Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
HONDA CIVIC

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA1 [2008] 2 0 11 10 1 2 7 0 0 0 2
Auto True Street [2009] 1 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 15 13 2 2 11 0 0 0 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA1 [2008]0,178 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,178 sec
0-18M: 2,854 sec
0-100M: 6,398 sec
0-200M: 9,326 sec 
0-300M: 11,774 sec
0-400M: 13,995 sec
TOTAL TIME: 14,173 sec
200-400M: 4,669 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,65 km/h
400M: 168,33 km/h
200-400M: 31,68 km/h

1,817 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Free Run
2012-09-23 10:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,875 sec
0-18M: 1,817 sec
0-100M: 5,085 sec
0-200M: 7,725 sec 
0-300M: 9,928 sec
0-400M: 11,939 sec
TOTAL TIME: 12,814 sec
200-400M: 4,214 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,42 km/h
400M: 186,21 km/h
200-400M: 33,79 km/h

5,049 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,143 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,622 sec 
0-300M: 9,778 sec
0-400M: 11,734 sec
TOTAL TIME: 12,877 sec
200-400M: 4,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,58 km/h
400M: 191,78 km/h
200-400M: 36,20 km/h

7,622 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,143 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,622 sec 
0-300M: 9,778 sec
0-400M: 11,734 sec
TOTAL TIME: 12,877 sec
200-400M: 4,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,58 km/h
400M: 191,78 km/h
200-400M: 36,20 km/h

9,778 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,143 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,622 sec 
0-300M: 9,778 sec
0-400M: 11,734 sec
TOTAL TIME: 12,877 sec
200-400M: 4,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,58 km/h
400M: 191,78 km/h
200-400M: 36,20 km/h

11,734 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,143 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,622 sec 
0-300M: 9,778 sec
0-400M: 11,734 sec
TOTAL TIME: 12,877 sec
200-400M: 4,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,58 km/h
400M: 191,78 km/h
200-400M: 36,20 km/h

4,112 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 14:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,143 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,622 sec 
0-300M: 9,778 sec
0-400M: 11,734 sec
TOTAL TIME: 12,877 sec
200-400M: 4,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,58 km/h
400M: 191,78 km/h
200-400M: 36,20 km/h

156,37 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,636 sec
0-18M: 2,023 sec
0-100M: 5,256 sec
0-200M: 7,835 sec 
0-300M: 9,989 sec
0-400M: 11,948 sec
TOTAL TIME: 12,584 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,37 km/h
400M: 192,28 km/h
200-400M: 35,91 km/h

192,28 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2012-09-22 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,636 sec
0-18M: 2,023 sec
0-100M: 5,256 sec
0-200M: 7,835 sec 
0-300M: 9,989 sec
0-400M: 11,948 sec
TOTAL TIME: 12,584 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,37 km/h
400M: 192,28 km/h
200-400M: 35,91 km/h

37,75 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Free Run
2012-09-23 00:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 2,098 sec
0-100M: 5,694 sec
0-200M: 8,459 sec 
0-300M: 10,699 sec
0-400M: 12,731 sec
TOTAL TIME: 13,732 sec
200-400M: 4,272 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,51 km/h
400M: 185,26 km/h
200-400M: 37,75 km/h

Auto True Street [2009]0,534 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 3,584 sec
0-100M: 7,331 sec
0-200M: 9,988 sec 
0-300M: 12,121 sec
0-400M: 14,006 sec
TOTAL TIME: 14,540 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,90 km/h
400M: 201,56 km/h
200-400M: 44,66 km/h

2,703 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,796 sec
0-18M: 2,703 sec
0-100M: 6,996 sec
0-200M: 10,442 sec 
0-300M: 12,800 sec
0-400M: 14,796 sec
TOTAL TIME: 15,592 sec
200-400M: 4,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,88 km/h
400M: 191,67 km/h
200-400M: 60,79 km/h

6,437 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

9,044 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

11,159 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

13,043 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

3,999 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

158,33 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,856 sec
0-18M: 2,775 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,044 sec 
0-300M: 11,159 sec
0-400M: 13,043 sec
TOTAL TIME: 13,899 sec
200-400M: 3,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,33 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 42,44 km/h

201,56 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 3,584 sec
0-100M: 7,331 sec
0-200M: 9,988 sec 
0-300M: 12,121 sec
0-400M: 14,006 sec
TOTAL TIME: 14,540 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,90 km/h
400M: 201,56 km/h
200-400M: 44,66 km/h

60,79 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-10-02 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,796 sec
0-18M: 2,703 sec
0-100M: 6,996 sec
0-200M: 10,442 sec 
0-300M: 12,800 sec
0-400M: 14,796 sec
TOTAL TIME: 15,592 sec
200-400M: 4,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,88 km/h
400M: 191,67 km/h
200-400M: 60,79 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo