Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΓΩΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
BMW TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Auto AT2 [2008] 2 2 8 8 0 1 5 0 0 0 2
Auto True Street 12 [2012] 3 2 13 11 2 0 8 0 0 3 2
TOTAL RACES: 6 6 4 22 20 2 1 14 0 0 3 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]6,530 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

1,793 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

7,123 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

11,634 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

4,511 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

168,38 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

152,15 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

-16,23 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MITSUBISHI EVO 6

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:08:11

TIME INFORMATION
RT: 6,530 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,634 sec
TOTAL TIME: 18,164 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 152,15 km/h
200-400M: -16,23 km/h

Auto AT2 [2008]1,119 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2015-05-31 17:30:07

TIME INFORMATION
RT: 1,119 sec
0-18M: 1,476 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,488 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,17 km/h
400M: 239,04 km/h
200-400M: 48,87 km/h

1,476 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2015-05-31 17:30:07

TIME INFORMATION
RT: 1,119 sec
0-18M: 1,476 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,488 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,17 km/h
400M: 239,04 km/h
200-400M: 48,87 km/h

6,222 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2015-05-31 17:30:07

TIME INFORMATION
RT: 1,119 sec
0-18M: 1,476 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,488 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,17 km/h
400M: 239,04 km/h
200-400M: 48,87 km/h

9,445 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 18:42:45

TIME INFORMATION
RT: 2,663 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,238 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,445 sec
TOTAL TIME: 12,108 sec
200-400M: 3,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 247,93 km/h
200-400M: 54,28 km/h

3,179 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:19:04

TIME INFORMATION
RT: 3,322 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,271 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,450 sec
TOTAL TIME: 12,772 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 57,22 km/h

193,65 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:19:04

TIME INFORMATION
RT: 3,322 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,271 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,450 sec
TOTAL TIME: 12,772 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 57,22 km/h

250,87 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:19:04

TIME INFORMATION
RT: 3,322 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,271 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,450 sec
TOTAL TIME: 12,772 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 57,22 km/h

58,88 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:59:01

TIME INFORMATION
RT: 4,679 sec
0-18M: 1,600 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,641 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 14,695 sec
200-400M: 3,375 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,00 km/h
400M: 238,88 km/h
200-400M: 58,88 km/h

Auto True Street 12 [2012]0,519 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
BMW TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 5,744 sec
0-200M: 8,660 sec 
0-300M: 11,104 sec
0-400M: 13,251 sec
TOTAL TIME: 13,770 sec
200-400M: 4,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,06 km/h
400M: 177,71 km/h
200-400M: 30,65 km/h

2,027 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
BMW TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-03-31 11:48:50

TIME INFORMATION
RT: 0,782 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,070 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,205 sec
TOTAL TIME: 12,987 sec
200-400M: 4,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,04 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 39,71 km/h

5,744 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
BMW TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 5,744 sec
0-200M: 8,660 sec 
0-300M: 11,104 sec
0-400M: 13,251 sec
TOTAL TIME: 13,770 sec
200-400M: 4,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,06 km/h
400M: 177,71 km/h
200-400M: 30,65 km/h

7,942 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:11:44

TIME INFORMATION
RT: 0,746 sec
0-18M: 2,028 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,942 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,478 sec
TOTAL TIME: 13,224 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,84 km/h
400M: 152,41 km/h
200-400M: 10,57 km/h

11,059 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
BMW TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Finals
2012-04-29 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,557 sec
0-18M: 2,499 sec
0-100M: 6,047 sec
0-200M: 8,766 sec 
0-300M: 11,059 sec
0-400M: 13,078 sec
TOTAL TIME: 13,635 sec
200-400M: 4,312 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,38 km/h
400M: 188,21 km/h
200-400M: 35,83 km/h

12,042 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-11-03 16:51:42

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 2,097 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,954 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,042 sec
TOTAL TIME: 12,848 sec
200-400M: 4,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,96 km/h
400M: 198,45 km/h
200-400M: 46,49 km/h

4,032 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Finals
2012-11-04 16:14:27

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 2,145 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,045 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,077 sec
TOTAL TIME: 12,729 sec
200-400M: 4,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,16 km/h
400M: 184,33 km/h
200-400M: 22,17 km/h

162,16 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Finals
2012-11-04 16:14:27

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 2,145 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,045 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,077 sec
TOTAL TIME: 12,729 sec
200-400M: 4,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,16 km/h
400M: 184,33 km/h
200-400M: 22,17 km/h

199,22 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-11-03 12:48:29

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,300 sec
TOTAL TIME: 13,084 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 199,22 km/h
200-400M: 0,00 km/h

51,61 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
BMW TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 15:19:55

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 2,139 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,697 sec
TOTAL TIME: 14,271 sec
200-400M: 4,468 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,25 km/h
400M: 183,86 km/h
200-400M: 51,61 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,040 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo