Βοήθεια - Help | Το Κουμπί Back - The Back Button
  

Η χρήση του κουμπιού Back έχει ιδιαίτερη σημασία. Με τη σωστή χρήση του, μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την μετάβαση σε σελίδες που ήδη έχουμε επισκεφτεί. Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε επισκεφτεί την κατηγορία "Αγώνες" και μετά την κατηγορία "Αγγελίες". Έστω, ακόμα, ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην κατηγορία "Αγώνες". Έχουμε δύο επιλογές:

Η πρώτη είναι να κάνουμε κλικ στο κουμπί "Αγώνες". Τότε, η σελίδα ή θα πρέπει να ξανακατέβει από τον server στον υπολογιστή μας, παίρνοντας κάποια δευτερόλεπτα, ή μπορεί να την δούμε σχετικά γρήγορα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του Internet Browser που χρησιμοποιούμε (ο οποίος αποθηκεύει τοπικά τις πιο πρόσφατες σελίδες που επισκεφτήκαμε). Η δεύτερη είναι να πατήσουμε το κουμπί "Back" αναγκάζοντας, έτσι, τον Internet Browser να φορτώσει τη σελίδα από την τοπική μνήμη. Εξασφαλίζουμε έτσι ταχύτατη πρόσβαση σε σελίδες που ήδη έχουμε επισκεφτεί.

Προσοχή: Σε κατηγορίες του site όπως τα forums (συζητήσεις) όπου όλες οι λειτουργίες τους βασίζονται σε κώδικα (όπου και αν κάνουμε κλικ, δεν υπάρχει έτοιμη η σελίδα, αλλά δημιουργείται εκείνη τη στιγμή δυναμικά), καλό είναι να αποφεύγουμε τη χρήση του κουμπιού Back εντελώς.

THE BACK BUTTON
The correct use of "Back" button can increase a lot the speed of page loading to your computer. The main idea is that you can safely use the back button when you navigate between all the pages of our site, except the use of our forums, where the content is dynamic. In our forums it is safer to avoid the use of the "Back" button.