Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΚΙΑΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 2 0 11 9 2 0 7 1 1 1 1
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 16 14 2 0 11 2 1 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,790 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 4,528 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 8,972 sec
0-400M: 10,865 sec
TOTAL TIME: 11,655 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,509 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

4,282 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

6,538 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

8,429 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

10,169 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

3,631 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

181,23 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,244 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 4,282 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 13,413 sec
200-400M: 3,631 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,23 km/h
400M: 213,50 km/h
200-400M: 32,27 km/h

216,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-28 19:56:00

TIME INFORMATION
RT: 4,318 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,643 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 14,716 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 216,34 km/h
200-400M: 39,29 km/h

39,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-04-28 19:56:00

TIME INFORMATION
RT: 4,318 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,643 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 14,716 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 216,34 km/h
200-400M: 39,29 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,961 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-10 14:49:27

TIME INFORMATION
RT: 0,961 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,708 sec
TOTAL TIME: 11,669 sec
200-400M: 3,727 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,66 km/h
400M: 211,39 km/h
200-400M: 38,73 km/h

1,423 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:34:23

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,284 sec
TOTAL TIME: 11,457 sec
200-400M: 3,749 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,45 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 36,56 km/h

6,535 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:34:23

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,284 sec
TOTAL TIME: 11,457 sec
200-400M: 3,749 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,45 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 36,56 km/h

10,284 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:34:23

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,284 sec
TOTAL TIME: 11,457 sec
200-400M: 3,749 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,45 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 36,56 km/h

3,720 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-11 11:20:23

TIME INFORMATION
RT: 1,030 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,934 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,654 sec
TOTAL TIME: 11,684 sec
200-400M: 3,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 211,88 km/h
200-400M: 39,97 km/h

172,66 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-10 14:49:27

TIME INFORMATION
RT: 0,961 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,708 sec
TOTAL TIME: 11,669 sec
200-400M: 3,727 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,66 km/h
400M: 211,39 km/h
200-400M: 38,73 km/h

211,88 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-11 11:20:23

TIME INFORMATION
RT: 1,030 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,934 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,654 sec
TOTAL TIME: 11,684 sec
200-400M: 3,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 211,88 km/h
200-400M: 39,97 km/h

44,18 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-10 16:30:42

TIME INFORMATION
RT: 1,292 sec
0-18M: 2,112 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,871 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,865 sec
TOTAL TIME: 13,157 sec
200-400M: 3,994 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,27 km/h
400M: 201,45 km/h
200-400M: 44,18 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo