Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΕΛΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE:
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
FORD ESCORT MK II

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2008] 2 1 11 11 0 0 7 0 1 2 1
Auto AT2 [2008] 2 0 3 2 1 0 2 0 0 0 1
Auto True Street 13 [2011] 1 1 5 5 0 0 3 0 0 1 1
TOTAL RACES: 5 5 2 19 18 1 0 12 0 1 3 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2008]0,670 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-05-19 15:28:54

TIME INFORMATION
RT: 0,670 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,079 sec
TOTAL TIME: 12,749 sec
200-400M: 4,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,69 km/h
400M: 186,33 km/h
200-400M: 40,64 km/h

1,549 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2012-11-04 10:25:15

TIME INFORMATION
RT: 0,859 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,601 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,890 sec
TOTAL TIME: 12,749 sec
200-400M: 4,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,46 km/h
400M: 186,72 km/h
200-400M: 40,26 km/h

7,460 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 12:08:59

TIME INFORMATION
RT: 1,323 sec
0-18M: 1,609 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,657 sec
TOTAL TIME: 12,980 sec
200-400M: 4,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,96 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 37,41 km/h

11,607 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:09:46

TIME INFORMATION
RT: 1,757 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,527 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,607 sec
TOTAL TIME: 13,364 sec
200-400M: 4,080 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,18 km/h
400M: 198,89 km/h
200-400M: 42,71 km/h

4,080 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:09:46

TIME INFORMATION
RT: 1,757 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,527 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,607 sec
TOTAL TIME: 13,364 sec
200-400M: 4,080 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,18 km/h
400M: 198,89 km/h
200-400M: 42,71 km/h

156,18 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:09:46

TIME INFORMATION
RT: 1,757 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,527 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,607 sec
TOTAL TIME: 13,364 sec
200-400M: 4,080 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,18 km/h
400M: 198,89 km/h
200-400M: 42,71 km/h

198,89 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:09:46

TIME INFORMATION
RT: 1,757 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,527 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,607 sec
TOTAL TIME: 13,364 sec
200-400M: 4,080 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,18 km/h
400M: 198,89 km/h
200-400M: 42,71 km/h

46,15 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:18:35

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,592 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,816 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,176 sec
TOTAL TIME: 13,006 sec
200-400M: 4,360 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,57 km/h
400M: 186,72 km/h
200-400M: 46,15 km/h

Auto AT2 [2008]2,740 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

1,841 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

7,138 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

10,605 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

3,467 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

176,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

230,47 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

54,09 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ESCORT

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 12:37:36

TIME INFORMATION
RT: 2,740 sec
0-18M: 1,841 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 13,345 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,38 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 54,09 km/h

Auto True Street 13 [2011]0,765 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-24 09:05:01

TIME INFORMATION
RT: 0,765 sec
0-18M: 2,486 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,954 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,306 sec
TOTAL TIME: 14,071 sec
200-400M: 4,352 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,65 km/h
400M: 183,39 km/h
200-400M: 39,74 km/h

2,443 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-23 11:38:02

TIME INFORMATION
RT: 2,612 sec
0-18M: 2,443 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,266 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,851 sec
TOTAL TIME: 16,463 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,84 km/h
400M: 175,09 km/h
200-400M: 46,25 km/h

8,788 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:30:17

TIME INFORMATION
RT: 0,796 sec
0-18M: 2,505 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,359 sec
TOTAL TIME: 14,155 sec
200-400M: 4,571 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,06 km/h
400M: 155,57 km/h
200-400M: 13,51 km/h

13,306 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-24 09:05:01

TIME INFORMATION
RT: 0,765 sec
0-18M: 2,486 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,954 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,306 sec
TOTAL TIME: 14,071 sec
200-400M: 4,352 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,65 km/h
400M: 183,39 km/h
200-400M: 39,74 km/h

4,324 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-23 15:02:43

TIME INFORMATION
RT: 1,508 sec
0-18M: 2,530 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,030 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,354 sec
TOTAL TIME: 14,862 sec
200-400M: 4,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,94 km/h
400M: 185,18 km/h
200-400M: 41,24 km/h

143,94 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-23 15:02:43

TIME INFORMATION
RT: 1,508 sec
0-18M: 2,530 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,030 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,354 sec
TOTAL TIME: 14,862 sec
200-400M: 4,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,94 km/h
400M: 185,18 km/h
200-400M: 41,24 km/h

185,18 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-23 15:02:43

TIME INFORMATION
RT: 1,508 sec
0-18M: 2,530 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,030 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,354 sec
TOTAL TIME: 14,862 sec
200-400M: 4,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,94 km/h
400M: 185,18 km/h
200-400M: 41,24 km/h

46,25 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
FORD ESCORT

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2013-11-23 11:38:02

TIME INFORMATION
RT: 2,612 sec
0-18M: 2,443 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,266 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,851 sec
TOTAL TIME: 16,463 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,84 km/h
400M: 175,09 km/h
200-400M: 46,25 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,032 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo