Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
 FIRST NAME: ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: lpt.rs2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T3 [1999] 3 1 14 13 1 2 6 0 3 2 1
Auto BT [2002] 2 0 13 13 0 3 4 2 2 2 0
Auto BT2 [2005] 5 3 27 27 0 7 11 0 2 4 3
TOTAL RACES: 7 10 4 54 53 1 12 21 2 7 8 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T3 [1999]0,745 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Free Run
2005-07-10 11:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,745 sec
0-18M: 1,960 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,416 sec 
0-300M: 9,471 sec
0-400M: 11,175 sec
TOTAL TIME: 11,920 sec
200-400M: 3,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 215,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,788 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2005-04-24 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,285 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,185 sec
TOTAL TIME: 12,399 sec
200-400M: 3,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,70 km/h
400M: 210,82 km/h
200-400M: 50,12 km/h

4,789 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-02 18:18:28

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 4,789 sec
0-200M: 7,193 sec 
0-300M: 9,267 sec
0-400M: 10,997 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,193 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-02 18:18:28

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 4,789 sec
0-200M: 7,193 sec 
0-300M: 9,267 sec
0-400M: 10,997 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,267 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-02 18:18:28

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 4,789 sec
0-200M: 7,193 sec 
0-300M: 9,267 sec
0-400M: 10,997 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,997 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-02 18:18:28

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 4,789 sec
0-200M: 7,193 sec 
0-300M: 9,267 sec
0-400M: 10,997 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,737 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:01:25

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,995 sec
0-100M: 5,089 sec
0-200M: 7,470 sec 
0-300M: 9,509 sec
0-400M: 11,207 sec
TOTAL TIME: 12,041 sec
200-400M: 3,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

164,98 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-04-24 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 2,267 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,178 sec 
0-300M: 10,273 sec
0-400M: 12,019 sec
TOTAL TIME: 13,370 sec
200-400M: 3,841 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,98 km/h
400M: 215,65 km/h
200-400M: 50,67 km/h

216,78 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:01:25

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,995 sec
0-100M: 5,089 sec
0-200M: 7,470 sec 
0-300M: 9,509 sec
0-400M: 11,207 sec
TOTAL TIME: 12,041 sec
200-400M: 3,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

51,13 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-04-24 16:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,061 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,336 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,207 sec
TOTAL TIME: 12,268 sec
200-400M: 3,871 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,20 km/h
400M: 212,33 km/h
200-400M: 51,13 km/h

Auto BT [2002]0,806 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 12:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,972 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,633 sec
TOTAL TIME: 13,439 sec
200-400M: 4,470 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,88 km/h
400M: 175,61 km/h
200-400M: 38,73 km/h

1,800 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:53:54

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,055 sec
0-200M: 7,664 sec 
0-300M: 9,900 sec
0-400M: 11,866 sec
TOTAL TIME: 13,123 sec
200-400M: 4,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,026 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:48:30

TIME INFORMATION
RT: 1,861 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,672 sec 
0-300M: 10,028 sec
0-400M: 12,162 sec
TOTAL TIME: 14,023 sec
200-400M: 4,490 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 182,77 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,664 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:53:54

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,055 sec
0-200M: 7,664 sec 
0-300M: 9,900 sec
0-400M: 11,866 sec
TOTAL TIME: 13,123 sec
200-400M: 4,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,900 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:53:54

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,055 sec
0-200M: 7,664 sec 
0-300M: 9,900 sec
0-400M: 11,866 sec
TOTAL TIME: 13,123 sec
200-400M: 4,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,866 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:53:54

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,055 sec
0-200M: 7,664 sec 
0-300M: 9,900 sec
0-400M: 11,866 sec
TOTAL TIME: 13,123 sec
200-400M: 4,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,080 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 17:04:11

TIME INFORMATION
RT: 3,055 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 5,451 sec
0-200M: 8,121 sec 
0-300M: 10,285 sec
0-400M: 12,201 sec
TOTAL TIME: 15,256 sec
200-400M: 4,080 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

139,81 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-10-26 11:52:00

TIME INFORMATION
RT: 1,147 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,162 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,496 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 182,28 km/h
200-400M: 42,47 km/h

194,76 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:53:54

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,055 sec
0-200M: 7,664 sec 
0-300M: 9,900 sec
0-400M: 11,866 sec
TOTAL TIME: 13,123 sec
200-400M: 4,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

49,21 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Semi Finals
2003-10-26 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,516 sec
0-18M: 2,166 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,392 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,252 sec
TOTAL TIME: 15,768 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,20 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 49,21 km/h

Auto BT2 [2005]0,686 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2005-07-10 19:03:04

TIME INFORMATION
RT: 0,686 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,781 sec
0-200M: 7,111 sec 
0-300M: 9,138 sec
0-400M: 10,827 sec
TOTAL TIME: 11,513 sec
200-400M: 3,716 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 217,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,788 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,227 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 4,995 sec
0-200M: 7,445 sec 
0-300M: 9,573 sec
0-400M: 11,371 sec
TOTAL TIME: 12,598 sec
200-400M: 3,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,40 km/h
400M: 209,39 km/h
200-400M: 49,99 km/h

4,682 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Finals
2005-10-02 20:01:08

TIME INFORMATION
RT: 0,913 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,682 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 9,019 sec
0-400M: 10,698 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,701 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,39 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,997 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Finals
2005-10-02 20:01:08

TIME INFORMATION
RT: 0,913 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,682 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 9,019 sec
0-400M: 10,698 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,701 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,39 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,012 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Finals
2005-07-10 19:49:18

TIME INFORMATION
RT: 2,745 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,711 sec
0-200M: 7,006 sec 
0-300M: 9,012 sec
0-400M: 10,687 sec
TOTAL TIME: 13,432 sec
200-400M: 3,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 217,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,687 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBISHI EVO VT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Finals
2005-07-10 19:49:18

TIME INFORMATION
RT: 2,745 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,711 sec
0-200M: 7,006 sec 
0-300M: 9,012 sec
0-400M: 10,687 sec
TOTAL TIME: 13,432 sec
200-400M: 3,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 217,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,630 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-10-16 11:26:39

TIME INFORMATION
RT: 3,854 sec
0-18M: 2,205 sec
0-100M: 5,166 sec
0-200M: 7,476 sec 
0-300M: 9,468 sec
0-400M: 11,106 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,630 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

168,36 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-07-22 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,568 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 5,264 sec
0-200M: 7,663 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,371 sec
TOTAL TIME: 12,939 sec
200-400M: 3,708 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,36 km/h
400M: 211,14 km/h
200-400M: 42,78 km/h

221,51 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
EVO VI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-10-15 20:20:16

TIME INFORMATION
RT: 1,251 sec
0-18M: 1,986 sec
0-100M: 4,997 sec
0-200M: 7,234 sec 
0-300M: 9,226 sec
0-400M: 10,889 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

50,53 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
MITSUBICHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-07-22 13:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,782 sec
0-18M: 2,176 sec
0-100M: 5,935 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,191 sec
TOTAL TIME: 12,973 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 211,82 km/h
200-400M: 50,53 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo