Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto True Street [2012] 6 0 30 27 3 0 23 5 2 0 0
TOTAL RACES: 7 7 0 35 32 3 0 27 6 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,485 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,485 sec
0-18M: 1,899 sec
0-100M: 4,848 sec
0-200M: 7,152 sec 
0-300M: 9,034 sec
0-400M: 10,733 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,30 km/h
400M: 219,97 km/h
200-400M: 46,67 km/h

1,832 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,428 sec
TOTAL TIME: 11,258 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 222,64 km/h
200-400M: 44,95 km/h

4,656 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,428 sec
TOTAL TIME: 11,258 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 222,64 km/h
200-400M: 44,95 km/h

6,874 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,428 sec
TOTAL TIME: 11,258 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 222,64 km/h
200-400M: 44,95 km/h

8,736 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,428 sec
TOTAL TIME: 11,258 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 222,64 km/h
200-400M: 44,95 km/h

10,428 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,736 sec
0-400M: 10,428 sec
TOTAL TIME: 11,258 sec
200-400M: 3,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 222,64 km/h
200-400M: 44,95 km/h

3,504 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-25 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,985 sec
0-100M: 4,863 sec
0-200M: 7,069 sec 
0-300M: 8,910 sec
0-400M: 10,573 sec
TOTAL TIME: 11,120 sec
200-400M: 3,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,93 km/h
400M: 226,02 km/h
200-400M: 44,09 km/h

181,93 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-25 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,985 sec
0-100M: 4,863 sec
0-200M: 7,069 sec 
0-300M: 8,910 sec
0-400M: 10,573 sec
TOTAL TIME: 11,120 sec
200-400M: 3,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,93 km/h
400M: 226,02 km/h
200-400M: 44,09 km/h

226,02 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-25 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,985 sec
0-100M: 4,863 sec
0-200M: 7,069 sec 
0-300M: 8,910 sec
0-400M: 10,573 sec
TOTAL TIME: 11,120 sec
200-400M: 3,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,93 km/h
400M: 226,02 km/h
200-400M: 44,09 km/h

46,67 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,485 sec
0-18M: 1,899 sec
0-100M: 4,848 sec
0-200M: 7,152 sec 
0-300M: 9,034 sec
0-400M: 10,733 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,30 km/h
400M: 219,97 km/h
200-400M: 46,67 km/h

Moto True Street [2012]-1,026 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-04-28 17:43:00

TIME INFORMATION
RT: -1,026 sec
0-18M: 1,879 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 6,973 sec 
0-300M: 8,784 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 9,407 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 225,87 km/h
200-400M: 35,90 km/h

1,701 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,371 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 8,170 sec
0-400M: 9,718 sec
TOTAL TIME: 10,286 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 241,36 km/h
200-400M: 44,03 km/h

4,371 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,371 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 8,170 sec
0-400M: 9,718 sec
TOTAL TIME: 10,286 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 241,36 km/h
200-400M: 44,03 km/h

6,423 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,384 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 8,109 sec
0-400M: 9,639 sec
TOTAL TIME: 10,261 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 241,24 km/h
200-400M: 46,00 km/h

8,109 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,384 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 8,109 sec
0-400M: 9,639 sec
TOTAL TIME: 10,261 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 241,24 km/h
200-400M: 46,00 km/h

9,639 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,384 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 8,109 sec
0-400M: 9,639 sec
TOTAL TIME: 10,261 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 241,24 km/h
200-400M: 46,00 km/h

3,216 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,384 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 8,109 sec
0-400M: 9,639 sec
TOTAL TIME: 10,261 sec
200-400M: 3,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 241,24 km/h
200-400M: 46,00 km/h

200,80 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 13:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 4,619 sec
0-200M: 6,756 sec 
0-300M: 8,531 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,80 km/h
400M: 232,25 km/h
200-400M: 31,45 km/h

241,36 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,371 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 8,170 sec
0-400M: 9,718 sec
TOTAL TIME: 10,286 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,33 km/h
400M: 241,36 km/h
200-400M: 44,03 km/h

52,96 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 4,918 sec
0-200M: 7,091 sec 
0-300M: 8,851 sec
0-400M: 10,434 sec
TOTAL TIME: 10,923 sec
200-400M: 3,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,03 km/h
400M: 238,99 km/h
200-400M: 52,96 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,023 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo