Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΓΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 2 0 11 10 1 1 8 0 1 1 0
Auto AT2 [2008] 1 1 6 6 0 0 3 0 1 1 1
TOTAL RACES: 3 3 1 17 16 1 1 11 0 2 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,737 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,737 sec
0-18M: 1,954 sec
0-100M: 5,308 sec
0-200M: 7,856 sec 
0-300M: 9,959 sec
0-400M: 11,824 sec
TOTAL TIME: 12,561 sec
200-400M: 3,968 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,53 km/h
400M: 202,46 km/h
200-400M: 39,93 km/h

1,852 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-02 19:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 1,852 sec
0-100M: 5,123 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,795 sec
0-400M: 11,710 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: 4,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,81 km/h
400M: 197,17 km/h
200-400M: 37,36 km/h

5,123 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-02 19:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 1,852 sec
0-100M: 5,123 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,795 sec
0-400M: 11,710 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: 4,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,81 km/h
400M: 197,17 km/h
200-400M: 37,36 km/h

7,682 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-02 19:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 1,852 sec
0-100M: 5,123 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,795 sec
0-400M: 11,710 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: 4,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,81 km/h
400M: 197,17 km/h
200-400M: 37,36 km/h

9,795 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-02 19:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 1,852 sec
0-100M: 5,123 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,795 sec
0-400M: 11,710 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: 4,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,81 km/h
400M: 197,17 km/h
200-400M: 37,36 km/h

11,667 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-04-29 10:43:00

TIME INFORMATION
RT: 3,915 sec
0-18M: 1,892 sec
0-100M: 5,170 sec
0-200M: 7,713 sec 
0-300M: 9,798 sec
0-400M: 11,667 sec
TOTAL TIME: 15,582 sec
200-400M: 3,954 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,00 km/h
400M: 203,56 km/h
200-400M: 34,56 km/h

3,898 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,781 sec
0-18M: 1,972 sec
0-100M: 5,353 sec
0-200M: 7,863 sec 
0-300M: 9,918 sec
0-400M: 11,761 sec
TOTAL TIME: 13,542 sec
200-400M: 3,898 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,72 km/h
400M: 205,50 km/h
200-400M: 40,78 km/h

169,00 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-04-29 10:43:00

TIME INFORMATION
RT: 3,915 sec
0-18M: 1,892 sec
0-100M: 5,170 sec
0-200M: 7,713 sec 
0-300M: 9,798 sec
0-400M: 11,667 sec
TOTAL TIME: 15,582 sec
200-400M: 3,954 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,00 km/h
400M: 203,56 km/h
200-400M: 34,56 km/h

205,50 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,781 sec
0-18M: 1,972 sec
0-100M: 5,353 sec
0-200M: 7,863 sec 
0-300M: 9,918 sec
0-400M: 11,761 sec
TOTAL TIME: 13,542 sec
200-400M: 3,898 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,72 km/h
400M: 205,50 km/h
200-400M: 40,78 km/h

47,51 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-04-28 15:56:00

TIME INFORMATION
RT: 3,536 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 5,396 sec
0-200M: 7,948 sec 
0-300M: 10,042 sec
0-400M: 11,880 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 3,932 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,75 km/h
400M: 205,26 km/h
200-400M: 47,51 km/h

Auto AT2 [2008]1,253 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:11:52

TIME INFORMATION
RT: 1,253 sec
0-18M: 1,597 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,356 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,319 sec
TOTAL TIME: 12,572 sec
200-400M: 3,963 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,18 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 56,83 km/h

1,597 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:11:52

TIME INFORMATION
RT: 1,253 sec
0-18M: 1,597 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,356 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,319 sec
TOTAL TIME: 12,572 sec
200-400M: 3,963 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,18 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 56,83 km/h

6,942 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:49:13

TIME INFORMATION
RT: 2,054 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,698 sec
TOTAL TIME: 12,752 sec
200-400M: 3,756 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 43,89 km/h

10,698 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:49:13

TIME INFORMATION
RT: 2,054 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,698 sec
TOTAL TIME: 12,752 sec
200-400M: 3,756 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 43,89 km/h

3,731 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 13:05:57

TIME INFORMATION
RT: 1,766 sec
0-18M: 1,664 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,971 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,702 sec
TOTAL TIME: 12,468 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 215,56 km/h
200-400M: 49,21 km/h

170,77 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:49:13

TIME INFORMATION
RT: 2,054 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,698 sec
TOTAL TIME: 12,752 sec
200-400M: 3,756 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 43,89 km/h

215,56 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 13:05:57

TIME INFORMATION
RT: 1,766 sec
0-18M: 1,664 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,971 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,702 sec
TOTAL TIME: 12,468 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 215,56 km/h
200-400M: 49,21 km/h

56,83 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:11:52

TIME INFORMATION
RT: 1,253 sec
0-18M: 1,597 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,356 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,319 sec
TOTAL TIME: 12,572 sec
200-400M: 3,963 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,18 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 56,83 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,023 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo