Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
YAMAHA TURBO POWER HOUSE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2 0 7 6 1 0 5 0 0 2 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Super Street [2010] 7 0 39 38 1 0 23 5 6 3 2
Moto True Street [2012] 4 0 22 20 2 0 16 4 2 0 0
TOTAL RACES: 11 14 0 73 69 4 0 48 10 8 5 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,573 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 16:00:49

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,356 sec
TOTAL TIME: 9,929 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,86 km/h
400M: 248,10 km/h
200-400M: 54,24 km/h

1,527 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:05:28

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 1,527 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,108 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,338 sec
TOTAL TIME: 10,284 sec
200-400M: 3,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,48 km/h
400M: 244,89 km/h
200-400M: 53,41 km/h

6,108 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:05:28

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 1,527 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,108 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,338 sec
TOTAL TIME: 10,284 sec
200-400M: 3,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,48 km/h
400M: 244,89 km/h
200-400M: 53,41 km/h

9,338 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 12:05:28

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 1,527 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,108 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,338 sec
TOTAL TIME: 10,284 sec
200-400M: 3,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,48 km/h
400M: 244,89 km/h
200-400M: 53,41 km/h

3,223 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 11:24:07

TIME INFORMATION
RT: 1,131 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,273 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,496 sec
TOTAL TIME: 10,627 sec
200-400M: 3,223 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,59 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 51,31 km/h

194,59 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 11:24:07

TIME INFORMATION
RT: 1,131 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,273 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,496 sec
TOTAL TIME: 10,627 sec
200-400M: 3,223 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,59 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 51,31 km/h

248,10 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 16:00:49

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,356 sec
TOTAL TIME: 9,929 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,86 km/h
400M: 248,10 km/h
200-400M: 54,24 km/h

58,31 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-03 16:38:57

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,660 sec
TOTAL TIME: 10,383 sec
200-400M: 3,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,75 km/h
400M: 244,06 km/h
200-400M: 58,31 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,690 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:32:40

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 6,702 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,583 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,500 sec
TOTAL TIME: 15,190 sec
200-400M: 2,917 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,92 km/h
400M: 270,06 km/h
200-400M: 55,14 km/h

1,284 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:38:32

TIME INFORMATION
RT: 1,767 sec
0-18M: 1,284 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,570 sec
TOTAL TIME: 10,337 sec
200-400M: 2,954 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 266,07 km/h
200-400M: 58,46 km/h

5,171 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:13:07

TIME INFORMATION
RT: 1,424 sec
0-18M: 1,338 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,944 sec
TOTAL TIME: 9,368 sec
200-400M: 2,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 230,76 km/h
400M: 279,93 km/h
200-400M: 49,17 km/h

7,944 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:13:07

TIME INFORMATION
RT: 1,424 sec
0-18M: 1,338 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,944 sec
TOTAL TIME: 9,368 sec
200-400M: 2,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 230,76 km/h
400M: 279,93 km/h
200-400M: 49,17 km/h

2,773 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:13:07

TIME INFORMATION
RT: 1,424 sec
0-18M: 1,338 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,944 sec
TOTAL TIME: 9,368 sec
200-400M: 2,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 230,76 km/h
400M: 279,93 km/h
200-400M: 49,17 km/h

230,76 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:13:07

TIME INFORMATION
RT: 1,424 sec
0-18M: 1,338 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,944 sec
TOTAL TIME: 9,368 sec
200-400M: 2,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 230,76 km/h
400M: 279,93 km/h
200-400M: 49,17 km/h

279,93 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-31 10:13:07

TIME INFORMATION
RT: 1,424 sec
0-18M: 1,338 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,944 sec
TOTAL TIME: 9,368 sec
200-400M: 2,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 230,76 km/h
400M: 279,93 km/h
200-400M: 49,17 km/h

58,46 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:38:32

TIME INFORMATION
RT: 1,767 sec
0-18M: 1,284 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,570 sec
TOTAL TIME: 10,337 sec
200-400M: 2,954 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 266,07 km/h
200-400M: 58,46 km/h

Moto Super Street [2010]0,452 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 13:23:35

TIME INFORMATION
RT: 0,452 sec
0-18M: 1,425 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,630 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,603 sec
TOTAL TIME: 9,055 sec
200-400M: 2,973 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 212,13 km/h
400M: 263,92 km/h
200-400M: 51,79 km/h

1,291 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:36:07

TIME INFORMATION
RT: 0,605 sec
0-18M: 1,291 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,362 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,213 sec
TOTAL TIME: 8,818 sec
200-400M: 2,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,24 km/h
400M: 271,69 km/h
200-400M: 52,45 km/h

3,693 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,511 sec
0-18M: 1,474 sec
0-100M: 3,693 sec
0-200M: 5,439 sec 
0-300M: 6,905 sec
0-400M: 8,292 sec
TOTAL TIME: 8,803 sec
200-400M: 2,853 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,15 km/h
400M: 254,32 km/h
200-400M: 25,17 km/h

5,196 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:57:40

TIME INFORMATION
RT: 2,178 sec
0-18M: 1,315 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,196 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,972 sec
TOTAL TIME: 10,150 sec
200-400M: 2,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,29 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 46,78 km/h

6,905 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,511 sec
0-18M: 1,474 sec
0-100M: 3,693 sec
0-200M: 5,439 sec 
0-300M: 6,905 sec
0-400M: 8,292 sec
TOTAL TIME: 8,803 sec
200-400M: 2,853 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,15 km/h
400M: 254,32 km/h
200-400M: 25,17 km/h

7,972 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:57:40

TIME INFORMATION
RT: 2,178 sec
0-18M: 1,315 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,196 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,972 sec
TOTAL TIME: 10,150 sec
200-400M: 2,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,29 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 46,78 km/h

2,776 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:57:40

TIME INFORMATION
RT: 2,178 sec
0-18M: 1,315 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,196 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,972 sec
TOTAL TIME: 10,150 sec
200-400M: 2,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,29 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 46,78 km/h

229,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:57:40

TIME INFORMATION
RT: 2,178 sec
0-18M: 1,315 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,196 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,972 sec
TOTAL TIME: 10,150 sec
200-400M: 2,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,29 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 46,78 km/h

282,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:23:14

TIME INFORMATION
RT: 0,530 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,845 sec
TOTAL TIME: 9,375 sec
200-400M: 2,832 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 221,26 km/h
400M: 282,79 km/h
200-400M: 61,53 km/h

76,21 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2013-06-16 15:03:34

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,505 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,812 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,877 sec
TOTAL TIME: 9,399 sec
200-400M: 3,065 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,47 km/h
400M: 265,68 km/h
200-400M: 76,21 km/h

Moto True Street [2012]0,425 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:05:33

TIME INFORMATION
RT: 0,425 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,909 sec
TOTAL TIME: 10,334 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,72 km/h
400M: 241,12 km/h
200-400M: 54,40 km/h

1,669 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 16:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,771 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,304 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 8,252 sec
0-400M: 9,873 sec
TOTAL TIME: 10,644 sec
200-400M: 3,422 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,68 km/h
400M: 232,80 km/h
200-400M: 35,12 km/h

4,217 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-09-23 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,217 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 8,162 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,449 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,15 km/h
400M: 230,33 km/h
200-400M: 46,18 km/h

6,352 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-09-23 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,217 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 8,162 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,449 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,15 km/h
400M: 230,33 km/h
200-400M: 46,18 km/h

8,079 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,324 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 8,079 sec
0-400M: 9,623 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,67 km/h
400M: 244,35 km/h
200-400M: 48,68 km/h

9,623 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,324 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 8,079 sec
0-400M: 9,623 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,67 km/h
400M: 244,35 km/h
200-400M: 48,68 km/h

3,256 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,324 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 8,079 sec
0-400M: 9,623 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,67 km/h
400M: 244,35 km/h
200-400M: 48,68 km/h

197,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 16:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,771 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,304 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 8,252 sec
0-400M: 9,873 sec
TOTAL TIME: 10,644 sec
200-400M: 3,422 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,68 km/h
400M: 232,80 km/h
200-400M: 35,12 km/h

246,06 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-03 14:12:18

TIME INFORMATION
RT: 1,291 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,805 sec
TOTAL TIME: 11,096 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 246,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

54,40 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:05:33

TIME INFORMATION
RT: 0,425 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,909 sec
TOTAL TIME: 10,334 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,72 km/h
400M: 241,12 km/h
200-400M: 54,40 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,050 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo