Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 5 0 25 25 0 0 18 4 2 1 0
Moto True Street [2012] 4 1 26 21 5 0 15 3 3 3 2
TOTAL RACES: 8 10 1 53 48 5 0 34 8 5 4 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,907 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

1,601 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

6,710 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

10,216 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

3,506 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

183,29 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,907 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,710 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,216 sec
TOTAL TIME: 11,123 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,29 km/h
400M: 204,77 km/h
200-400M: 21,48 km/h

223,46 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-11-12 15:36:13

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,071 sec
TOTAL TIME: 11,071 sec
200-400M: 3,543 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,66 km/h
400M: 223,46 km/h
200-400M: 49,80 km/h

49,80 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-11-12 15:36:13

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,071 sec
TOTAL TIME: 11,071 sec
200-400M: 3,543 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,66 km/h
400M: 223,46 km/h
200-400M: 49,80 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,216 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,216 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 7,821 sec
0-400M: 9,322 sec
TOTAL TIME: 9,538 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,68 km/h
400M: 249,29 km/h
200-400M: 42,61 km/h

1,637 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUZUKI GSXR 1000K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-21 11:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,593 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,527 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,575 sec
TOTAL TIME: 12,168 sec
200-400M: 5,048 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,13 km/h
400M: 116,16 km/h
200-400M: -68,97 km/h

4,193 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,216 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 7,821 sec
0-400M: 9,322 sec
TOTAL TIME: 9,538 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,68 km/h
400M: 249,29 km/h
200-400M: 42,61 km/h

6,158 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,549 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 4,204 sec
0-200M: 6,158 sec 
0-300M: 7,800 sec
0-400M: 9,294 sec
TOTAL TIME: 9,843 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,25 km/h
400M: 247,15 km/h
200-400M: 41,90 km/h

7,800 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,549 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 4,204 sec
0-200M: 6,158 sec 
0-300M: 7,800 sec
0-400M: 9,294 sec
TOTAL TIME: 9,843 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,25 km/h
400M: 247,15 km/h
200-400M: 41,90 km/h

9,284 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,506 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,195 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 7,805 sec
0-400M: 9,284 sec
TOTAL TIME: 9,790 sec
200-400M: 3,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,00 km/h
400M: 249,78 km/h
200-400M: 48,78 km/h

3,113 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,506 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,195 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 7,805 sec
0-400M: 9,284 sec
TOTAL TIME: 9,790 sec
200-400M: 3,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,00 km/h
400M: 249,78 km/h
200-400M: 48,78 km/h

206,68 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,216 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 7,821 sec
0-400M: 9,322 sec
TOTAL TIME: 9,538 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,68 km/h
400M: 249,29 km/h
200-400M: 42,61 km/h

250,09 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2013-09-08 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,435 sec
0-18M: 1,747 sec
0-100M: 4,253 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 7,842 sec
0-400M: 9,327 sec
TOTAL TIME: 9,762 sec
200-400M: 3,117 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,02 km/h
400M: 250,09 km/h
200-400M: 45,07 km/h

52,12 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,657 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,248 sec
0-200M: 6,312 sec 
0-300M: 7,992 sec
0-400M: 9,495 sec
TOTAL TIME: 10,152 sec
200-400M: 3,183 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,77 km/h
400M: 248,89 km/h
200-400M: 52,12 km/h

Moto True Street [2012]0,423 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,423 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,538 sec
0-200M: 6,645 sec 
0-300M: 8,389 sec
0-400M: 9,964 sec
TOTAL TIME: 10,387 sec
200-400M: 3,319 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,16 km/h
400M: 238,67 km/h
200-400M: 46,51 km/h

1,650 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 15:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,598 sec
0-18M: 1,650 sec
0-100M: 4,330 sec
0-200M: 6,378 sec 
0-300M: 8,082 sec
0-400M: 9,636 sec
TOTAL TIME: 10,234 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,51 km/h
400M: 241,37 km/h
200-400M: 46,86 km/h

4,247 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,247 sec
0-200M: 6,287 sec 
0-300M: 8,006 sec
0-400M: 9,617 sec
TOTAL TIME: 10,149 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,75 km/h
400M: 222,52 km/h
200-400M: 24,77 km/h

6,287 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,247 sec
0-200M: 6,287 sec 
0-300M: 8,006 sec
0-400M: 9,617 sec
TOTAL TIME: 10,149 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,75 km/h
400M: 222,52 km/h
200-400M: 24,77 km/h

8,006 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,247 sec
0-200M: 6,287 sec 
0-300M: 8,006 sec
0-400M: 9,617 sec
TOTAL TIME: 10,149 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,75 km/h
400M: 222,52 km/h
200-400M: 24,77 km/h

9,617 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,247 sec
0-200M: 6,287 sec 
0-300M: 8,006 sec
0-400M: 9,617 sec
TOTAL TIME: 10,149 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,75 km/h
400M: 222,52 km/h
200-400M: 24,77 km/h

3,222 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-04-29 11:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,458 sec 
0-300M: 8,155 sec
0-400M: 9,680 sec
TOTAL TIME: 10,546 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,91 km/h
400M: 245,05 km/h
200-400M: 44,14 km/h

200,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-04-29 11:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,458 sec 
0-300M: 8,155 sec
0-400M: 9,680 sec
TOTAL TIME: 10,546 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,91 km/h
400M: 245,05 km/h
200-400M: 44,14 km/h

245,05 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-04-29 11:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,458 sec 
0-300M: 8,155 sec
0-400M: 9,680 sec
TOTAL TIME: 10,546 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,91 km/h
400M: 245,05 km/h
200-400M: 44,14 km/h

83,86 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 4,369 sec
0-200M: 6,398 sec 
0-300M: 8,102 sec
0-400M: 9,648 sec
TOTAL TIME: 10,222 sec
200-400M: 3,250 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,04 km/h
400M: 241,90 km/h
200-400M: 83,86 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,039 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo