Φωτογραφίες - Photos | Οχήματα Dragster - Dragster Vehicles | 2nd Pro Action Drag Race 2008 - Tympaki