Φωτογραφίες - Photos | Αγώνες Dragster - Dragster Races | 5th ELPA Championship Drag Race 2007 - Serres