Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΛΙΑΜΑΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto True Street [2012] 3 0 16 16 0 0 12 2 2 0 0
TOTAL RACES: 3 4 0 21 21 0 0 16 3 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,582 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

1,770 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

4,460 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 17:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,889 sec
0-18M: 1,772 sec
0-100M: 4,460 sec
0-200M: 6,544 sec 
0-300M: 8,308 sec
0-400M: 9,914 sec
TOTAL TIME: 10,803 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,00 km/h
400M: 232,03 km/h
200-400M: 43,03 km/h

6,543 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

8,277 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

9,854 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

3,311 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

194,41 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-23 11:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 4,504 sec
0-200M: 6,587 sec 
0-300M: 8,338 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,569 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,41 km/h
400M: 236,74 km/h
200-400M: 42,33 km/h

239,33 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,484 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,277 sec
0-400M: 9,854 sec
TOTAL TIME: 10,436 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,81 km/h
400M: 239,33 km/h
200-400M: 46,52 km/h

50,50 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,869 sec
0-100M: 4,597 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,438 sec
0-400M: 10,031 sec
TOTAL TIME: 10,728 sec
200-400M: 3,347 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,94 km/h
400M: 238,44 km/h
200-400M: 50,50 km/h

Moto True Street [2012]0,554 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 17:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,554 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,543 sec 
0-300M: 8,303 sec
0-400M: 9,908 sec
TOTAL TIME: 10,462 sec
200-400M: 3,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,67 km/h
400M: 234,43 km/h
200-400M: 45,76 km/h

1,716 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,570 sec
0-18M: 1,716 sec
0-100M: 4,457 sec
0-200M: 6,576 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 10,004 sec
TOTAL TIME: 10,574 sec
200-400M: 3,428 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,47 km/h
400M: 230,26 km/h
200-400M: 42,79 km/h

4,400 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,199 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,718 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 213,10 km/h
200-400M: 17,68 km/h

6,463 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,199 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,718 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 213,10 km/h
200-400M: 17,68 km/h

8,199 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,199 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,718 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 213,10 km/h
200-400M: 17,68 km/h

9,834 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,199 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,718 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 213,10 km/h
200-400M: 17,68 km/h

3,341 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,578 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,661 sec 
0-300M: 8,414 sec
0-400M: 10,002 sec
TOTAL TIME: 10,580 sec
200-400M: 3,341 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,22 km/h
400M: 236,76 km/h
200-400M: 43,54 km/h

195,42 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,199 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,718 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 213,10 km/h
200-400M: 17,68 km/h

237,84 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 8,527 sec
0-400M: 10,123 sec
TOTAL TIME: 11,009 sec
200-400M: 3,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,83 km/h
400M: 237,84 km/h
200-400M: 47,01 km/h

49,63 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-04-28 19:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,922 sec
0-18M: 2,122 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 8,974 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,551 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,20 km/h
400M: 227,83 km/h
200-400M: 49,63 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,024 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo