Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΝΔΙΑΝΟΣ)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME: ΙΝΔΙΑΝΟΣ
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: indianos1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 3 0 15 15 0 4 6 2 3 0 0
Moto 4 [1999] 14 1 81 77 4 20 35 10 10 5 1
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 1 6 6 0 0 4 0 0 1 1
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 17 2 88 81 7 0 61 8 12 5 2
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 1 7 7 0 0 4 0 1 1 1
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 4 1 24 22 2 0 14 1 4 3 2
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 3 1 17 16 1 0 9 1 3 2 2
Moto Super Street [2010] 1 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
Moto True Street [2012] 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL RACES: 37 46 7 248 233 15 24 142 22 34 17 9

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,580 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,232 sec
TOTAL TIME: 10,812 sec
200-400M: 3,458 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 222,22 km/h
200-400M: 40,86 km/h

1,800 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,621 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 8,703 sec
0-400M: 10,516 sec
TOTAL TIME: 11,292 sec
200-400M: 3,719 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,84 km/h
400M: 190,48 km/h
200-400M: 18,64 km/h

4,602 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,770 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 4,602 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 8,635 sec
0-400M: 10,326 sec
TOTAL TIME: 11,096 sec
200-400M: 3,529 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,22 km/h
400M: 218,18 km/h
200-400M: 39,96 km/h

6,774 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,232 sec
TOTAL TIME: 10,812 sec
200-400M: 3,458 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 222,22 km/h
200-400M: 40,86 km/h

8,450 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,782 sec
0-18M: 1,894 sec
0-100M: 4,665 sec
0-200M: 6,844 sec 
0-300M: 8,450 sec
0-400M: 10,294 sec
TOTAL TIME: 11,076 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 220,18 km/h
200-400M: 38,82 km/h

10,232 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,868 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,232 sec
TOTAL TIME: 10,812 sec
200-400M: 3,458 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 222,22 km/h
200-400M: 40,86 km/h

3,416 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,926 sec
0-100M: 4,760 sec
0-200M: 6,926 sec 
0-300M: 8,717 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 10,971 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,28 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 46,29 km/h

182,28 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,926 sec
0-100M: 4,760 sec
0-200M: 6,926 sec 
0-300M: 8,717 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 10,971 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,28 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 46,29 km/h

228,57 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,926 sec
0-100M: 4,760 sec
0-200M: 6,926 sec 
0-300M: 8,717 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 10,971 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,28 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 46,29 km/h

46,29 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,926 sec
0-100M: 4,760 sec
0-200M: 6,926 sec 
0-300M: 8,717 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 10,971 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,28 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 46,29 km/h

Moto 4 [1999]0,505 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-05-15 11:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,505 sec
0-18M: 1,903 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,824 sec 
0-300M: 8,729 sec
0-400M: 10,432 sec
TOTAL TIME: 10,937 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,19 km/h
400M: 216,10 km/h
200-400M: 32,91 km/h

1,652 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:41:26

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 4,267 sec
0-200M: 6,328 sec 
0-300M: 8,106 sec
0-400M: 9,622 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,265 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2005-10-16 20:14:44

TIME INFORMATION
RT: 0,537 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 4,265 sec
0-200M: 6,364 sec 
0-300M: 8,168 sec
0-400M: 9,712 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 235,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,325 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,269 sec
0-200M: 6,325 sec 
0-300M: 8,036 sec
0-400M: 9,590 sec
TOTAL TIME: 10,133 sec
200-400M: 3,265 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,53 km/h
400M: 239,73 km/h
200-400M: 48,20 km/h

8,036 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,269 sec
0-200M: 6,325 sec 
0-300M: 8,036 sec
0-400M: 9,590 sec
TOTAL TIME: 10,133 sec
200-400M: 3,265 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,53 km/h
400M: 239,73 km/h
200-400M: 48,20 km/h

9,590 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,269 sec
0-200M: 6,325 sec 
0-300M: 8,036 sec
0-400M: 9,590 sec
TOTAL TIME: 10,133 sec
200-400M: 3,265 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,53 km/h
400M: 239,73 km/h
200-400M: 48,20 km/h

3,225 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:46:44

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 8,164 sec
0-400M: 9,697 sec
TOTAL TIME: 10,285 sec
200-400M: 3,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,68 km/h
400M: 247,91 km/h
200-400M: 50,23 km/h

199,42 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 1,768 sec
0-100M: 4,455 sec
0-200M: 6,518 sec 
0-300M: 8,260 sec
0-400M: 9,826 sec
TOTAL TIME: 10,395 sec
200-400M: 3,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,42 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 35,81 km/h

247,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:46:44

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 8,164 sec
0-400M: 9,697 sec
TOTAL TIME: 10,285 sec
200-400M: 3,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,68 km/h
400M: 247,91 km/h
200-400M: 50,23 km/h

61,96 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-04-23 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,877 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,917 sec
0-200M: 7,213 sec 
0-300M: 9,077 sec
0-400M: 10,664 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,451 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,65 km/h
400M: 242,61 km/h
200-400M: 61,96 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,539 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:32:53

TIME INFORMATION
RT: 0,539 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,643 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 10,536 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,10 km/h
400M: 216,73 km/h
200-400M: 24,63 km/h

1,694 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

6,456 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

9,587 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

3,131 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

192,10 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:32:53

TIME INFORMATION
RT: 0,539 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,643 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,997 sec
TOTAL TIME: 10,536 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,10 km/h
400M: 216,73 km/h
200-400M: 24,63 km/h

249,65 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

202,83 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-11-13 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,587 sec
TOTAL TIME: 10,710 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 46,82 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 202,83 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,529 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2014-05-31 15:19:58

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,533 sec
TOTAL TIME: 10,062 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 262,00 km/h
200-400M: 60,32 km/h

1,577 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:26:08

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,577 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,011 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,045 sec
TOTAL TIME: 9,616 sec
200-400M: 3,034 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,24 km/h
400M: 258,99 km/h
200-400M: 53,75 km/h

5,999 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2014-05-31 17:23:06

TIME INFORMATION
RT: 1,834 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,999 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,165 sec
TOTAL TIME: 10,999 sec
200-400M: 3,166 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,65 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 53,84 km/h

9,045 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:26:08

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,577 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,011 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,045 sec
TOTAL TIME: 9,616 sec
200-400M: 3,034 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,24 km/h
400M: 258,99 km/h
200-400M: 53,75 km/h

3,032 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2014-06-01 15:15:18

TIME INFORMATION
RT: 0,583 sec
0-18M: 1,600 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,067 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 9,682 sec
200-400M: 3,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,12 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 56,12 km/h

206,65 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2014-05-31 17:23:06

TIME INFORMATION
RT: 1,834 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,999 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,165 sec
TOTAL TIME: 10,999 sec
200-400M: 3,166 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,65 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 53,84 km/h

262,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2014-05-31 15:19:58

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,533 sec
TOTAL TIME: 10,062 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 262,00 km/h
200-400M: 60,32 km/h

60,32 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2014-05-31 15:19:58

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,315 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,533 sec
TOTAL TIME: 10,062 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 262,00 km/h
200-400M: 60,32 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,203 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:29:50

TIME INFORMATION
RT: 0,203 sec
0-18M: 3,228 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,203 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,570 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:41:53

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,170 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,986 sec
200-400M: 3,120 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,77 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 54,64 km/h

4,251 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,239 sec 
0-300M: 7,888 sec
0-400M: 9,388 sec
TOTAL TIME: 10,437 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,05 km/h
400M: 247,13 km/h
200-400M: 45,08 km/h

6,044 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:47:52

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,044 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,139 sec
TOTAL TIME: 9,835 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,85 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 50,56 km/h

7,888 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,239 sec 
0-300M: 7,888 sec
0-400M: 9,388 sec
TOTAL TIME: 10,437 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,05 km/h
400M: 247,13 km/h
200-400M: 45,08 km/h

9,118 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2014-06-01 14:56:49

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 1,592 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,083 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,118 sec
TOTAL TIME: 9,687 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,47 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 54,45 km/h

3,035 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2014-06-01 14:56:49

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 1,592 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,083 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,118 sec
TOTAL TIME: 9,687 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,47 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 54,45 km/h

224,85 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 14:52:36

TIME INFORMATION
RT: 0,999 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,661 sec
TOTAL TIME: 10,660 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,85 km/h
400M: 240,80 km/h
200-400M: 15,95 km/h

262,31 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI GSXR

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-06-27 18:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,911 sec
0-100M: 4,574 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 8,268 sec
0-400M: 9,705 sec
TOTAL TIME: 10,371 sec
200-400M: 3,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 262,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

95,28 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:31:36

TIME INFORMATION
RT: 1,077 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,586 sec
TOTAL TIME: 10,663 sec
200-400M: 3,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,51 km/h
400M: 248,79 km/h
200-400M: 95,28 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,503 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

1,734 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:15:44

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,734 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,621 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,864 sec
TOTAL TIME: 10,376 sec
200-400M: 3,243 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 23,18 km/h
400M: 239,52 km/h
200-400M: 216,34 km/h

6,460 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

9,608 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

3,148 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

197,58 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

248,27 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:26:16

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,760 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,111 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 50,69 km/h

216,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:15:44

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,734 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,621 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,864 sec
TOTAL TIME: 10,376 sec
200-400M: 3,243 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 23,18 km/h
400M: 239,52 km/h
200-400M: 216,34 km/h

Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,531 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-07 14:44:04

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,699 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,112 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,71 km/h
400M: 218,97 km/h
200-400M: 34,26 km/h

1,590 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-07 16:48:05

TIME INFORMATION
RT: 5,235 sec
0-18M: 1,590 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,413 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 5,235 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,246 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 100

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:25:27

TIME INFORMATION
RT: 3,904 sec
0-18M: 1,612 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,246 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,471 sec
TOTAL TIME: 13,375 sec
200-400M: 3,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,96 km/h
400M: 234,98 km/h
200-400M: 41,02 km/h

9,399 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:46:57

TIME INFORMATION
RT: 1,517 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,271 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,399 sec
TOTAL TIME: 10,916 sec
200-400M: 3,128 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 251,92 km/h
200-400M: 54,34 km/h

3,126 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 14:00:13

TIME INFORMATION
RT: 1,421 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,363 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,489 sec
TOTAL TIME: 10,910 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,34 km/h
400M: 251,39 km/h
200-400M: 53,05 km/h

202,02 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:41:44

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,321 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,518 sec
TOTAL TIME: 10,112 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,02 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 43,54 km/h

259,92 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-08 12:19:12

TIME INFORMATION
RT: 1,524 sec
0-18M: 1,730 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,607 sec
TOTAL TIME: 11,131 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 58,24 km/h

59,39 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-07 16:07:36

TIME INFORMATION
RT: 2,958 sec
0-18M: 1,729 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,731 sec
TOTAL TIME: 12,689 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,01 km/h
400M: 246,40 km/h
200-400M: 59,39 km/h

Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,555 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:24:16

TIME INFORMATION
RT: 0,555 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,437 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,622 sec
TOTAL TIME: 10,177 sec
200-400M: 3,185 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,01 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 45,15 km/h

1,598 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,558 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,264 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,447 sec
TOTAL TIME: 10,005 sec
200-400M: 3,183 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,11 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 56,93 km/h

6,164 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 14:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,791 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,164 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 10,081 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,66 km/h
400M: 248,10 km/h
200-400M: 47,44 km/h

9,290 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 14:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,791 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,164 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 10,081 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,66 km/h
400M: 248,10 km/h
200-400M: 47,44 km/h

3,103 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:48:12

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,275 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,378 sec
TOTAL TIME: 9,992 sec
200-400M: 3,103 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,47 km/h
400M: 259,36 km/h
200-400M: 53,89 km/h

205,59 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:24:37

TIME INFORMATION
RT: 0,662 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,242 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,351 sec
TOTAL TIME: 10,013 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,59 km/h
400M: 255,68 km/h
200-400M: 50,09 km/h

261,05 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-08 12:23:28

TIME INFORMATION
RT: 2,071 sec
0-18M: 1,623 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,211 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 11,402 sec
200-400M: 3,120 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,89 km/h
400M: 261,05 km/h
200-400M: 56,16 km/h

56,93 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,558 sec
0-18M: 1,598 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,264 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,447 sec
TOTAL TIME: 10,005 sec
200-400M: 3,183 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,11 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 56,93 km/h

Moto Super Street [2010]0,522 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,756 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,753 sec
TOTAL TIME: 10,275 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 58,96 km/h
400M: 248,61 km/h
200-400M: 189,65 km/h

1,626 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:13:52

TIME INFORMATION
RT: 0,668 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,751 sec
TOTAL TIME: 10,419 sec
200-400M: 3,279 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 21,13 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 222,77 km/h

6,472 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:13:52

TIME INFORMATION
RT: 0,668 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,751 sec
TOTAL TIME: 10,419 sec
200-400M: 3,279 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 21,13 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 222,77 km/h

9,689 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 13:40:05

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,504 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,689 sec
TOTAL TIME: 10,379 sec
200-400M: 3,185 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,24 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 40,66 km/h

3,179 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,756 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,753 sec
TOTAL TIME: 10,275 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 58,96 km/h
400M: 248,61 km/h
200-400M: 189,65 km/h

205,24 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 13:40:05

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,504 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,689 sec
TOTAL TIME: 10,379 sec
200-400M: 3,185 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,24 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 40,66 km/h

248,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,756 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,753 sec
TOTAL TIME: 10,275 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 58,96 km/h
400M: 248,61 km/h
200-400M: 189,65 km/h

222,77 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:13:52

TIME INFORMATION
RT: 0,668 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,751 sec
TOTAL TIME: 10,419 sec
200-400M: 3,279 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 21,13 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 222,77 km/h

Moto True Street [2012]
 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,091 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo