Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 
 FIRST NAME: ΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1974
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2000
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: evo vii

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2005] 2 1 11 8 3 2 3 0 2 2 2
Auto BT1 [2008] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
TOTAL RACES: 3 3 1 16 13 3 2 7 0 3 2 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2005]0,879 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,969 sec
0-100M: 5,118 sec
0-200M: 7,692 sec 
0-300M: 9,918 sec
0-400M: 11,815 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,61 km/h
400M: 197,14 km/h
200-400M: 43,53 km/h

1,753 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

4,796 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

7,303 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

9,457 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

11,295 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

3,992 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

160,68 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

204,83 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

44,15 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MITSUBICHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-04-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,217 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,796 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,512 sec
200-400M: 3,992 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,68 km/h
400M: 204,83 km/h
200-400M: 44,15 km/h

Auto BT1 [2008]0,730 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:48:57

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,946 sec
TOTAL TIME: 11,676 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,724 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:36:03

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,987 sec
TOTAL TIME: 11,814 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,59 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 51,67 km/h

7,282 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:36:03

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,987 sec
TOTAL TIME: 11,814 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,59 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 51,67 km/h

10,946 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:48:57

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,946 sec
TOTAL TIME: 11,676 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,705 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-06-01 10:36:03

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,987 sec
TOTAL TIME: 11,814 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,59 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 51,67 km/h

166,97 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 14:13:17

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,553 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,431 sec
TOTAL TIME: 13,246 sec
200-400M: 3,878 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,97 km/h
400M: 219,78 km/h
200-400M: 52,81 km/h

219,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 14:13:17

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,553 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,431 sec
TOTAL TIME: 13,246 sec
200-400M: 3,878 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,97 km/h
400M: 219,78 km/h
200-400M: 52,81 km/h

53,68 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 12:08:16

TIME INFORMATION
RT: 1,022 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,734 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,803 sec
TOTAL TIME: 12,825 sec
200-400M: 4,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 208,45 km/h
200-400M: 53,68 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo