Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
MITSUBISHI COLT EVO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 5 4 1 0 4 1 0 0 0
Auto Index 8 [2015] 1 0 6 6 0 1 2 0 1 1 1
TOTAL RACES: 2 2 0 11 10 1 1 6 1 1 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,649 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:36:02

TIME INFORMATION
RT: 0,649 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,695 sec
TOTAL TIME: 15,344 sec
200-400M: 6,004 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,67 km/h
400M: 112,14 km/h
200-400M: -21,53 km/h

1,705 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:23:11

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,687 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,609 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,38 km/h
400M: 215,82 km/h
200-400M: 64,44 km/h

7,278 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:00:42

TIME INFORMATION
RT: 1,480 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,278 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,985 sec
TOTAL TIME: 12,465 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 210,40 km/h
200-400M: 48,10 km/h

10,985 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:00:42

TIME INFORMATION
RT: 1,480 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,278 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,985 sec
TOTAL TIME: 12,465 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 210,40 km/h
200-400M: 48,10 km/h

3,633 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:18:47

TIME INFORMATION
RT: 2,649 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,358 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,991 sec
TOTAL TIME: 13,640 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,94 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 61,10 km/h

162,30 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:00:42

TIME INFORMATION
RT: 1,480 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,278 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,985 sec
TOTAL TIME: 12,465 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 210,40 km/h
200-400M: 48,10 km/h

223,04 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:18:47

TIME INFORMATION
RT: 2,649 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,358 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,991 sec
TOTAL TIME: 13,640 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,94 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 61,10 km/h

64,44 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
COLT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:23:11

TIME INFORMATION
RT: 1,915 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,687 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,609 sec
TOTAL TIME: 14,524 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,38 km/h
400M: 215,82 km/h
200-400M: 64,44 km/h

Auto Index 8 [2015]0,580 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Finals
2017-11-26 16:22:32

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,152 sec 
0-300M: 8,495 sec
0-400M: 11,009 sec
TOTAL TIME: 11,589 sec
200-400M: 4,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,23 km/h
400M: 131,57 km/h
200-400M: -54,66 km/h

1,430 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

3,680 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

5,429 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

7,062 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

8,768 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

3,339 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

224,57 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

192,92 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:43:23

TIME INFORMATION
RT: 1,530 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,429 sec 
0-300M: 7,062 sec
0-400M: 8,768 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,57 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: -31,65 km/h

27,96 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
MITSUBISHI COLT

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Semi Finals
2017-11-26 15:41:11

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 1,527 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,022 sec 
0-300M: 9,349 sec
0-400M: 11,315 sec
TOTAL TIME: 12,164 sec
200-400M: 4,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,28 km/h
400M: 172,24 km/h
200-400M: 27,96 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo