Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΗΤΣΗΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 5 1 28 24 4 0 19 4 2 2 1
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL RACES: 6 6 1 31 27 4 0 22 4 2 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,435 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-20 07:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,435 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,347 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,469 sec
TOTAL TIME: 11,904 sec
200-400M: 4,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,32 km/h
400M: 179,94 km/h
200-400M: 23,62 km/h

1,647 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 17:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,436 sec
0-18M: 1,647 sec
0-100M: 4,526 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 9,002 sec
0-400M: 10,942 sec
TOTAL TIME: 12,378 sec
200-400M: 4,019 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,02 km/h
400M: 188,64 km/h
200-400M: 24,62 km/h

4,526 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 17:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,436 sec
0-18M: 1,647 sec
0-100M: 4,526 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 9,002 sec
0-400M: 10,942 sec
TOTAL TIME: 12,378 sec
200-400M: 4,019 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,02 km/h
400M: 188,64 km/h
200-400M: 24,62 km/h

6,859 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 11,705 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,37 km/h
400M: 189,18 km/h
200-400M: 19,81 km/h

9,002 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 17:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,436 sec
0-18M: 1,647 sec
0-100M: 4,526 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 9,002 sec
0-400M: 10,942 sec
TOTAL TIME: 12,378 sec
200-400M: 4,019 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,02 km/h
400M: 188,64 km/h
200-400M: 24,62 km/h

10,842 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 11,705 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,37 km/h
400M: 189,18 km/h
200-400M: 19,81 km/h

3,983 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 11,705 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,37 km/h
400M: 189,18 km/h
200-400M: 19,81 km/h

169,37 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 11,705 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,37 km/h
400M: 189,18 km/h
200-400M: 19,81 km/h

189,18 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 11,705 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,37 km/h
400M: 189,18 km/h
200-400M: 19,81 km/h

28,00 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,707 sec
0-18M: 2,689 sec
0-100M: 6,146 sec
0-200M: 8,823 sec 
0-300M: 11,088 sec
0-400M: 13,208 sec
TOTAL TIME: 13,915 sec
200-400M: 4,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,48 km/h
400M: 174,48 km/h
200-400M: 28,00 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]-1,169 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-24 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: -1,169 sec
0-18M: 3,015 sec
0-100M: 6,706 sec
0-200M: 9,816 sec 
0-300M: 12,515 sec
0-400M: 15,075 sec
TOTAL TIME: 13,906 sec
200-400M: 5,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,35 km/h
400M: 140,25 km/h
200-400M: 13,90 km/h

2,434 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

6,298 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

9,490 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

12,287 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

14,920 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

5,259 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-24 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: -1,169 sec
0-18M: 3,015 sec
0-100M: 6,706 sec
0-200M: 9,816 sec 
0-300M: 12,515 sec
0-400M: 15,075 sec
TOTAL TIME: 13,906 sec
200-400M: 5,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,35 km/h
400M: 140,25 km/h
200-400M: 13,90 km/h

126,35 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-24 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: -1,169 sec
0-18M: 3,015 sec
0-100M: 6,706 sec
0-200M: 9,816 sec 
0-300M: 12,515 sec
0-400M: 15,075 sec
TOTAL TIME: 13,906 sec
200-400M: 5,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,35 km/h
400M: 140,25 km/h
200-400M: 13,90 km/h

143,94 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

21,03 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,757 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,298 sec
0-200M: 9,490 sec 
0-300M: 12,287 sec
0-400M: 14,920 sec
TOTAL TIME: 15,677 sec
200-400M: 5,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,91 km/h
400M: 143,94 km/h
200-400M: 21,03 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo