Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΔΗΜΟΥ 
 FIRST NAME: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2008] 1 0 5 5 0 0 4 0 0 1 0
Auto True Street 12 [2012] 1 0 6 5 1 1 3 0 0 1 1
TOTAL RACES: 2 2 0 11 10 1 1 7 0 0 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2008]0,914 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,914 sec
0-18M: 2,707 sec
0-100M: 6,888 sec
0-200M: 9,718 sec 
0-300M: 11,951 sec
0-400M: 13,862 sec
TOTAL TIME: 14,776 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 198,34 km/h
200-400M: 56,04 km/h

2,326 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 2,884 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 6,339 sec
0-200M: 9,133 sec 
0-300M: 11,381 sec
0-400M: 13,332 sec
TOTAL TIME: 16,216 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,00 km/h
400M: 194,40 km/h
200-400M: 47,40 km/h

6,339 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 2,884 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 6,339 sec
0-200M: 9,133 sec 
0-300M: 11,381 sec
0-400M: 13,332 sec
TOTAL TIME: 16,216 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,00 km/h
400M: 194,40 km/h
200-400M: 47,40 km/h

9,133 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 2,884 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 6,339 sec
0-200M: 9,133 sec 
0-300M: 11,381 sec
0-400M: 13,332 sec
TOTAL TIME: 16,216 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,00 km/h
400M: 194,40 km/h
200-400M: 47,40 km/h

11,381 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 2,884 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 6,339 sec
0-200M: 9,133 sec 
0-300M: 11,381 sec
0-400M: 13,332 sec
TOTAL TIME: 16,216 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,00 km/h
400M: 194,40 km/h
200-400M: 47,40 km/h

13,332 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 2,884 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 6,339 sec
0-200M: 9,133 sec 
0-300M: 11,381 sec
0-400M: 13,332 sec
TOTAL TIME: 16,216 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,00 km/h
400M: 194,40 km/h
200-400M: 47,40 km/h

4,130 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 13:28:00

TIME INFORMATION
RT: 2,145 sec
0-18M: 2,588 sec
0-100M: 6,632 sec
0-200M: 9,380 sec 
0-300M: 11,594 sec
0-400M: 13,510 sec
TOTAL TIME: 15,655 sec
200-400M: 4,130 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,45 km/h
400M: 197,69 km/h
200-400M: 50,24 km/h

147,45 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-24 13:28:00

TIME INFORMATION
RT: 2,145 sec
0-18M: 2,588 sec
0-100M: 6,632 sec
0-200M: 9,380 sec 
0-300M: 11,594 sec
0-400M: 13,510 sec
TOTAL TIME: 15,655 sec
200-400M: 4,130 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,45 km/h
400M: 197,69 km/h
200-400M: 50,24 km/h

198,34 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,914 sec
0-18M: 2,707 sec
0-100M: 6,888 sec
0-200M: 9,718 sec 
0-300M: 11,951 sec
0-400M: 13,862 sec
TOTAL TIME: 14,776 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 198,34 km/h
200-400M: 56,04 km/h

59,63 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-09-25 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 3,432 sec
0-18M: 2,422 sec
0-100M: 6,718 sec
0-200M: 9,703 sec 
0-300M: 12,020 sec
0-400M: 13,974 sec
TOTAL TIME: 17,406 sec
200-400M: 4,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,72 km/h
400M: 195,35 km/h
200-400M: 59,63 km/h

Auto True Street 12 [2012]1,546 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Finals
2012-04-29 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,546 sec
0-18M: 2,415 sec
0-100M: 6,023 sec
0-200M: 8,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,873 sec
TOTAL TIME: 14,419 sec
200-400M: 4,156 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 186,43 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,927 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-04-28 18:41:00

TIME INFORMATION
RT: 5,837 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,274 sec
0-200M: 7,929 sec 
0-300M: 10,141 sec
0-400M: 12,073 sec
TOTAL TIME: 17,910 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,33 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 39,97 km/h

5,274 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-04-28 18:41:00

TIME INFORMATION
RT: 5,837 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,274 sec
0-200M: 7,929 sec 
0-300M: 10,141 sec
0-400M: 12,073 sec
TOTAL TIME: 17,910 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,33 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 39,97 km/h

7,929 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-04-28 18:41:00

TIME INFORMATION
RT: 5,837 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,274 sec
0-200M: 7,929 sec 
0-300M: 10,141 sec
0-400M: 12,073 sec
TOTAL TIME: 17,910 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,33 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 39,97 km/h

10,141 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-04-28 18:41:00

TIME INFORMATION
RT: 5,837 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,274 sec
0-200M: 7,929 sec 
0-300M: 10,141 sec
0-400M: 12,073 sec
TOTAL TIME: 17,910 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,33 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 39,97 km/h

12,073 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-04-28 18:41:00

TIME INFORMATION
RT: 5,837 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,274 sec
0-200M: 7,929 sec 
0-300M: 10,141 sec
0-400M: 12,073 sec
TOTAL TIME: 17,910 sec
200-400M: 4,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,33 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 39,97 km/h

3,983 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-04-28 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 5,141 sec
0-18M: 2,219 sec
0-100M: 5,559 sec
0-200M: 8,098 sec 
0-300M: 10,214 sec
0-400M: 12,081 sec
TOTAL TIME: 17,222 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 201,74 km/h
200-400M: 45,09 km/h

156,65 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-04-28 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 5,141 sec
0-18M: 2,219 sec
0-100M: 5,559 sec
0-200M: 8,098 sec 
0-300M: 10,214 sec
0-400M: 12,081 sec
TOTAL TIME: 17,222 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 201,74 km/h
200-400M: 45,09 km/h

201,74 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-04-28 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 5,141 sec
0-18M: 2,219 sec
0-100M: 5,559 sec
0-200M: 8,098 sec 
0-300M: 10,214 sec
0-400M: 12,081 sec
TOTAL TIME: 17,222 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 201,74 km/h
200-400M: 45,09 km/h

45,09 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-04-28 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 5,141 sec
0-18M: 2,219 sec
0-100M: 5,559 sec
0-200M: 8,098 sec 
0-300M: 10,214 sec
0-400M: 12,081 sec
TOTAL TIME: 17,222 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 201,74 km/h
200-400M: 45,09 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo