Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΣΑΒΒΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
OPEL CORSA OPC

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street [2009] 1 0 10 8 2 1 5 1 1 1 1
Auto AT1 [2008] 5 1 24 21 3 3 16 1 0 1 3
Auto Index 9 [2015] 2 1 7 5 2 1 4 1 0 0 1
TOTAL RACES: 6 8 2 41 34 7 5 25 3 1 2 5

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street [2009]0,858 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-10 11:33:13

TIME INFORMATION
RT: 0,858 sec
0-18M: 2,487 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,844 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,629 sec
TOTAL TIME: 15,487 sec
200-400M: 4,785 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,18 km/h
400M: 169,25 km/h
200-400M: 36,07 km/h

2,328 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 15:34:25

TIME INFORMATION
RT: 1,254 sec
0-18M: 2,328 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,312 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,026 sec
TOTAL TIME: 15,280 sec
200-400M: 4,714 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,67 km/h
400M: 169,81 km/h
200-400M: 36,14 km/h

8,622 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 11:27:27

TIME INFORMATION
RT: 1,305 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,622 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 18,423 sec
TOTAL TIME: 19,728 sec
200-400M: 9,801 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

14,026 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 15:34:25

TIME INFORMATION
RT: 1,254 sec
0-18M: 2,328 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,312 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,026 sec
TOTAL TIME: 15,280 sec
200-400M: 4,714 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,67 km/h
400M: 169,81 km/h
200-400M: 36,14 km/h

4,676 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-07-10 15:41:27

TIME INFORMATION
RT: 1,008 sec
0-18M: 2,400 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,224 sec
TOTAL TIME: 15,232 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,26 km/h
400M: 172,57 km/h
200-400M: 36,31 km/h

136,26 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-07-10 15:41:27

TIME INFORMATION
RT: 1,008 sec
0-18M: 2,400 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,224 sec
TOTAL TIME: 15,232 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,26 km/h
400M: 172,57 km/h
200-400M: 36,31 km/h

172,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-07-10 15:41:27

TIME INFORMATION
RT: 1,008 sec
0-18M: 2,400 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,224 sec
TOTAL TIME: 15,232 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,26 km/h
400M: 172,57 km/h
200-400M: 36,31 km/h

36,35 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Finals
2011-07-10 17:59:09

TIME INFORMATION
RT: 1,138 sec
0-18M: 2,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,117 sec
TOTAL TIME: 16,255 sec
200-400M: 4,813 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,65 km/h
400M: 164,00 km/h
200-400M: 36,35 km/h

Auto AT1 [2008]0,727 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:34:37

TIME INFORMATION
RT: 0,727 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,727 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,520 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2017-11-25 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 2,116 sec
0-18M: 1,520 sec
0-100M: 4,348 sec
0-200M: 7,447 sec 
0-300M: 17,458 sec
0-400M: 26,176 sec
TOTAL TIME: 28,292 sec
200-400M: 18,729 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 87,23 km/h
400M: 30,93 km/h
200-400M: -56,30 km/h

4,348 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2017-11-25 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 2,116 sec
0-18M: 1,520 sec
0-100M: 4,348 sec
0-200M: 7,447 sec 
0-300M: 17,458 sec
0-400M: 26,176 sec
TOTAL TIME: 28,292 sec
200-400M: 18,729 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 87,23 km/h
400M: 30,93 km/h
200-400M: -56,30 km/h

6,751 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:43:38

TIME INFORMATION
RT: 2,525 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,202 sec
TOTAL TIME: 12,727 sec
200-400M: 3,451 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,52 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 57,64 km/h

10,417 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-24 15:00:10

TIME INFORMATION
RT: 1,375 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 5,593 sec
0-200M: 8,264 sec 
0-300M: 10,417 sec
0-400M: 12,278 sec
TOTAL TIME: 13,653 sec
200-400M: 4,014 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,58 km/h
400M: 181,54 km/h
200-400M: 27,96 km/h

10,202 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:43:38

TIME INFORMATION
RT: 2,525 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,202 sec
TOTAL TIME: 12,727 sec
200-400M: 3,451 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,52 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 57,64 km/h

3,403 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2015-05-30 15:38:12

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,386 sec
TOTAL TIME: 13,225 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,48 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 54,45 km/h

183,48 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2015-05-30 15:38:12

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,386 sec
TOTAL TIME: 13,225 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,48 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 54,45 km/h

237,93 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2015-05-30 15:38:12

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,386 sec
TOTAL TIME: 13,225 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,48 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 54,45 km/h

72,89 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 16:06:38

TIME INFORMATION
RT: 3,426 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 14,892 sec
200-400M: 4,205 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,80 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 72,89 km/h

Auto Index 9 [2015]1,684 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
CORSA

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:31:15

TIME INFORMATION
RT: 1,684 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 1,684 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,529 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

4,708 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:23:25

TIME INFORMATION
RT: 2,118 sec
0-18M: 1,880 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,000 sec 
0-300M: 8,888 sec
0-400M: 10,502 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 3,502 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 48,70 km/h

6,514 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

8,360 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

9,888 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

3,374 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

189,87 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

241,61 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
OPEL CORSA OPC MONSTER

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:35:13

TIME INFORMATION
RT: 1,686 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,360 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,374 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,61 km/h
200-400M: 51,74 km/h

56,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
CORSA

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 13:03:41

TIME INFORMATION
RT: 1,917 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,440 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,955 sec
TOTAL TIME: 12,872 sec
200-400M: 3,515 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,33 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 56,29 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,042 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo