Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΘΟΔΩΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T1 [1999] 2 0 6 5 1 2 3 1 0 0 0
Auto BT1 [2008] 1 0 6 6 0 1 3 0 1 1 0
TOTAL RACES: 3 3 0 12 11 1 3 6 1 1 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T1 [1999]0,125 sec
RACE - TRACK
7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-11-30 to 2002-12-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2002-11-30 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,125 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,217 sec
TOTAL TIME: 14,342 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,374 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2003-04-12 09:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 2,374 sec
0-100M: 6,304 sec
0-200M: 9,362 sec 
0-300M: 11,828 sec
0-400M: 14,044 sec
TOTAL TIME: 15,157 sec
200-400M: 4,682 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,43 km/h
400M: 167,05 km/h
200-400M: 36,62 km/h

6,304 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2003-04-12 09:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 2,374 sec
0-100M: 6,304 sec
0-200M: 9,362 sec 
0-300M: 11,828 sec
0-400M: 14,044 sec
TOTAL TIME: 15,157 sec
200-400M: 4,682 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,43 km/h
400M: 167,05 km/h
200-400M: 36,62 km/h

9,294 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

11,685 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

13,846 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

4,552 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

135,34 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

172,66 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

37,32 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 2,461 sec
0-100M: 6,365 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 11,685 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 4,552 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 172,66 km/h
200-400M: 37,32 km/h

Auto BT1 [2008]0,638 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:55:42

TIME INFORMATION
RT: 0,638 sec
0-18M: 2,347 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,008 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,87 km/h
400M: 183,86 km/h
200-400M: 36,99 km/h

2,298 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:18:23

TIME INFORMATION
RT: 2,170 sec
0-18M: 2,298 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,015 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 4,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,33 km/h
400M: 185,56 km/h
200-400M: 37,23 km/h

8,760 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:55:42

TIME INFORMATION
RT: 0,638 sec
0-18M: 2,347 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,008 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,87 km/h
400M: 183,86 km/h
200-400M: 36,99 km/h

13,008 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:55:42

TIME INFORMATION
RT: 0,638 sec
0-18M: 2,347 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,008 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,87 km/h
400M: 183,86 km/h
200-400M: 36,99 km/h

4,220 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:18:23

TIME INFORMATION
RT: 2,170 sec
0-18M: 2,298 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,015 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 4,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,33 km/h
400M: 185,56 km/h
200-400M: 37,23 km/h

148,33 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:18:23

TIME INFORMATION
RT: 2,170 sec
0-18M: 2,298 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,015 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 4,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,33 km/h
400M: 185,56 km/h
200-400M: 37,23 km/h

185,56 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:18:23

TIME INFORMATION
RT: 2,170 sec
0-18M: 2,298 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,015 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 4,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,33 km/h
400M: 185,56 km/h
200-400M: 37,23 km/h

37,60 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Free Run
2008-12-13 12:22:23

TIME INFORMATION
RT: 1,207 sec
0-18M: 2,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,065 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,542 sec
TOTAL TIME: 15,749 sec
200-400M: 4,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,31 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 37,60 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo