Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΤΩΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 6 0 29 27 2 0 21 5 2 1 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 1 7 6 1 0 5 0 0 1 1
Moto Super Street [2010] 4 0 20 19 1 2 14 4 0 0 0
TOTAL RACES: 11 12 1 60 56 4 2 43 10 2 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,535 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:41:56

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,566 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,016 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,249 sec
TOTAL TIME: 9,784 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,26 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 45,16 km/h

1,560 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:07:10

TIME INFORMATION
RT: 1,621 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,997 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,213 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 44,35 km/h

5,997 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:07:10

TIME INFORMATION
RT: 1,621 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,997 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,213 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 44,35 km/h

9,213 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:07:10

TIME INFORMATION
RT: 1,621 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,997 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,213 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 44,35 km/h

3,216 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:07:10

TIME INFORMATION
RT: 1,621 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,997 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,213 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 44,35 km/h

197,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:07:10

TIME INFORMATION
RT: 1,621 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,997 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,213 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 44,35 km/h

242,42 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:41:56

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,566 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,016 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,249 sec
TOTAL TIME: 9,784 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,26 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 45,16 km/h

45,16 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:41:56

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,566 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,016 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,249 sec
TOTAL TIME: 9,784 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,26 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 45,16 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,499 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
CBR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 18:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 2,212 sec
0-100M: 5,197 sec
0-200M: 7,322 sec 
0-300M: 9,064 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,128 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,07 km/h
400M: 243,00 km/h
200-400M: 51,93 km/h

1,529 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:03:30

TIME INFORMATION
RT: 0,746 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,058 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,296 sec
TOTAL TIME: 10,042 sec
200-400M: 3,238 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,18 km/h
400M: 241,12 km/h
200-400M: 44,94 km/h

4,183 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:43:00

TIME INFORMATION
RT: 2,557 sec
0-18M: 1,622 sec
0-100M: 4,183 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 7,922 sec
0-400M: 9,479 sec
TOTAL TIME: 12,036 sec
200-400M: 3,269 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,93 km/h
400M: 242,12 km/h
200-400M: 42,19 km/h

6,033 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:45:26

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,586 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,033 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,250 sec
TOTAL TIME: 9,842 sec
200-400M: 3,217 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,54 km/h
400M: 240,00 km/h
200-400M: 44,46 km/h

7,860 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 4,106 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 4,184 sec
0-200M: 6,182 sec 
0-300M: 7,860 sec
0-400M: 9,378 sec
TOTAL TIME: 13,484 sec
200-400M: 3,196 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,46 km/h
400M: 246,35 km/h
200-400M: 45,89 km/h

9,250 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:45:26

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,586 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,033 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,250 sec
TOTAL TIME: 9,842 sec
200-400M: 3,217 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,54 km/h
400M: 240,00 km/h
200-400M: 44,46 km/h

3,166 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:20:13

TIME INFORMATION
RT: 0,855 sec
0-18M: 1,655 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,165 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 10,186 sec
200-400M: 3,166 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,78 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 51,39 km/h

202,59 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,564 sec
TOTAL TIME: 10,316 sec
200-400M: 3,212 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,59 km/h
400M: 243,77 km/h
200-400M: 41,18 km/h

250,17 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:20:13

TIME INFORMATION
RT: 0,855 sec
0-18M: 1,655 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,165 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 10,186 sec
200-400M: 3,166 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,78 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 51,39 km/h

51,93 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
CBR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 18:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 2,212 sec
0-100M: 5,197 sec
0-200M: 7,322 sec 
0-300M: 9,064 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,128 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,07 km/h
400M: 243,00 km/h
200-400M: 51,93 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]-1,040 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-02 18:57:00

TIME INFORMATION
RT: -1,040 sec
0-18M: 1,862 sec
0-100M: 4,651 sec
0-200M: 6,865 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,440 sec
TOTAL TIME: 9,400 sec
200-400M: 3,575 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,88 km/h
400M: 215,95 km/h
200-400M: 36,07 km/h

1,800 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,532 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 11,860 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,65 km/h
400M: 219,16 km/h
200-400M: 37,51 km/h

4,488 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,532 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 11,860 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,65 km/h
400M: 219,16 km/h
200-400M: 37,51 km/h

6,671 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,532 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 11,860 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,65 km/h
400M: 219,16 km/h
200-400M: 37,51 km/h

8,532 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,532 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 11,860 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,65 km/h
400M: 219,16 km/h
200-400M: 37,51 km/h

10,224 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,532 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 11,860 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,65 km/h
400M: 219,16 km/h
200-400M: 37,51 km/h

3,509 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-02 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,581 sec
0-18M: 1,902 sec
0-100M: 4,600 sec
0-200M: 6,762 sec 
0-300M: 8,598 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 10,852 sec
200-400M: 3,509 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,60 km/h
400M: 221,68 km/h
200-400M: 35,08 km/h

186,60 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-02 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,581 sec
0-18M: 1,902 sec
0-100M: 4,600 sec
0-200M: 6,762 sec 
0-300M: 8,598 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 10,852 sec
200-400M: 3,509 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,60 km/h
400M: 221,68 km/h
200-400M: 35,08 km/h

221,78 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-03 11:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,843 sec
0-100M: 4,535 sec
0-200M: 6,713 sec 
0-300M: 8,566 sec
0-400M: 10,254 sec
TOTAL TIME: 10,834 sec
200-400M: 3,541 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,44 km/h
400M: 221,78 km/h
200-400M: 37,34 km/h

41,77 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-06-02 16:59:00

TIME INFORMATION
RT: 2,314 sec
0-18M: 2,060 sec
0-100M: 4,930 sec
0-200M: 7,163 sec 
0-300M: 9,044 sec
0-400M: 10,758 sec
TOTAL TIME: 13,072 sec
200-400M: 3,595 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,77 km/h
400M: 220,54 km/h
200-400M: 41,77 km/h

Moto Super Street [2010]-0,420 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-24 16:31:00

TIME INFORMATION
RT: -0,420 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 4,415 sec
0-200M: 6,509 sec 
0-300M: 8,253 sec
0-400M: 9,828 sec
TOTAL TIME: 9,408 sec
200-400M: 3,319 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,63 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,690 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-24 16:31:00

TIME INFORMATION
RT: -0,420 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 4,415 sec
0-200M: 6,509 sec 
0-300M: 8,253 sec
0-400M: 9,828 sec
TOTAL TIME: 9,408 sec
200-400M: 3,319 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,63 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,298 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-25 11:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,298 sec
0-200M: 6,340 sec 
0-300M: 8,057 sec
0-400M: 9,615 sec
TOTAL TIME: 10,909 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 238,33 km/h
200-400M: 41,00 km/h

6,340 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-25 11:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,298 sec
0-200M: 6,340 sec 
0-300M: 8,057 sec
0-400M: 9,615 sec
TOTAL TIME: 10,909 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 238,33 km/h
200-400M: 41,00 km/h

8,057 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-25 11:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,298 sec
0-200M: 6,340 sec 
0-300M: 8,057 sec
0-400M: 9,615 sec
TOTAL TIME: 10,909 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 238,33 km/h
200-400M: 41,00 km/h

9,615 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-25 11:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,298 sec
0-200M: 6,340 sec 
0-300M: 8,057 sec
0-400M: 9,615 sec
TOTAL TIME: 10,909 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 238,33 km/h
200-400M: 41,00 km/h

3,224 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-09-04 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,904 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,761 sec 
0-300M: 8,490 sec
0-400M: 9,985 sec
TOTAL TIME: 10,889 sec
200-400M: 3,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,06 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

197,33 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-04-25 11:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,298 sec
0-200M: 6,340 sec 
0-300M: 8,057 sec
0-400M: 9,615 sec
TOTAL TIME: 10,909 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 238,33 km/h
200-400M: 41,00 km/h

246,78 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-09-04 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 4,598 sec
0-200M: 6,617 sec 
0-300M: 8,317 sec
0-400M: 9,864 sec
TOTAL TIME: 10,448 sec
200-400M: 3,247 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,93 km/h
400M: 246,78 km/h
200-400M: 49,85 km/h

49,85 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-09-04 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 4,598 sec
0-200M: 6,617 sec 
0-300M: 8,317 sec
0-400M: 9,864 sec
TOTAL TIME: 10,448 sec
200-400M: 3,247 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,93 km/h
400M: 246,78 km/h
200-400M: 49,85 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,027 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo