 17,356 sec
200-400M: 7,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 91,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,577 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-30 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 2,247 sec
0-18M: 1,577 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,586 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,050 sec
TOTAL TIME: 16,297 sec
200-400M: 5,464 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 144,40 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,586 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-30 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 2,247 sec
0-18M: 1,577 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,586 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,050 sec
TOTAL TIME: 16,297 sec
200-400M: 5,464 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 144,40 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,620 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-31 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,066 sec
0-18M: 1,961 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,638 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,620 sec
TOTAL TIME: 14,686 sec
200-400M: 4,982 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,982 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-31 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,066 sec
0-18M: 1,961 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,638 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,620 sec
TOTAL TIME: 14,686 sec
200-400M: 4,982 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

161,23 km/h
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
GOLF

CLASS - RUN
Auto AA1 [2008]
Qualification
2008-08-31 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,066 sec
0-18M: 1,961 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,638 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,620 sec
TOTAL TIME: 14,686 sec
200-400M: 4,982 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo