Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 4 0 17 15 2 0 14 3 0 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 8 7 1 3 4 1 0 0 0
Moto True Street [2012] 4 0 19 14 5 0 16 3 0 0 0
TOTAL RACES: 8 9 0 44 36 8 3 34 7 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,479 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,479 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,612 sec 
0-300M: 8,352 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,403 sec
200-400M: 3,312 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,43 km/h
400M: 237,23 km/h
200-400M: 43,80 km/h

1,627 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,743 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,252 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,470 sec
TOTAL TIME: 10,213 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,00 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 46,91 km/h

4,336 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,581 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,336 sec
0-200M: 6,394 sec 
0-300M: 8,110 sec
0-400M: 9,675 sec
TOTAL TIME: 10,256 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,93 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 48,58 km/h

6,252 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,743 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,252 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,470 sec
TOTAL TIME: 10,213 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,00 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 46,91 km/h

8,106 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-25 11:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,986 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 4,339 sec
0-200M: 6,387 sec 
0-300M: 8,106 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,660 sec
200-400M: 3,287 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,45 km/h
400M: 240,33 km/h
200-400M: 48,88 km/h

9,470 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,743 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,252 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,470 sec
TOTAL TIME: 10,213 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,00 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 46,91 km/h

3,214 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:16:58

TIME INFORMATION
RT: 0,671 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,266 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,480 sec
TOTAL TIME: 10,151 sec
200-400M: 3,214 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,97 km/h
400M: 244,56 km/h
200-400M: 48,59 km/h

200,00 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,743 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,252 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,470 sec
TOTAL TIME: 10,213 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,00 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 46,91 km/h

246,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,743 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,252 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,470 sec
TOTAL TIME: 10,213 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,00 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 46,91 km/h

50,24 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000K5

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-04-11 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,508 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,753 sec 
0-300M: 8,557 sec
0-400M: 10,197 sec
TOTAL TIME: 10,705 sec
200-400M: 3,444 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,91 km/h
400M: 232,15 km/h
200-400M: 50,24 km/h

Moto Super Street [2010]0,469 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 18:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,469 sec
0-18M: 1,831 sec
0-100M: 4,482 sec
0-200M: 6,520 sec 
0-300M: 8,235 sec
0-400M: 9,791 sec
TOTAL TIME: 10,260 sec
200-400M: 3,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,85 km/h
400M: 244,98 km/h
200-400M: 50,13 km/h

1,775 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

4,418 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

6,437 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

8,141 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

9,686 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

3,249 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

196,80 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 18:08:00

TIME INFORMATION
RT: 2,266 sec
0-18M: 1,917 sec
0-100M: 4,603 sec
0-200M: 6,654 sec 
0-300M: 8,375 sec
0-400M: 9,939 sec
TOTAL TIME: 12,205 sec
200-400M: 3,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,80 km/h
400M: 239,85 km/h
200-400M: 43,05 km/h

246,95 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

53,72 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000 9

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Free Run
2010-09-04 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,930 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,418 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 8,141 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 10,616 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 246,95 km/h
200-400M: 53,72 km/h

Moto True Street [2012]-0,625 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: -0,625 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 4,341 sec
0-200M: 6,421 sec 
0-300M: 8,171 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 9,132 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,37 km/h
400M: 234,65 km/h
200-400M: 40,28 km/h

1,643 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:05:21

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,643 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,382 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,762 sec
TOTAL TIME: 10,387 sec
200-400M: 3,380 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,18 km/h
400M: 224,15 km/h
200-400M: 32,97 km/h

4,341 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: -0,625 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 4,341 sec
0-200M: 6,421 sec 
0-300M: 8,171 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 9,132 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,37 km/h
400M: 234,65 km/h
200-400M: 40,28 km/h

6,382 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:05:21

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,643 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,382 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,762 sec
TOTAL TIME: 10,387 sec
200-400M: 3,380 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,18 km/h
400M: 224,15 km/h
200-400M: 32,97 km/h

8,171 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: -0,625 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 4,341 sec
0-200M: 6,421 sec 
0-300M: 8,171 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 9,132 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,37 km/h
400M: 234,65 km/h
200-400M: 40,28 km/h

9,757 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: -0,625 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 4,341 sec
0-200M: 6,421 sec 
0-300M: 8,171 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 9,132 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,37 km/h
400M: 234,65 km/h
200-400M: 40,28 km/h

3,263 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,502 sec
0-200M: 6,560 sec 
0-300M: 8,278 sec
0-400M: 9,823 sec
TOTAL TIME: 10,443 sec
200-400M: 3,263 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,17 km/h
400M: 242,13 km/h
200-400M: 46,96 km/h

195,17 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,502 sec
0-200M: 6,560 sec 
0-300M: 8,278 sec
0-400M: 9,823 sec
TOTAL TIME: 10,443 sec
200-400M: 3,263 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,17 km/h
400M: 242,13 km/h
200-400M: 46,96 km/h

243,33 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,631 sec
0-18M: 1,743 sec
0-100M: 4,450 sec
0-200M: 6,565 sec 
0-300M: 8,323 sec
0-400M: 9,913 sec
TOTAL TIME: 10,544 sec
200-400M: 3,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,24 km/h
400M: 243,33 km/h
200-400M: 56,09 km/h

56,09 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,631 sec
0-18M: 1,743 sec
0-100M: 4,450 sec
0-200M: 6,565 sec 
0-300M: 8,323 sec
0-400M: 9,913 sec
TOTAL TIME: 10,544 sec
200-400M: 3,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,24 km/h
400M: 243,33 km/h
200-400M: 56,09 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo