Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 2 1 0 1 0 0
Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0
Moto 2 [1999] 5 5 14 14 0 4 8 0 0 1 1
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 14 4 79 73 6 18 30 2 12 11 6
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 7 7 0 0 4 0 1 1 1
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 2 2 12 11 1 0 7 0 1 2 2
TOTAL RACES: 21 24 11 120 113 7 26 51 3 15 15 10

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]1,075 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,844 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,589 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,772 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,605 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,271 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,499 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

227,16 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 8,605 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 11,346 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 4 [1999]0,969 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:40:43

TIME INFORMATION
RT: 0,969 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 4,821 sec
0-200M: 7,399 sec 
0-300M: 9,606 sec
0-400M: 12,197 sec
TOTAL TIME: 13,166 sec
200-400M: 4,798 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 128,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,898 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,684 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,890 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,735 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,410 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,520 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

224,37 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA YZF R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:25:57

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,890 sec 
0-300M: 8,735 sec
0-400M: 10,410 sec
TOTAL TIME: 11,722 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,37 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 2 [1999]0,509 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-06-29 to 2002-06-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2002-06-30 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,280 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,875 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,968 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 12,684 sec
200-400M: 3,782 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,90 km/h
400M: 209,91 km/h
200-400M: 44,01 km/h

7,027 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,968 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 12,684 sec
200-400M: 3,782 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,90 km/h
400M: 209,91 km/h
200-400M: 44,01 km/h

10,809 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,968 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 12,684 sec
200-400M: 3,782 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,90 km/h
400M: 209,91 km/h
200-400M: 44,01 km/h

3,774 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:05:00

TIME INFORMATION
RT: 2,467 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,182 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,956 sec
TOTAL TIME: 13,423 sec
200-400M: 3,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,67 km/h
400M: 208,09 km/h
200-400M: 41,42 km/h

166,67 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:05:00

TIME INFORMATION
RT: 2,467 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,182 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,956 sec
TOTAL TIME: 13,423 sec
200-400M: 3,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,67 km/h
400M: 208,09 km/h
200-400M: 41,42 km/h

209,91 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,968 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 12,684 sec
200-400M: 3,782 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,90 km/h
400M: 209,91 km/h
200-400M: 44,01 km/h

44,01 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,968 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 12,684 sec
200-400M: 3,782 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,90 km/h
400M: 209,91 km/h
200-400M: 44,01 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,454 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,454 sec
0-18M: 1,906 sec
0-100M: 4,911 sec
0-200M: 7,251 sec 
0-300M: 9,201 sec
0-400M: 10,988 sec
TOTAL TIME: 11,442 sec
200-400M: 3,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,11 km/h
400M: 209,17 km/h
200-400M: 40,06 km/h

1,742 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 4,525 sec
0-200M: 6,840 sec 
0-300M: 8,861 sec
0-400M: 10,637 sec
TOTAL TIME: 11,389 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,55 km/h
400M: 207,76 km/h
200-400M: 39,21 km/h

4,525 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 4,525 sec
0-200M: 6,840 sec 
0-300M: 8,861 sec
0-400M: 10,637 sec
TOTAL TIME: 11,389 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,55 km/h
400M: 207,76 km/h
200-400M: 39,21 km/h

6,840 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 4,525 sec
0-200M: 6,840 sec 
0-300M: 8,861 sec
0-400M: 10,637 sec
TOTAL TIME: 11,389 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,55 km/h
400M: 207,76 km/h
200-400M: 39,21 km/h

8,859 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,151 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,669 sec
0-200M: 6,946 sec 
0-300M: 8,859 sec
0-400M: 10,611 sec
TOTAL TIME: 11,762 sec
200-400M: 3,665 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,08 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 37,45 km/h

10,611 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,151 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,669 sec
0-200M: 6,946 sec 
0-300M: 8,859 sec
0-400M: 10,611 sec
TOTAL TIME: 11,762 sec
200-400M: 3,665 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,08 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 37,45 km/h

3,665 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,151 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,669 sec
0-200M: 6,946 sec 
0-300M: 8,859 sec
0-400M: 10,611 sec
TOTAL TIME: 11,762 sec
200-400M: 3,665 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,08 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 37,45 km/h

177,33 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-09-02 14:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,011 sec 
0-300M: 8,934 sec
0-400M: 10,681 sec
TOTAL TIME: 11,822 sec
200-400M: 3,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,33 km/h
400M: 215,59 km/h
200-400M: 38,26 km/h

218,53 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-10-16 11:53:39

TIME INFORMATION
RT: 0,810 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 4,787 sec
0-200M: 7,071 sec 
0-300M: 9,057 sec
0-400M: 10,748 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,677 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 218,53 km/h
200-400M: 0,00 km/h

166,04 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-04-23 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,074 sec
0-18M: 2,011 sec
0-100M: 5,193 sec
0-200M: 7,883 sec 
0-300M: 10,216 sec
0-400M: 12,218 sec
TOTAL TIME: 13,292 sec
200-400M: 4,335 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 21,95 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 166,04 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,723 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-09-02 16:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 5,873 sec
0-200M: 8,852 sec 
0-300M: 11,455 sec
0-400M: 13,869 sec
TOTAL TIME: 14,592 sec
200-400M: 5,017 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,74 km/h
400M: 153,31 km/h
200-400M: 15,57 km/h

1,951 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

5,332 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

8,151 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

10,625 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

12,910 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

4,759 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

142,72 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 8,151 sec 
0-300M: 10,625 sec
0-400M: 12,910 sec
TOTAL TIME: 13,764 sec
200-400M: 4,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,72 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 21,05 km/h

169,63 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2006-09-03 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,817 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 5,378 sec
0-200M: 8,225 sec 
0-300M: 10,705 sec
0-400M: 12,985 sec
TOTAL TIME: 13,802 sec
200-400M: 4,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,95 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 31,68 km/h

31,68 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2006-09-03 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,817 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 5,378 sec
0-200M: 8,225 sec 
0-300M: 10,705 sec
0-400M: 12,985 sec
TOTAL TIME: 13,802 sec
200-400M: 4,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,95 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 31,68 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,692 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSX R 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2009-03-22 12:51:32

TIME INFORMATION
RT: 0,692 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,770 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,350 sec
TOTAL TIME: 11,041 sec
200-400M: 3,580 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 41,66 km/h

1,740 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSX R 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2009-03-22 12:00:48

TIME INFORMATION
RT: 0,987 sec
0-18M: 1,740 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,870 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,499 sec
200-400M: 3,640 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,91 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 42,78 km/h

6,717 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:02:34

TIME INFORMATION
RT: 0,923 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,144 sec
TOTAL TIME: 11,067 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 230,17 km/h
200-400M: 44,99 km/h

10,144 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:02:34

TIME INFORMATION
RT: 0,923 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,144 sec
TOTAL TIME: 11,067 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 230,17 km/h
200-400M: 44,99 km/h

3,427 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:02:34

TIME INFORMATION
RT: 0,923 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,144 sec
TOTAL TIME: 11,067 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 230,17 km/h
200-400M: 44,99 km/h

185,18 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:02:34

TIME INFORMATION
RT: 0,923 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,144 sec
TOTAL TIME: 11,067 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 230,17 km/h
200-400M: 44,99 km/h

230,17 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:02:34

TIME INFORMATION
RT: 0,923 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,144 sec
TOTAL TIME: 11,067 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,18 km/h
400M: 230,17 km/h
200-400M: 44,99 km/h

47,23 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,976 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,422 sec
TOTAL TIME: 11,161 sec
200-400M: 3,441 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,90 km/h
400M: 228,13 km/h
200-400M: 47,23 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,051 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo