Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΜΑΝΩΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA2.2 [2008] 3 1 12 12 0 0 7 0 2 2 1
Auto BA2 [2008] 2 0 9 8 1 0 5 0 1 2 1
Auto True Street [2009] 1 1 3 2 1 0 1 0 0 1 1
TOTAL RACES: 5 6 2 24 22 2 0 13 0 3 5 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA2.2 [2008]0,724 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-10-19 12:09:09

TIME INFORMATION
RT: 0,724 sec
0-18M: 2,189 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,914 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 14,360 sec
200-400M: 4,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,24 km/h
400M: 166,82 km/h
200-400M: 36,58 km/h

2,094 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
M3

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:15:45

TIME INFORMATION
RT: 0,746 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,846 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,594 sec
TOTAL TIME: 14,340 sec
200-400M: 4,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,57 km/h
400M: 163,85 km/h
200-400M: 33,28 km/h

8,740 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
M3

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-12-14 09:53:24

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 2,115 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,462 sec
TOTAL TIME: 14,398 sec
200-400M: 4,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,30 km/h
400M: 163,85 km/h
200-400M: 31,55 km/h

13,462 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
M3

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-12-14 09:53:24

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 2,115 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,462 sec
TOTAL TIME: 14,398 sec
200-400M: 4,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,30 km/h
400M: 163,85 km/h
200-400M: 31,55 km/h

4,685 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-10-19 13:42:53

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 2,201 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,924 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,609 sec
TOTAL TIME: 14,341 sec
200-400M: 4,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,53 km/h
400M: 168,93 km/h
200-400M: 37,40 km/h

132,30 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
M3

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-12-14 09:53:24

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 2,115 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,462 sec
TOTAL TIME: 14,398 sec
200-400M: 4,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,30 km/h
400M: 163,85 km/h
200-400M: 31,55 km/h

168,93 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-10-19 13:42:53

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 2,201 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,924 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,609 sec
TOTAL TIME: 14,341 sec
200-400M: 4,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,53 km/h
400M: 168,93 km/h
200-400M: 37,40 km/h

43,07 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-10-18 13:10:15

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,193 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,130 sec
TOTAL TIME: 14,964 sec
200-400M: 4,937 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,12 km/h
400M: 163,19 km/h
200-400M: 43,07 km/h

Auto BA2 [2008]0,693 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 15:09:25

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 2,453 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 14,131 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 14,131 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 51,59 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,990 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-03-22 10:18:25

TIME INFORMATION
RT: 2,080 sec
0-18M: 1,990 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,460 sec
TOTAL TIME: 15,543 sec
200-400M: 4,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,76 km/h
400M: 168,77 km/h
200-400M: 38,01 km/h

8,740 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-03-22 10:18:25

TIME INFORMATION
RT: 2,080 sec
0-18M: 1,990 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,460 sec
TOTAL TIME: 15,543 sec
200-400M: 4,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,76 km/h
400M: 168,77 km/h
200-400M: 38,01 km/h

13,460 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-03-22 10:18:25

TIME INFORMATION
RT: 2,080 sec
0-18M: 1,990 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,460 sec
TOTAL TIME: 15,543 sec
200-400M: 4,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,76 km/h
400M: 168,77 km/h
200-400M: 38,01 km/h

4,720 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2009-03-22 12:16:27

TIME INFORMATION
RT: 0,756 sec
0-18M: 2,060 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,770 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,490 sec
TOTAL TIME: 14,245 sec
200-400M: 4,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,24 km/h
400M: 169,57 km/h
200-400M: 38,33 km/h

134,47 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 14:00:08

TIME INFORMATION
RT: 0,906 sec
0-18M: 2,224 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,904 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,651 sec
TOTAL TIME: 14,557 sec
200-400M: 4,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,47 km/h
400M: 170,85 km/h
200-400M: 36,38 km/h

170,85 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 14:00:08

TIME INFORMATION
RT: 0,906 sec
0-18M: 2,224 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,904 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,651 sec
TOTAL TIME: 14,557 sec
200-400M: 4,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,47 km/h
400M: 170,85 km/h
200-400M: 36,38 km/h

38,99 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-03-21 12:02:25

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 2,260 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,270 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,170 sec
TOTAL TIME: 15,507 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,05 km/h
400M: 163,04 km/h
200-400M: 38,99 km/h

Auto True Street [2009]0,732 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

1,980 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

8,640 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

13,310 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

4,670 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

132,45 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

170,61 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

38,16 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 10:33:59

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 14,045 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,45 km/h
400M: 170,61 km/h
200-400M: 38,16 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo