Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ 
 FIRST NAME: ΡΕΒΑΖΙ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Scooter [2005] 2 1 11 10 1 0 9 0 0 1 1
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 0 5 4 1 0 4 0 0 1 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 2 0 13 11 2 0 9 2 2 0 0
TOTAL RACES: 3 5 1 29 25 4 0 22 2 2 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Scooter [2005]-1,398 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: -1,398 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 8,027 sec 
0-300M: 10,874 sec
0-400M: 13,987 sec
TOTAL TIME: 12,589 sec
200-400M: 5,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,88 km/h
400M: 104,21 km/h
200-400M: -23,67 km/h

1,801 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: -1,398 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 8,027 sec 
0-300M: 10,874 sec
0-400M: 13,987 sec
TOTAL TIME: 12,589 sec
200-400M: 5,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,88 km/h
400M: 104,21 km/h
200-400M: -23,67 km/h

5,062 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: -1,398 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 8,027 sec 
0-300M: 10,874 sec
0-400M: 13,987 sec
TOTAL TIME: 12,589 sec
200-400M: 5,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,88 km/h
400M: 104,21 km/h
200-400M: -23,67 km/h

8,016 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,620 sec
0-400M: 13,087 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 5,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,39 km/h
400M: 148,89 km/h
200-400M: 15,50 km/h

10,620 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,620 sec
0-400M: 13,087 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 5,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,39 km/h
400M: 148,89 km/h
200-400M: 15,50 km/h

13,087 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,620 sec
0-400M: 13,087 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 5,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,39 km/h
400M: 148,89 km/h
200-400M: 15,50 km/h

5,071 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,620 sec
0-400M: 13,087 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 5,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,39 km/h
400M: 148,89 km/h
200-400M: 15,50 km/h

133,39 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,620 sec
0-400M: 13,087 sec
TOTAL TIME: 13,646 sec
200-400M: 5,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,39 km/h
400M: 148,89 km/h
200-400M: 15,50 km/h

149,02 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 18:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,894 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,336 sec
0-200M: 8,283 sec 
0-300M: 10,912 sec
0-400M: 13,419 sec
TOTAL TIME: 14,313 sec
200-400M: 5,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,50 km/h
400M: 149,02 km/h
200-400M: 17,52 km/h

17,52 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
GILERA RUNNER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2012-06-02 18:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,894 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,336 sec
0-200M: 8,283 sec 
0-300M: 10,912 sec
0-400M: 13,419 sec
TOTAL TIME: 14,313 sec
200-400M: 5,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,50 km/h
400M: 149,02 km/h
200-400M: 17,52 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,887 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 16:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,887 sec
0-18M: 1,999 sec
0-100M: 5,234 sec
0-200M: 8,065 sec 
0-300M: 10,559 sec
0-400M: 12,940 sec
TOTAL TIME: 13,827 sec
200-400M: 4,875 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,63 km/h
400M: 154,52 km/h
200-400M: 15,89 km/h

1,840 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

4,890 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

7,609 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

10,024 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

12,346 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

4,737 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 4,890 sec
0-200M: 7,609 sec 
0-300M: 10,024 sec
0-400M: 12,346 sec
TOTAL TIME: 14,261 sec
200-400M: 4,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,16 km/h
400M: 158,33 km/h
200-400M: 16,17 km/h

142,31 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 2,402 sec
0-18M: 2,557 sec
0-100M: 6,515 sec
0-200M: 9,321 sec 
0-300M: 11,762 sec
0-400M: 14,160 sec
TOTAL TIME: 16,562 sec
200-400M: 4,839 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,31 km/h
400M: 145,51 km/h
200-400M: 3,20 km/h

162,73 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-23 12:11:00

TIME INFORMATION
RT: 2,719 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,317 sec
0-200M: 9,198 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 14,023 sec
TOTAL TIME: 16,742 sec
200-400M: 4,825 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,68 km/h
400M: 162,73 km/h
200-400M: 27,05 km/h

27,05 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
SUZUKI FX

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-23 12:11:00

TIME INFORMATION
RT: 2,719 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,317 sec
0-200M: 9,198 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 14,023 sec
TOTAL TIME: 16,742 sec
200-400M: 4,825 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,68 km/h
400M: 162,73 km/h
200-400M: 27,05 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]-1,215 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-06-02 15:58:00

TIME INFORMATION
RT: -1,215 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: -1,215 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,603 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 15:35:00

TIME INFORMATION
RT: 2,724 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 4,447 sec
0-200M: 7,012 sec 
0-300M: 9,295 sec
0-400M: 11,425 sec
TOTAL TIME: 14,149 sec
200-400M: 4,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,20 km/h
400M: 167,07 km/h
200-400M: 15,87 km/h

4,447 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 15:35:00

TIME INFORMATION
RT: 2,724 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 4,447 sec
0-200M: 7,012 sec 
0-300M: 9,295 sec
0-400M: 11,425 sec
TOTAL TIME: 14,149 sec
200-400M: 4,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,20 km/h
400M: 167,07 km/h
200-400M: 15,87 km/h

6,899 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

8,990 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

10,975 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

4,076 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

169,83 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

184,14 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,442 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 6,899 sec 
0-300M: 8,990 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,417 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 184,14 km/h
200-400M: 14,31 km/h

36,39 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-06-02 18:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,717 sec
0-18M: 1,777 sec
0-100M: 5,801 sec
0-200M: 8,611 sec 
0-300M: 10,996 sec
0-400M: 13,170 sec
TOTAL TIME: 14,887 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,90 km/h
400M: 177,29 km/h
200-400M: 36,39 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo