Φωτογραφίες - Photos | Ομάδες Dragster - Drag Racing Teams | Makis Nefraim - Pontiac Firebird