Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
PEUGEOT RALLY

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 2 0 11 11 0 1 7 0 2 1 0
Auto AT1 [2008] 4 2 21 18 3 2 13 0 0 3 3
TOTAL RACES: 6 6 2 32 29 3 3 20 0 2 4 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,777 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-30 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 2,064 sec
0-100M: 5,440 sec
0-200M: 8,018 sec 
0-300M: 10,077 sec
0-400M: 11,828 sec
TOTAL TIME: 12,605 sec
200-400M: 3,810 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,90 km/h
400M: 214,30 km/h
200-400M: 60,40 km/h

1,798 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

5,035 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

7,569 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

9,615 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

11,355 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

3,786 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

167,09 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 13:03:00

TIME INFORMATION
RT: 2,234 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,448 sec
0-200M: 7,957 sec 
0-300M: 9,969 sec
0-400M: 11,790 sec
TOTAL TIME: 14,024 sec
200-400M: 3,833 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,09 km/h
400M: 193,47 km/h
200-400M: 26,38 km/h

220,04 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PEUGEOT RALLY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,569 sec 
0-300M: 9,615 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,535 sec
200-400M: 3,786 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 62,29 km/h

168,73 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:43:50

TIME INFORMATION
RT: 1,208 sec
0-18M: 1,914 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,800 sec
TOTAL TIME: 13,008 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 42,04 km/h
400M: 210,77 km/h
200-400M: 168,73 km/h

Auto AT1 [2008]0,463 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:23:12

TIME INFORMATION
RT: 0,463 sec
0-18M: 1,684 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,385 sec
TOTAL TIME: 10,848 sec
200-400M: 3,588 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 44,77 km/h

1,537 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:52:33

TIME INFORMATION
RT: 3,149 sec
0-18M: 1,537 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,233 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,003 sec
TOTAL TIME: 15,152 sec
200-400M: 4,770 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 143,65 km/h
200-400M: 4,87 km/h

4,598 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-06-02 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 2,157 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,598 sec
0-200M: 6,932 sec 
0-300M: 8,865 sec
0-400M: 10,570 sec
TOTAL TIME: 12,727 sec
200-400M: 3,638 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,60 km/h
400M: 220,14 km/h
200-400M: 47,54 km/h

6,598 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:35:20

TIME INFORMATION
RT: 2,291 sec
0-18M: 1,613 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 12,633 sec
200-400M: 3,744 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,43 km/h
400M: 180,72 km/h
200-400M: -5,71 km/h

8,856 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-09-23 12:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,912 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 4,649 sec
0-200M: 6,990 sec 
0-300M: 8,856 sec
0-400M: 10,564 sec
TOTAL TIME: 11,476 sec
200-400M: 3,574 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,44 km/h
400M: 211,84 km/h
200-400M: 36,40 km/h

10,126 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,507 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,662 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,126 sec
TOTAL TIME: 11,633 sec
200-400M: 3,464 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,17 km/h
400M: 226,98 km/h
200-400M: 45,81 km/h

3,464 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,507 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,662 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,126 sec
TOTAL TIME: 11,633 sec
200-400M: 3,464 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,17 km/h
400M: 226,98 km/h
200-400M: 45,81 km/h

186,43 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:35:20

TIME INFORMATION
RT: 2,291 sec
0-18M: 1,613 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 12,633 sec
200-400M: 3,744 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,43 km/h
400M: 180,72 km/h
200-400M: -5,71 km/h

231,36 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2013-06-15 19:07:11

TIME INFORMATION
RT: 3,475 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,370 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,924 sec
TOTAL TIME: 14,399 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 231,36 km/h
200-400M: 62,98 km/h

62,98 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2013-06-15 19:07:11

TIME INFORMATION
RT: 3,475 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,370 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,924 sec
TOTAL TIME: 14,399 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 231,36 km/h
200-400M: 62,98 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo