Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΑΥΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 2 0 12 12 0 0 7 2 2 1 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 14 0 70 69 1 0 48 7 12 3 0
Moto Super Street [2010] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
TOTAL RACES: 17 17 0 87 86 1 0 59 10 14 4 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,628 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,628 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,441 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,739 sec
TOTAL TIME: 10,367 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,95 km/h
400M: 225,39 km/h
200-400M: 30,44 km/h

1,635 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-03-31 15:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,819 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,597 sec
0-200M: 6,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,273 sec
TOTAL TIME: 11,092 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,60 km/h
400M: 227,33 km/h
200-400M: 41,73 km/h

4,296 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 18:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,737 sec
0-18M: 1,651 sec
0-100M: 4,296 sec
0-200M: 6,372 sec 
0-300M: 8,118 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,438 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,58 km/h
400M: 235,78 km/h
200-400M: 41,20 km/h

6,343 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 18:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,649 sec
TOTAL TIME: 10,425 sec
200-400M: 3,306 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 234,53 km/h
200-400M: 39,11 km/h

8,118 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 18:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,737 sec
0-18M: 1,651 sec
0-100M: 4,296 sec
0-200M: 6,372 sec 
0-300M: 8,118 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,438 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,58 km/h
400M: 235,78 km/h
200-400M: 41,20 km/h

9,649 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 18:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,649 sec
TOTAL TIME: 10,425 sec
200-400M: 3,306 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,42 km/h
400M: 234,53 km/h
200-400M: 39,11 km/h

3,291 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-09-03 12:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,761 sec
0-18M: 1,740 sec
0-100M: 4,347 sec
0-200M: 6,394 sec 
0-300M: 8,119 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 10,446 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,53 km/h
400M: 241,75 km/h
200-400M: 46,22 km/h

195,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-09-03 12:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,761 sec
0-18M: 1,740 sec
0-100M: 4,347 sec
0-200M: 6,394 sec 
0-300M: 8,119 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 10,446 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,53 km/h
400M: 241,75 km/h
200-400M: 46,22 km/h

244,19 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-03 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,357 sec
0-200M: 6,441 sec 
0-300M: 8,186 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 10,491 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,90 km/h
400M: 244,19 km/h
200-400M: 52,29 km/h

52,29 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-03 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,357 sec
0-200M: 6,441 sec 
0-300M: 8,186 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 10,491 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,90 km/h
400M: 244,19 km/h
200-400M: 52,29 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,457 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-09-14 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,457 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,360 sec
0-200M: 6,395 sec 
0-300M: 8,096 sec
0-400M: 9,626 sec
TOTAL TIME: 10,083 sec
200-400M: 3,231 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,15 km/h
400M: 243,75 km/h
200-400M: 49,60 km/h

1,594 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-10-18 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 4,014 sec
0-18M: 1,594 sec
0-100M: 4,181 sec
0-200M: 6,208 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,479 sec
TOTAL TIME: 13,493 sec
200-400M: 3,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,78 km/h
400M: 243,40 km/h
200-400M: 46,62 km/h

4,162 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-04-12 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,859 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,141 sec 
0-300M: 7,802 sec
0-400M: 9,312 sec
TOTAL TIME: 11,171 sec
200-400M: 3,171 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,91 km/h
400M: 245,21 km/h
200-400M: 46,30 km/h

6,128 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,128 sec 
0-300M: 7,747 sec
0-400M: 9,203 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,075 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 45,68 km/h

7,747 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,128 sec 
0-300M: 7,747 sec
0-400M: 9,203 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,075 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 45,68 km/h

9,203 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,128 sec 
0-300M: 7,747 sec
0-400M: 9,203 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,075 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 45,68 km/h

3,073 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-13 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,596 sec
0-18M: 1,716 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,184 sec 
0-300M: 7,802 sec
0-400M: 9,257 sec
TOTAL TIME: 10,853 sec
200-400M: 3,073 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,15 km/h
400M: 257,74 km/h
200-400M: 49,59 km/h

209,45 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,128 sec 
0-300M: 7,747 sec
0-400M: 9,203 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,075 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 45,68 km/h

257,74 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-13 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,596 sec
0-18M: 1,716 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,184 sec 
0-300M: 7,802 sec
0-400M: 9,257 sec
TOTAL TIME: 10,853 sec
200-400M: 3,073 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,15 km/h
400M: 257,74 km/h
200-400M: 49,59 km/h

56,04 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-04-11 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 1,410 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,285 sec 
0-300M: 7,959 sec
0-400M: 9,472 sec
TOTAL TIME: 10,882 sec
200-400M: 3,187 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,36 km/h
400M: 251,40 km/h
200-400M: 56,04 km/h

Moto Super Street [2010]0,678 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 4,200 sec
0-200M: 6,211 sec 
0-300M: 7,896 sec
0-400M: 9,418 sec
TOTAL TIME: 10,096 sec
200-400M: 3,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,52 km/h
400M: 246,48 km/h
200-400M: 44,96 km/h

1,665 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

4,198 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

6,175 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

7,828 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

9,323 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

3,148 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

202,81 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-22 13:34:00

TIME INFORMATION
RT: 3,308 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,373 sec
0-200M: 6,347 sec 
0-300M: 8,003 sec
0-400M: 9,504 sec
TOTAL TIME: 12,812 sec
200-400M: 3,157 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,81 km/h
400M: 248,22 km/h
200-400M: 45,41 km/h

250,16 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-23 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,828 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 250,16 km/h
200-400M: 47,80 km/h

50,44 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SUZUKI GSXR 1000 K6

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-22 17:28:00

TIME INFORMATION
RT: 2,624 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,309 sec
0-200M: 6,301 sec 
0-300M: 7,980 sec
0-400M: 9,505 sec
TOTAL TIME: 12,129 sec
200-400M: 3,204 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,37 km/h
400M: 248,81 km/h
200-400M: 50,44 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo