Φωτογραφίες - Photos | Οχήματα Dragster - Dragster Vehicles | Emanuel Mangion (Dilja) - Altered Escort