Αγώνες Dragster - Drag Racing | Στατιστικά Ανά Χρονιά - Statistics Per Year
 

 

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER YEAR AND CLASS
Year Reaction Time
(sec)
18M Time
(sec)
100M Time
(sec)
200M Time
(sec)
200M Speed
(km/h)
300M Time
(sec)
400M Time
(sec)
400M Speed
(km/h)
200-400 Time
(sec)
200-400 Speed
(km/h)
2009 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2008 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2007 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2006 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2005 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2004 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2003 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2002 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
2001 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
 
Στους παραπάνω πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε χρονιά (π.χ. για το 2006) και για κάθε κατηγορία (π.χ. Open, 5, BT) τις καλύτερες επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους οδηγούς για τη συγκεκριμένη κατηγορία και χρονιά σε κάθε ένα από τα στοιχεία: Reaction Time, Χρόνος στα 18 Μέτρα, Χρόνος στα 100 Μέτρα κ.ο.κ.

 

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ - BEST RECORDS PER YEAR AND DRIVER
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
Στους παραπάνω πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε χρονιά (π.χ. για το 2006), τις καλύτερες επιδόσεις του κάθε οδηγού για τη συγκεκριμένη χρονιά π.χ. τον καλύτερο χρόνο αντίδρασής του, τον καλύτερο χρόνο του στα 200 Μέτρα, την μεγαλύτερη Ταχύτητα Εξόδου του στα 400 Μέτρα κ.ο.κ. Επειδή ο κάθε οδηγός μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται ανά κατηγορία.Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.

Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2009 GreekDragster.com - All Rights Reserved.