Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 7 7 0 0 3 1 1 1 1
Auto True Street 12 [2012] 1 1 7 7 0 0 5 0 0 1 1
TOTAL RACES: 2 2 1 14 14 0 0 8 1 1 2 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,606 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:16:52

TIME INFORMATION
RT: 0,606 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,129 sec
TOTAL TIME: 11,735 sec
200-400M: 3,814 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,30 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 59,36 km/h

1,598 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:16:52

TIME INFORMATION
RT: 0,606 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,129 sec
TOTAL TIME: 11,735 sec
200-400M: 3,814 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,30 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 59,36 km/h

7,110 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:36:38

TIME INFORMATION
RT: 0,685 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,806 sec
TOTAL TIME: 11,491 sec
200-400M: 3,696 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,15 km/h
400M: 219,51 km/h
200-400M: 55,36 km/h

10,806 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:36:38

TIME INFORMATION
RT: 0,685 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,806 sec
TOTAL TIME: 11,491 sec
200-400M: 3,696 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,15 km/h
400M: 219,51 km/h
200-400M: 55,36 km/h

3,643 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 13:54:53

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,275 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,918 sec
TOTAL TIME: 11,583 sec
200-400M: 3,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,20 km/h
400M: 222,63 km/h
200-400M: 56,43 km/h

166,20 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 13:54:53

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,275 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,918 sec
TOTAL TIME: 11,583 sec
200-400M: 3,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,20 km/h
400M: 222,63 km/h
200-400M: 56,43 km/h

222,63 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 13:54:53

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,275 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,918 sec
TOTAL TIME: 11,583 sec
200-400M: 3,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,20 km/h
400M: 222,63 km/h
200-400M: 56,43 km/h

59,36 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:16:52

TIME INFORMATION
RT: 0,606 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,129 sec
TOTAL TIME: 11,735 sec
200-400M: 3,814 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,30 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 59,36 km/h

Auto True Street 12 [2012]0,784 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 17:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 2,279 sec
0-100M: 5,864 sec
0-200M: 8,554 sec 
0-300M: 10,748 sec
0-400M: 12,708 sec
TOTAL TIME: 13,492 sec
200-400M: 4,154 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,74 km/h
400M: 193,06 km/h
200-400M: 40,32 km/h

2,220 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

5,684 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

8,310 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

10,459 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

12,405 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

4,095 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

153,48 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 19:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,953 sec
0-18M: 2,220 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,310 sec 
0-300M: 10,459 sec
0-400M: 12,405 sec
TOTAL TIME: 13,358 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,48 km/h
400M: 193,36 km/h
200-400M: 39,88 km/h

194,30 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,302 sec
0-18M: 2,387 sec
0-100M: 6,001 sec
0-200M: 8,666 sec 
0-300M: 10,852 sec
0-400M: 12,797 sec
TOTAL TIME: 14,099 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,35 km/h
400M: 194,30 km/h
200-400M: 40,95 km/h

44,53 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-06-02 15:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,134 sec
0-18M: 2,279 sec
0-100M: 5,991 sec
0-200M: 9,123 sec 
0-300M: 11,460 sec
0-400M: 13,566 sec
TOTAL TIME: 14,700 sec
200-400M: 4,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,23 km/h
400M: 180,76 km/h
200-400M: 44,53 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo