Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΝΤΕΜΟΣ 
 FIRST NAME: ΜΙΧΑΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
AUDI S3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2008] 2 1 10 10 0 0 7 0 1 1 1
Auto True Street 11 [2013] 2 1 9 8 1 0 6 0 1 1 1
Auto Index 8 [2015] 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0
TOTAL RACES: 4 5 2 21 19 2 0 14 0 2 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2008]0,626 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:56:15

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,344 sec
TOTAL TIME: 10,970 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 51,66 km/h

1,503 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:56:15

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,344 sec
TOTAL TIME: 10,970 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 220,04 km/h
200-400M: 51,66 km/h

6,585 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-05-31 14:15:29

TIME INFORMATION
RT: 4,298 sec
0-18M: 1,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,310 sec
TOTAL TIME: 14,608 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,05 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 58,81 km/h

10,174 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:44:30

TIME INFORMATION
RT: 3,475 sec
0-18M: 1,590 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,685 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 13,649 sec
200-400M: 3,489 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,91 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 52,65 km/h

3,489 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:44:30

TIME INFORMATION
RT: 3,475 sec
0-18M: 1,590 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,685 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 13,649 sec
200-400M: 3,489 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,91 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 52,65 km/h

172,91 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:44:30

TIME INFORMATION
RT: 3,475 sec
0-18M: 1,590 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,685 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 13,649 sec
200-400M: 3,489 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,91 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 52,65 km/h

228,86 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-05-31 14:15:29

TIME INFORMATION
RT: 4,298 sec
0-18M: 1,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,310 sec
TOTAL TIME: 14,608 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,05 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 58,81 km/h

60,53 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2014-06-01 14:14:47

TIME INFORMATION
RT: 2,786 sec
0-18M: 1,583 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,614 sec
TOTAL TIME: 13,400 sec
200-400M: 3,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,74 km/h
400M: 226,27 km/h
200-400M: 60,53 km/h

Auto True Street 11 [2013]0,663 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2013-05-19 15:18:33

TIME INFORMATION
RT: 0,663 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,563 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,29 km/h
400M: 188,08 km/h
200-400M: 45,79 km/h

1,596 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-23 11:53:23

TIME INFORMATION
RT: 8,065 sec
0-18M: 1,596 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,595 sec
TOTAL TIME: 19,660 sec
200-400M: 4,215 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,97 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 14,12 km/h

7,380 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-23 11:53:23

TIME INFORMATION
RT: 8,065 sec
0-18M: 1,596 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,595 sec
TOTAL TIME: 19,660 sec
200-400M: 4,215 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,97 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 14,12 km/h

11,595 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-23 11:53:23

TIME INFORMATION
RT: 8,065 sec
0-18M: 1,596 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,595 sec
TOTAL TIME: 19,660 sec
200-400M: 4,215 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,97 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 14,12 km/h

4,103 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-05-18 16:39:39

TIME INFORMATION
RT: 2,476 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,623 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,726 sec
TOTAL TIME: 14,202 sec
200-400M: 4,103 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,77 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 39,82 km/h

154,97 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-23 11:53:23

TIME INFORMATION
RT: 8,065 sec
0-18M: 1,596 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,595 sec
TOTAL TIME: 19,660 sec
200-400M: 4,215 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,97 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 14,12 km/h

193,02 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-05-19 10:19:57

TIME INFORMATION
RT: 2,215 sec
0-18M: 1,750 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,610 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,745 sec
TOTAL TIME: 13,960 sec
200-400M: 4,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,50 km/h
400M: 193,02 km/h
200-400M: 42,52 km/h

45,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Semi Finals
2013-05-19 15:18:33

TIME INFORMATION
RT: 0,663 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,563 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,29 km/h
400M: 188,08 km/h
200-400M: 45,79 km/h

Auto Index 8 [2015]2,107 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

1,413 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

6,299 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

9,963 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

3,664 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

159,22 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

217,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

58,69 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:55:14

TIME INFORMATION
RT: 2,107 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,299 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 12,070 sec
200-400M: 3,664 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,22 km/h
400M: 217,91 km/h
200-400M: 58,69 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,034 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo