Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2015
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUBARU

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Index 9 [2015] 1 0 5 4 1 0 4 0 0 0 1
TOTAL RACES: 1 1 0 5 4 1 0 4 0 0 0 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Index 9 [2015]1,410 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 15:52:21

TIME INFORMATION
RT: 1,410 sec
0-18M: 2,303 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,849 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,049 sec
TOTAL TIME: 17,459 sec
200-400M: 7,200 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 108,79 km/h
400M: 93,62 km/h
200-400M: -15,17 km/h

1,597 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-31 09:18:50

TIME INFORMATION
RT: 2,806 sec
0-18M: 1,597 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,040 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,672 sec
TOTAL TIME: 17,478 sec
200-400M: 6,632 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,64 km/h
400M: 96,20 km/h
200-400M: -18,44 km/h

6,727 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

10,398 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

3,671 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

170,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

207,97 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

37,20 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto Index 9 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:50:08

TIME INFORMATION
RT: 1,494 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,77 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 37,20 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo