Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΣΜΑΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
PEUGEOT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street 11 [2013] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
TOTAL RACES: 1 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street 11 [2013]0,620 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-24 09:18:44

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,876 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,010 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,149 sec
TOTAL TIME: 12,769 sec
200-400M: 4,139 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,84 km/h
400M: 188,97 km/h
200-400M: 41,13 km/h

1,721 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

7,554 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

11,466 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

3,912 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

158,52 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

202,93 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:16:40

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,554 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,466 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,912 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,52 km/h
400M: 202,93 km/h
200-400M: 44,41 km/h

46,05 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2013-11-23 15:08:12

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 1,783 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,796 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,829 sec
TOTAL TIME: 12,780 sec
200-400M: 4,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,56 km/h
400M: 196,61 km/h
200-400M: 46,05 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo