Φωτογραφίες - Photos | Αγώνες Dragster - Dragster Races | Μάλτα - Ιούλιος 2004