Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΔΑΓΡΕΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2015
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
AUDI

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2008] 1 1 5 4 1 0 4 0 0 0 1
Auto AT2 [2008] 1 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0
Auto Index 9 [2015] 1 0 4 3 1 1 1 1 1 0 0
TOTAL RACES: 2 3 1 12 9 3 2 6 1 1 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2008]2,045 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

2,070 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-30 18:38:13

TIME INFORMATION
RT: 2,859 sec
0-18M: 2,070 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,876 sec
TOTAL TIME: 16,735 sec
200-400M: 5,328 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,78 km/h
400M: 127,38 km/h
200-400M: -7,40 km/h

8,342 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

11,977 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

3,635 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

171,02 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

221,53 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

50,51 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2015-05-31 09:20:15

TIME INFORMATION
RT: 2,045 sec
0-18M: 2,234 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,342 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 14,022 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 50,51 km/h

Auto AT2 [2008]1,206 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2017-11-25 16:44:10

TIME INFORMATION
RT: 1,206 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 29,235 sec
TOTAL TIME: 30,441 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,424 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

3,936 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

5,934 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

7,763 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

9,256 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

3,322 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

197,47 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

250,17 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

52,70 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2017-11-25 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 2,545 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,936 sec
0-200M: 5,934 sec 
0-300M: 7,763 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,47 km/h
400M: 250,17 km/h
200-400M: 52,70 km/h

Auto Index 9 [2015]0,603 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 13:14:02

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,540 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,588 sec 
0-300M: 8,680 sec
0-400M: 10,839 sec
TOTAL TIME: 11,442 sec
200-400M: 4,251 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,44 km/h
400M: 148,88 km/h
200-400M: -51,56 km/h

1,482 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:32:08

TIME INFORMATION
RT: 1,299 sec
0-18M: 1,482 sec
0-100M: 3,987 sec
0-200M: 5,979 sec 
0-300M: 7,784 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 11,296 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,44 km/h
400M: 151,64 km/h
200-400M: -47,80 km/h

3,987 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:32:08

TIME INFORMATION
RT: 1,299 sec
0-18M: 1,482 sec
0-100M: 3,987 sec
0-200M: 5,979 sec 
0-300M: 7,784 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 11,296 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,44 km/h
400M: 151,64 km/h
200-400M: -47,80 km/h

5,979 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:32:08

TIME INFORMATION
RT: 1,299 sec
0-18M: 1,482 sec
0-100M: 3,987 sec
0-200M: 5,979 sec 
0-300M: 7,784 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 11,296 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,44 km/h
400M: 151,64 km/h
200-400M: -47,80 km/h

7,784 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:32:08

TIME INFORMATION
RT: 1,299 sec
0-18M: 1,482 sec
0-100M: 3,987 sec
0-200M: 5,979 sec 
0-300M: 7,784 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 11,296 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,44 km/h
400M: 151,64 km/h
200-400M: -47,80 km/h

9,346 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 14:43:06

TIME INFORMATION
RT: 2,739 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,119 sec 
0-300M: 7,880 sec
0-400M: 9,346 sec
TOTAL TIME: 12,085 sec
200-400M: 3,227 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 252,27 km/h
200-400M: 59,25 km/h

3,227 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 14:43:06

TIME INFORMATION
RT: 2,739 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,119 sec 
0-300M: 7,880 sec
0-400M: 9,346 sec
TOTAL TIME: 12,085 sec
200-400M: 3,227 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 252,27 km/h
200-400M: 59,25 km/h

200,44 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Eliminations - 1st Round
2017-11-26 13:14:02

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,540 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,588 sec 
0-300M: 8,680 sec
0-400M: 10,839 sec
TOTAL TIME: 11,442 sec
200-400M: 4,251 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,44 km/h
400M: 148,88 km/h
200-400M: -51,56 km/h

252,27 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 14:43:06

TIME INFORMATION
RT: 2,739 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,119 sec 
0-300M: 7,880 sec
0-400M: 9,346 sec
TOTAL TIME: 12,085 sec
200-400M: 3,227 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 252,27 km/h
200-400M: 59,25 km/h

59,25 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Free Run
2017-11-24 14:43:06

TIME INFORMATION
RT: 2,739 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,119 sec 
0-300M: 7,880 sec
0-400M: 9,346 sec
TOTAL TIME: 12,085 sec
200-400M: 3,227 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 252,27 km/h
200-400M: 59,25 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,032 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo