Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - HONDA CBR 1000RR © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - HONDA CBR 1000RR © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
HONDA CBR 1000RR HONDA CBR 1000RR

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 3 1 15 15 0 4 6 2 1 2 0
Moto 4 [1999] 20 5 139 135 4 40 47 15 14 13 10
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 1 8 8 0 0 4 1 1 1 1
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 9 3 57 54 3 0 34 7 7 5 4
Moto Super Street [2010] 1 0 6 5 1 0 4 1 1 0 0
TOTAL RACES: 31 34 10 225 217 8 44 95 26 24 21 15

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,528 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-09-07 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 1,942 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,010 sec
TOTAL TIME: 11,538 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,744 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,722 sec
0-18M: 1,744 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,341 sec
0-400M: 9,961 sec
TOTAL TIME: 10,683 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 42,46 km/h

4,419 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,722 sec
0-18M: 1,744 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,341 sec
0-400M: 9,961 sec
TOTAL TIME: 10,683 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 42,46 km/h

6,548 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,722 sec
0-18M: 1,744 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,341 sec
0-400M: 9,961 sec
TOTAL TIME: 10,683 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 42,46 km/h

8,341 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,722 sec
0-18M: 1,744 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,341 sec
0-400M: 9,961 sec
TOTAL TIME: 10,683 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 42,46 km/h

9,923 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,982 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,480 sec
0-200M: 6,590 sec 
0-300M: 8,343 sec
0-400M: 9,923 sec
TOTAL TIME: 10,905 sec
200-400M: 3,333 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,99 km/h
400M: 233,01 km/h
200-400M: 45,02 km/h

3,333 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,982 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,480 sec
0-200M: 6,590 sec 
0-300M: 8,343 sec
0-400M: 9,923 sec
TOTAL TIME: 10,905 sec
200-400M: 3,333 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,99 km/h
400M: 233,01 km/h
200-400M: 45,02 km/h

192,14 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-09-06 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,892 sec
0-18M: 1,887 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,726 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,096 sec
TOTAL TIME: 10,988 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,14 km/h
400M: 236,10 km/h
200-400M: 43,96 km/h

237,97 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-09-06 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,142 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,893 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,305 sec
TOTAL TIME: 13,447 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 0,00 km/h

51,52 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 4,506 sec
0-200M: 6,700 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,170 sec
TOTAL TIME: 10,870 sec
200-400M: 3,470 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,61 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 51,52 km/h

Moto 4 [1999]0,430 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-05-15 12:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,430 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,431 sec
0-200M: 6,530 sec 
0-300M: 8,357 sec
0-400M: 9,947 sec
TOTAL TIME: 10,377 sec
200-400M: 3,417 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 236,22 km/h
200-400M: 43,71 km/h

1,523 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,523 sec
0-100M: 4,090 sec
0-200M: 6,182 sec 
0-300M: 7,903 sec
0-400M: 9,473 sec
TOTAL TIME: 10,188 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,32 km/h
400M: 235,92 km/h
200-400M: 41,60 km/h

4,047 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:44:27

TIME INFORMATION
RT: 0,570 sec
0-18M: 1,525 sec
0-100M: 4,047 sec
0-200M: 6,044 sec 
0-300M: 7,781 sec
0-400M: 9,298 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 237,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,044 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:44:27

TIME INFORMATION
RT: 0,570 sec
0-18M: 1,525 sec
0-100M: 4,047 sec
0-200M: 6,044 sec 
0-300M: 7,781 sec
0-400M: 9,298 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 237,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,781 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:44:27

TIME INFORMATION
RT: 0,570 sec
0-18M: 1,525 sec
0-100M: 4,047 sec
0-200M: 6,044 sec 
0-300M: 7,781 sec
0-400M: 9,298 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 237,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,298 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:44:27

TIME INFORMATION
RT: 0,570 sec
0-18M: 1,525 sec
0-100M: 4,047 sec
0-200M: 6,044 sec 
0-300M: 7,781 sec
0-400M: 9,298 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 237,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,190 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,604 sec
0-100M: 4,187 sec
0-200M: 6,194 sec 
0-300M: 7,867 sec
0-400M: 9,384 sec
TOTAL TIME: 10,072 sec
200-400M: 3,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,11 km/h
400M: 244,94 km/h
200-400M: 46,83 km/h

201,49 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,655 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,120 sec
0-200M: 6,136 sec 
0-300M: 7,832 sec
0-400M: 9,384 sec
TOTAL TIME: 10,039 sec
200-400M: 3,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,49 km/h
400M: 232,87 km/h
200-400M: 31,38 km/h

252,52 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-06-11 17:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 4,183 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 7,960 sec
0-400M: 9,476 sec
TOTAL TIME: 10,005 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,47 km/h
400M: 252,52 km/h
200-400M: 58,05 km/h

60,77 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA 954

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-11-21 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,791 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,872 sec
0-200M: 7,665 sec 
0-300M: 9,711 sec
0-400M: 11,386 sec
TOTAL TIME: 12,177 sec
200-400M: 3,721 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,66 km/h
400M: 219,43 km/h
200-400M: 60,77 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,517 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:35:36

TIME INFORMATION
RT: 0,517 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,925 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,972 sec
TOTAL TIME: 9,489 sec
200-400M: 3,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 257,51 km/h
200-400M: 51,21 km/h

1,562 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-11 11:23:09

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,562 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,981 sec
TOTAL TIME: 9,635 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 259,36 km/h
200-400M: 51,39 km/h

5,925 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:35:36

TIME INFORMATION
RT: 0,517 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,925 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,972 sec
TOTAL TIME: 9,489 sec
200-400M: 3,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 257,51 km/h
200-400M: 51,21 km/h

8,972 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-11 12:35:36

TIME INFORMATION
RT: 0,517 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,925 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,972 sec
TOTAL TIME: 9,489 sec
200-400M: 3,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 257,51 km/h
200-400M: 51,21 km/h

3,030 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-11 14:26:46

TIME INFORMATION
RT: 2,793 sec
0-18M: 6,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,257 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,287 sec
TOTAL TIME: 17,080 sec
200-400M: 3,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 264,51 km/h
200-400M: 54,48 km/h

210,03 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-11 14:26:46

TIME INFORMATION
RT: 2,793 sec
0-18M: 6,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,257 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,287 sec
TOTAL TIME: 17,080 sec
200-400M: 3,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 264,51 km/h
200-400M: 54,48 km/h

264,51 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-11 14:26:46

TIME INFORMATION
RT: 2,793 sec
0-18M: 6,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,257 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,287 sec
TOTAL TIME: 17,080 sec
200-400M: 3,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 264,51 km/h
200-400M: 54,48 km/h

54,48 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-11 14:26:46

TIME INFORMATION
RT: 2,793 sec
0-18M: 6,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,257 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,287 sec
TOTAL TIME: 17,080 sec
200-400M: 3,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 264,51 km/h
200-400M: 54,48 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,441 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,441 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,350 sec 
0-300M: 7,989 sec
0-400M: 9,464 sec
TOTAL TIME: 9,905 sec
200-400M: 3,114 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,88 km/h
400M: 256,60 km/h
200-400M: 54,72 km/h

1,441 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:39:17

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,769 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,741 sec
TOTAL TIME: 9,384 sec
200-400M: 2,972 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,54 km/h
400M: 258,24 km/h
200-400M: 48,70 km/h

3,797 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,460 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,797 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,164 sec
0-400M: 8,557 sec
TOTAL TIME: 10,017 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,48 km/h
400M: 268,48 km/h
200-400M: 54,00 km/h

5,631 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,460 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,797 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,164 sec
0-400M: 8,557 sec
TOTAL TIME: 10,017 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,48 km/h
400M: 268,48 km/h
200-400M: 54,00 km/h

7,164 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,460 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,797 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,164 sec
0-400M: 8,557 sec
TOTAL TIME: 10,017 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,48 km/h
400M: 268,48 km/h
200-400M: 54,00 km/h

8,557 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,460 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,797 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,164 sec
0-400M: 8,557 sec
TOTAL TIME: 10,017 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,48 km/h
400M: 268,48 km/h
200-400M: 54,00 km/h

2,926 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,460 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,797 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,164 sec
0-400M: 8,557 sec
TOTAL TIME: 10,017 sec
200-400M: 2,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,48 km/h
400M: 268,48 km/h
200-400M: 54,00 km/h

217,90 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,595 sec
0-18M: 1,484 sec
0-100M: 3,804 sec
0-200M: 5,641 sec 
0-300M: 7,180 sec
0-400M: 8,573 sec
TOTAL TIME: 9,168 sec
200-400M: 2,932 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 217,90 km/h
400M: 265,40 km/h
200-400M: 47,50 km/h

268,63 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HAYABUSA 1397

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-06-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,567 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 4,038 sec
0-200M: 5,951 sec 
0-300M: 7,557 sec
0-400M: 9,003 sec
TOTAL TIME: 9,570 sec
200-400M: 3,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,97 km/h
400M: 268,63 km/h
200-400M: 61,66 km/h

61,66 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HAYABUSA 1397

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-06-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,567 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 4,038 sec
0-200M: 5,951 sec 
0-300M: 7,557 sec
0-400M: 9,003 sec
TOTAL TIME: 9,570 sec
200-400M: 3,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,97 km/h
400M: 268,63 km/h
200-400M: 61,66 km/h

Moto Super Street [2010]0,629 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 20:21:27

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,537 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,921 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,910 sec
TOTAL TIME: 9,539 sec
200-400M: 2,989 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,52 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,40 km/h

1,430 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:03:57

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,643 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 2,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,18 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 48,88 km/h

5,698 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:03:57

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,643 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 2,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,18 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 48,88 km/h

8,643 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:03:57

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,643 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 2,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,18 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 48,88 km/h

2,932 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-31 11:02:24

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,534 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,715 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,647 sec
TOTAL TIME: 9,549 sec
200-400M: 2,932 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,73 km/h
400M: 265,48 km/h
200-400M: 48,75 km/h

218,18 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:03:57

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,643 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 2,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,18 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 48,88 km/h

267,06 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:03:57

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,430 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,643 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 2,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,18 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 48,88 km/h

51,32 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 18:28:41

TIME INFORMATION
RT: 0,758 sec
0-18M: 1,612 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,738 sec
TOTAL TIME: 9,496 sec
200-400M: 2,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,64 km/h
400M: 262,96 km/h
200-400M: 51,32 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,075 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo