Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΩΒΑΙΟΣ 
 FIRST NAME: ΗΛΙΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
YAMAHA TURBO POWER HOUSE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2 1 12 12 0 0 9 0 0 1 2
Moto Super Street [2010] 11 2 63 61 2 0 40 8 9 3 3
Moto Street 3 [2013] 1 1 7 7 0 0 4 0 1 1 1
TOTAL RACES: 11 14 4 82 80 2 0 53 8 10 5 6

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,619 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA TURBO POWER HOUSE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:45:39

TIME INFORMATION
RT: 0,619 sec
0-18M: 1,587 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,157 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,260 sec
TOTAL TIME: 9,879 sec
200-400M: 3,103 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,79 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 52,62 km/h

1,419 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Finals
2012-11-04 17:02:32

TIME INFORMATION
RT: 0,729 sec
0-18M: 1,419 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,908 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 9,643 sec
200-400M: 3,006 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,83 km/h
400M: 261,43 km/h
200-400M: 55,60 km/h

5,600 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:12:35

TIME INFORMATION
RT: 1,660 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,580 sec
TOTAL TIME: 10,240 sec
200-400M: 2,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,39 km/h
400M: 262,96 km/h
200-400M: 51,57 km/h

8,580 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:12:35

TIME INFORMATION
RT: 1,660 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,580 sec
TOTAL TIME: 10,240 sec
200-400M: 2,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,39 km/h
400M: 262,96 km/h
200-400M: 51,57 km/h

2,980 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:12:35

TIME INFORMATION
RT: 1,660 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,580 sec
TOTAL TIME: 10,240 sec
200-400M: 2,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,39 km/h
400M: 262,96 km/h
200-400M: 51,57 km/h

211,39 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:12:35

TIME INFORMATION
RT: 1,660 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,580 sec
TOTAL TIME: 10,240 sec
200-400M: 2,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,39 km/h
400M: 262,96 km/h
200-400M: 51,57 km/h

265,48 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-03 14:46:13

TIME INFORMATION
RT: 1,437 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,915 sec
TOTAL TIME: 10,352 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 265,48 km/h
200-400M: 0,00 km/h

62,81 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA TURBO POWER HOUSE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-03-31 15:17:48

TIME INFORMATION
RT: 3,019 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,842 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,993 sec
TOTAL TIME: 13,012 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,88 km/h
400M: 253,69 km/h
200-400M: 62,81 km/h

Moto Super Street [2010]0,455 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA R1 TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-07 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,384 sec
0-100M: 3,647 sec
0-200M: 5,502 sec 
0-300M: 7,045 sec
0-400M: 8,428 sec
TOTAL TIME: 8,883 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,47 km/h
400M: 271,74 km/h
200-400M: 55,27 km/h

1,329 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
R1

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:59:30

TIME INFORMATION
RT: 1,472 sec
0-18M: 1,329 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,318 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,121 sec
TOTAL TIME: 9,593 sec
200-400M: 2,803 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,84 km/h
400M: 278,85 km/h
200-400M: 52,01 km/h

3,582 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA R1 TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,582 sec
0-200M: 5,354 sec 
0-300M: 6,825 sec
0-400M: 8,154 sec
TOTAL TIME: 8,681 sec
200-400M: 2,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,21 km/h
400M: 282,86 km/h
200-400M: 56,65 km/h

5,318 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
R1

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:59:30

TIME INFORMATION
RT: 1,472 sec
0-18M: 1,329 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,318 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,121 sec
TOTAL TIME: 9,593 sec
200-400M: 2,803 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,84 km/h
400M: 278,85 km/h
200-400M: 52,01 km/h

6,825 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA R1 TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,582 sec
0-200M: 5,354 sec 
0-300M: 6,825 sec
0-400M: 8,154 sec
TOTAL TIME: 8,681 sec
200-400M: 2,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,21 km/h
400M: 282,86 km/h
200-400M: 56,65 km/h

8,121 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
R1

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:59:30

TIME INFORMATION
RT: 1,472 sec
0-18M: 1,329 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,318 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,121 sec
TOTAL TIME: 9,593 sec
200-400M: 2,803 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,84 km/h
400M: 278,85 km/h
200-400M: 52,01 km/h

2,790 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
R1

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:36:07

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,353 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,340 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,130 sec
TOTAL TIME: 8,661 sec
200-400M: 2,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,85 km/h
400M: 281,25 km/h
200-400M: 56,40 km/h

228,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA R1 TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2013-09-08 16:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,479 sec
0-18M: 1,461 sec
0-100M: 3,670 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,895 sec
0-400M: 8,221 sec
TOTAL TIME: 8,700 sec
200-400M: 2,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 228,73 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 52,36 km/h

282,86 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA R1 TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,582 sec
0-200M: 5,354 sec 
0-300M: 6,825 sec
0-400M: 8,154 sec
TOTAL TIME: 8,681 sec
200-400M: 2,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,21 km/h
400M: 282,86 km/h
200-400M: 56,65 km/h

70,99 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
YAMAHA TURBO POWER HOUSE

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-01 14:32:19

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,392 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,755 sec
TOTAL TIME: 10,490 sec
200-400M: 3,363 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,49 km/h
400M: 240,48 km/h
200-400M: 70,99 km/h

Moto Street 3 [2013]0,546 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

1,491 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:14:13

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,491 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,048 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,642 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,99 km/h
400M: 212,89 km/h
200-400M: 35,90 km/h

6,402 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

10,030 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

3,628 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

180,45 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

215,69 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,546 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 215,69 km/h
200-400M: 35,24 km/h

37,24 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2015-05-31 09:54:55

TIME INFORMATION
RT: 0,599 sec
0-18M: 1,509 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,542 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,291 sec
TOTAL TIME: 10,890 sec
200-400M: 3,749 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,85 km/h
400M: 208,09 km/h
200-400M: 37,24 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo