Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΜΑΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto 4 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Super Street [2010] 2 0 10 9 1 0 8 1 1 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 19 18 1 0 15 2 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,962 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,962 sec
0-18M: 2,103 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 7,587 sec 
0-300M: 9,473 sec
0-400M: 11,169 sec
TOTAL TIME: 12,131 sec
200-400M: 3,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,35 km/h
400M: 214,36 km/h
200-400M: 38,01 km/h

1,969 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

4,717 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

6,902 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

8,730 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

10,381 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

3,435 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,989 sec
0-18M: 2,063 sec
0-100M: 4,885 sec
0-200M: 7,051 sec 
0-300M: 8,856 sec
0-400M: 10,486 sec
TOTAL TIME: 11,475 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,12 km/h
400M: 229,84 km/h
200-400M: 46,72 km/h

184,99 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,902 sec 
0-300M: 8,730 sec
0-400M: 10,381 sec
TOTAL TIME: 11,379 sec
200-400M: 3,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,99 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 36,45 km/h

229,84 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,989 sec
0-18M: 2,063 sec
0-100M: 4,885 sec
0-200M: 7,051 sec 
0-300M: 8,856 sec
0-400M: 10,486 sec
TOTAL TIME: 11,475 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,12 km/h
400M: 229,84 km/h
200-400M: 46,72 km/h

53,16 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,794 sec
0-18M: 1,983 sec
0-100M: 4,798 sec
0-200M: 7,060 sec 
0-300M: 8,940 sec
0-400M: 10,607 sec
TOTAL TIME: 12,401 sec
200-400M: 3,547 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,33 km/h
400M: 227,49 km/h
200-400M: 53,16 km/h

Moto 4 [1999]0,565 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-15 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,565 sec
0-18M: 2,039 sec
0-100M: 4,962 sec
0-200M: 7,237 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,710 sec
TOTAL TIME: 11,275 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,08 km/h
400M: 225,00 km/h
200-400M: 44,92 km/h

1,861 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

4,659 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

6,784 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

8,558 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

10,138 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

3,354 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

189,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-16 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,784 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 11,083 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,08 km/h
400M: 227,11 km/h
200-400M: 38,03 km/h

228,30 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-15 18:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,978 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 6,985 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,406 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,421 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,91 km/h
400M: 228,30 km/h
200-400M: 47,39 km/h

47,39 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
KAWASAKI ZX10R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-04-15 18:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,978 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 6,985 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,406 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,421 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,91 km/h
400M: 228,30 km/h
200-400M: 47,39 km/h

Moto Super Street [2010]0,639 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-07-10 12:58:22

TIME INFORMATION
RT: 0,639 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,561 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,886 sec
TOTAL TIME: 10,525 sec
200-400M: 3,325 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,71 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 49,55 km/h

1,617 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2011-07-10 14:30:25

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,443 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,789 sec
TOTAL TIME: 10,487 sec
200-400M: 3,346 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 54,02 km/h

6,385 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-07-09 13:32:50

TIME INFORMATION
RT: 9,414 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,385 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,602 sec
TOTAL TIME: 19,016 sec
200-400M: 3,217 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,01 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 38,15 km/h

9,602 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-07-09 13:32:50

TIME INFORMATION
RT: 9,414 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,385 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,602 sec
TOTAL TIME: 19,016 sec
200-400M: 3,217 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,01 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 38,15 km/h

3,213 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-05-21 15:09:43

TIME INFORMATION
RT: 1,084 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,775 sec
TOTAL TIME: 10,859 sec
200-400M: 3,213 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,97 km/h
400M: 238,09 km/h
200-400M: 42,12 km/h

198,67 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-07-09 15:10:35

TIME INFORMATION
RT: 1,261 sec
0-18M: 1,680 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,724 sec
TOTAL TIME: 10,985 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,67 km/h
400M: 247,25 km/h
200-400M: 48,58 km/h

247,25 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-07-09 15:10:35

TIME INFORMATION
RT: 1,261 sec
0-18M: 1,680 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,724 sec
TOTAL TIME: 10,985 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,67 km/h
400M: 247,25 km/h
200-400M: 48,58 km/h

55,02 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-05-22 11:43:21

TIME INFORMATION
RT: 0,797 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,771 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,012 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,241 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,38 km/h
400M: 246,40 km/h
200-400M: 55,02 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo