Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ 
 FIRST NAME: ΘΩΜΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE:
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
CITROEN AX

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 3 1 19 17 2 0 11 2 2 2 2
Auto AT1 [2008] 2 0 14 11 3 3 6 1 1 2 1
Auto Index 9 [2015] 1 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0
TOTAL RACES: 5 6 1 36 31 5 3 19 4 3 4 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,425 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
AX

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-05-18 16:45:20

TIME INFORMATION
RT: 0,425 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,450 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,198 sec
TOTAL TIME: 11,623 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,51 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 51,09 km/h

1,599 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
AX

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:04:04

TIME INFORMATION
RT: 1,050 sec
0-18M: 1,599 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,923 sec
TOTAL TIME: 11,973 sec
200-400M: 3,751 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 216,08 km/h
200-400M: 49,73 km/h

7,145 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 13:56:47

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,145 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,935 sec
TOTAL TIME: 11,618 sec
200-400M: 3,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,30 km/h
400M: 214,54 km/h
200-400M: 50,24 km/h

10,923 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
AX

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:04:04

TIME INFORMATION
RT: 1,050 sec
0-18M: 1,599 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,923 sec
TOTAL TIME: 11,973 sec
200-400M: 3,751 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 216,08 km/h
200-400M: 49,73 km/h

3,674 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:54:48

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,013 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,674 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,21 km/h
400M: 224,01 km/h
200-400M: 63,80 km/h

166,35 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
AX

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:04:04

TIME INFORMATION
RT: 1,050 sec
0-18M: 1,599 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,923 sec
TOTAL TIME: 11,973 sec
200-400M: 3,751 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 216,08 km/h
200-400M: 49,73 km/h

224,01 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:54:48

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,013 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,674 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,21 km/h
400M: 224,01 km/h
200-400M: 63,80 km/h

63,80 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:54:48

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,013 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,674 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,21 km/h
400M: 224,01 km/h
200-400M: 63,80 km/h

Auto AT1 [2008]0,599 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2012-09-23 00:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,599 sec
0-18M: 6,407 sec
0-100M: 9,755 sec
0-200M: 12,341 sec 
0-300M: 14,420 sec
0-400M: 16,253 sec
TOTAL TIME: 15,654 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,24 km/h
400M: 199,06 km/h
200-400M: 43,82 km/h

1,473 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 12:08:07

TIME INFORMATION
RT: 0,746 sec
0-18M: 1,473 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,878 sec 
0-300M: 9,104 sec
0-400M: 10,923 sec
TOTAL TIME: 11,669 sec
200-400M: 4,045 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 192,82 km/h
200-400M: 32,82 km/h

4,325 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

6,496 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

8,368 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

9,953 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

3,457 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

179,73 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

228,57 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Free Run
2017-11-25 16:23:03

TIME INFORMATION
RT: 2,057 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,325 sec
0-200M: 6,496 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 12,010 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,73 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 48,84 km/h

52,54 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-09-23 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,681 sec
0-18M: 1,584 sec
0-100M: 4,558 sec
0-200M: 6,966 sec 
0-300M: 8,931 sec
0-400M: 10,651 sec
TOTAL TIME: 11,332 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,40 km/h
400M: 220,94 km/h
200-400M: 52,54 km/h

Auto Index 9 [2015]0,471 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 13:00:59

TIME INFORMATION
RT: 0,471 sec
0-18M: 3,172 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,515 sec 
0-300M: 12,510 sec
0-400M: 14,115 sec
TOTAL TIME: 14,586 sec
200-400M: 3,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,99 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 47,43 km/h

1,805 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:37:23

TIME INFORMATION
RT: 1,691 sec
0-18M: 1,805 sec
0-100M: 4,841 sec
0-200M: 7,834 sec 
0-300M: 10,951 sec
0-400M: 14,068 sec
TOTAL TIME: 15,759 sec
200-400M: 6,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,71 km/h
400M: 108,89 km/h
200-400M: -14,82 km/h

4,660 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

6,864 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

8,751 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

10,361 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

3,497 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

182,83 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 14:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,660 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,751 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 10,888 sec
200-400M: 3,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,83 km/h
400M: 216,60 km/h
200-400M: 33,77 km/h

228,42 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 13:00:59

TIME INFORMATION
RT: 0,471 sec
0-18M: 3,172 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,515 sec 
0-300M: 12,510 sec
0-400M: 14,115 sec
TOTAL TIME: 14,586 sec
200-400M: 3,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,99 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 47,43 km/h

47,43 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 13:00:59

TIME INFORMATION
RT: 0,471 sec
0-18M: 3,172 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,515 sec 
0-300M: 12,510 sec
0-400M: 14,115 sec
TOTAL TIME: 14,586 sec
200-400M: 3,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,99 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 47,43 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo