Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΑΡΔΕΛΑΣ)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - YAMAHA R6 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - YAMAHA R6 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 NICK NAME: ΣΑΡΔΕΛΑΣ
 BIRTH YEAR: 1978
 BIRTH PLACE: ΞΑΝΘΗ
 RESIDENSE: ΞΑΝΘΗ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 1999
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: fast r6
YAMAHA R6 YAMAHA R6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 3 0 15 13 2 0 11 3 1 0 0
Moto 3 [1999] 2 0 8 3 5 0 6 0 2 0 0
Moto 2 [1999] 2 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 4 0 23 22 1 0 12 0 4 4 3
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 1 8 8 0 0 4 1 1 1 1
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 9 0 42 40 2 0 27 1 5 4 5
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 10 2 56 50 6 0 37 0 6 7 6
TOTAL RACES: 26 31 3 156 140 16 0 101 5 19 16 15

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,424 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,424 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,568 sec
0-200M: 6,695 sec 
0-300M: 8,465 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,485 sec
200-400M: 3,366 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,85 km/h
400M: 230,27 km/h
200-400M: 39,42 km/h

1,673 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-09-03 12:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,729 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 4,454 sec
0-200M: 6,605 sec 
0-300M: 8,392 sec
0-400M: 10,004 sec
TOTAL TIME: 10,733 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,79 km/h
400M: 232,56 km/h
200-400M: 44,77 km/h

4,433 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 1,752 sec
0-100M: 4,433 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 8,287 sec
0-400M: 9,886 sec
TOTAL TIME: 10,461 sec
200-400M: 3,364 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,56 km/h
400M: 228,37 km/h
200-400M: 35,81 km/h

6,522 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 1,752 sec
0-100M: 4,433 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 8,287 sec
0-400M: 9,886 sec
TOTAL TIME: 10,461 sec
200-400M: 3,364 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,56 km/h
400M: 228,37 km/h
200-400M: 35,81 km/h

8,287 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 1,752 sec
0-100M: 4,433 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 8,287 sec
0-400M: 9,886 sec
TOTAL TIME: 10,461 sec
200-400M: 3,364 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,56 km/h
400M: 228,37 km/h
200-400M: 35,81 km/h

9,886 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-21 10:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,958 sec
0-18M: 1,822 sec
0-100M: 4,481 sec
0-200M: 6,564 sec 
0-300M: 8,302 sec
0-400M: 9,886 sec
TOTAL TIME: 10,844 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,12 km/h
400M: 232,68 km/h
200-400M: 41,56 km/h

3,313 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 14:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,036 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,582 sec 
0-300M: 8,322 sec
0-400M: 9,895 sec
TOTAL TIME: 10,931 sec
200-400M: 3,313 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,20 km/h
400M: 236,59 km/h
200-400M: 41,39 km/h

195,20 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 14:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,036 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,582 sec 
0-300M: 8,322 sec
0-400M: 9,895 sec
TOTAL TIME: 10,931 sec
200-400M: 3,313 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,20 km/h
400M: 236,59 km/h
200-400M: 41,39 km/h

238,24 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:41:00

TIME INFORMATION
RT: 1,890 sec
0-18M: 2,080 sec
0-100M: 5,094 sec
0-200M: 7,334 sec 
0-300M: 9,117 sec
0-400M: 10,703 sec
TOTAL TIME: 12,593 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 238,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

57,58 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 18:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,707 sec
0-18M: 1,869 sec
0-100M: 5,147 sec
0-200M: 7,587 sec 
0-300M: 9,455 sec
0-400M: 11,105 sec
TOTAL TIME: 11,812 sec
200-400M: 3,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,56 km/h
400M: 230,14 km/h
200-400M: 57,58 km/h

Moto 3 [1999]0,527 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,988 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 9,421 sec
0-400M: 11,258 sec
TOTAL TIME: 11,785 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,46 km/h
400M: 209,12 km/h
200-400M: 44,66 km/h

1,814 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:18:00

TIME INFORMATION
RT: 3,386 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,639 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,674 sec
TOTAL TIME: 14,060 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,92 km/h
400M: 206,61 km/h
200-400M: 37,69 km/h

4,639 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:18:00

TIME INFORMATION
RT: 3,386 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,639 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,674 sec
TOTAL TIME: 14,060 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,92 km/h
400M: 206,61 km/h
200-400M: 37,69 km/h

6,949 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:18:00

TIME INFORMATION
RT: 3,386 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,639 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,674 sec
TOTAL TIME: 14,060 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,92 km/h
400M: 206,61 km/h
200-400M: 37,69 km/h

9,421 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,988 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 9,421 sec
0-400M: 11,258 sec
TOTAL TIME: 11,785 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,46 km/h
400M: 209,12 km/h
200-400M: 44,66 km/h

10,674 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:18:00

TIME INFORMATION
RT: 3,386 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,639 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,674 sec
TOTAL TIME: 14,060 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,92 km/h
400M: 206,61 km/h
200-400M: 37,69 km/h

3,695 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,719 sec
200-400M: 3,695 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,15 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 41,54 km/h

168,92 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:18:00

TIME INFORMATION
RT: 3,386 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,639 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,674 sec
TOTAL TIME: 14,060 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,92 km/h
400M: 206,61 km/h
200-400M: 37,69 km/h

209,12 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,988 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 9,421 sec
0-400M: 11,258 sec
TOTAL TIME: 11,785 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,46 km/h
400M: 209,12 km/h
200-400M: 44,66 km/h

44,66 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,988 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 9,421 sec
0-400M: 11,258 sec
TOTAL TIME: 11,785 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,46 km/h
400M: 209,12 km/h
200-400M: 44,66 km/h

Moto 2 [1999]12,085 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ ΤΖR 250

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2001-07-07 10:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,085 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,494 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 7,048 sec 
0-300M: 9,072 sec
0-400M: 10,918 sec
TOTAL TIME: 11,412 sec
200-400M: 3,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,39 km/h
400M: 204,20 km/h
200-400M: 36,81 km/h

1,666 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 4,511 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,633 sec
TOTAL TIME: 11,259 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,14 km/h
400M: 202,73 km/h
200-400M: 32,59 km/h

4,511 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 4,511 sec
0-200M: 6,864 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,633 sec
TOTAL TIME: 11,259 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,14 km/h
400M: 202,73 km/h
200-400M: 32,59 km/h

6,832 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,512 sec
0-200M: 6,832 sec 
0-300M: 8,809 sec
0-400M: 10,623 sec
TOTAL TIME: 11,199 sec
200-400M: 3,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 214,15 km/h
200-400M: 48,07 km/h

8,809 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,512 sec
0-200M: 6,832 sec 
0-300M: 8,809 sec
0-400M: 10,623 sec
TOTAL TIME: 11,199 sec
200-400M: 3,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 214,15 km/h
200-400M: 48,07 km/h

10,606 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Finals
2007-06-24 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,557 sec
0-18M: 1,718 sec
0-100M: 4,534 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,814 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 11,163 sec
200-400M: 3,753 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,33 km/h
400M: 210,49 km/h
200-400M: 40,16 km/h

3,680 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,903 sec
0-100M: 4,763 sec
0-200M: 7,058 sec 
0-300M: 8,988 sec
0-400M: 10,738 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,680 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,66 km/h
400M: 214,39 km/h
200-400M: 40,73 km/h

173,85 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 17:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,820 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,758 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,85 km/h
400M: 205,37 km/h
200-400M: 31,52 km/h

216,81 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 14:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,675 sec
0-100M: 4,520 sec
0-200M: 6,852 sec 
0-300M: 8,823 sec
0-400M: 10,617 sec
TOTAL TIME: 11,316 sec
200-400M: 3,765 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,83 km/h
400M: 216,81 km/h
200-400M: 46,98 km/h

48,07 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,512 sec
0-200M: 6,832 sec 
0-300M: 8,809 sec
0-400M: 10,623 sec
TOTAL TIME: 11,199 sec
200-400M: 3,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 214,15 km/h
200-400M: 48,07 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,469 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 16:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,469 sec
0-18M: 2,947 sec
0-100M: 7,281 sec
0-200M: 11,249 sec 
0-300M: 14,852 sec
0-400M: 18,158 sec
TOTAL TIME: 18,627 sec
200-400M: 6,909 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 96,73 km/h
400M: 112,52 km/h
200-400M: 15,79 km/h

1,626 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,656 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 4,339 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,125 sec
0-400M: 9,700 sec
TOTAL TIME: 10,356 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,90 km/h
400M: 238,11 km/h
200-400M: 44,21 km/h

4,250 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

6,276 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

7,986 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

9,535 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

3,259 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

196,80 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 4,385 sec
0-200M: 6,426 sec 
0-300M: 8,147 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 10,368 sec
200-400M: 3,284 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,80 km/h
400M: 237,77 km/h
200-400M: 40,97 km/h

240,84 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,114 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,250 sec
0-200M: 6,276 sec 
0-300M: 7,986 sec
0-400M: 9,535 sec
TOTAL TIME: 10,649 sec
200-400M: 3,259 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 44,21 km/h

47,72 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,715 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,289 sec
0-400M: 9,899 sec
TOTAL TIME: 10,597 sec
200-400M: 3,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,46 km/h
400M: 234,18 km/h
200-400M: 47,72 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,462 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-09-22 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,462 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 4,823 sec
0-200M: 7,126 sec 
0-300M: 9,041 sec
0-400M: 10,787 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,86 km/h
400M: 214,22 km/h
200-400M: 41,36 km/h

1,557 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-07-18 13:27:54

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,557 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,149 sec
TOTAL TIME: 11,212 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 223,88 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,368 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI K2

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 16:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,707 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,368 sec
0-200M: 6,619 sec 
0-300M: 8,552 sec
0-400M: 10,337 sec
TOTAL TIME: 11,044 sec
200-400M: 3,718 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,12 km/h
400M: 206,28 km/h
200-400M: 30,16 km/h

6,383 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-07-17 13:27:47

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,383 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,894 sec
TOTAL TIME: 10,919 sec
200-400M: 3,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,52 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 38,80 km/h

8,331 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 3,872 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 8,331 sec
0-400M: 9,971 sec
TOTAL TIME: 13,843 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,31 km/h
400M: 224,86 km/h
200-400M: 35,55 km/h

9,894 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-07-17 13:27:47

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,383 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,894 sec
TOTAL TIME: 10,919 sec
200-400M: 3,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,52 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 38,80 km/h

3,435 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,701 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,425 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 10,005 sec
TOTAL TIME: 10,706 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,71 km/h
400M: 229,45 km/h
200-400M: 45,74 km/h

189,31 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 3,872 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,400 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 8,331 sec
0-400M: 9,971 sec
TOTAL TIME: 13,843 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,31 km/h
400M: 224,86 km/h
200-400M: 35,55 km/h

229,45 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 16:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,701 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,425 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,368 sec
0-400M: 10,005 sec
TOTAL TIME: 10,706 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,71 km/h
400M: 229,45 km/h
200-400M: 45,74 km/h

164,32 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:33:47

TIME INFORMATION
RT: 3,235 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,989 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,537 sec
TOTAL TIME: 13,772 sec
200-400M: 3,548 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 59,14 km/h
400M: 223,46 km/h
200-400M: 164,32 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]-1,026 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
VFR HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-09-04 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: -1,026 sec
0-18M: 3,334 sec
0-100M: 6,343 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 10,859 sec
0-400M: 12,761 sec
TOTAL TIME: 11,735 sec
200-400M: 3,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,55 km/h
400M: 197,24 km/h
200-400M: 34,69 km/h

1,663 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI Κ2

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-04 18:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,740 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 4,397 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,579 sec
0-400M: 10,345 sec
TOTAL TIME: 11,085 sec
200-400M: 3,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,79 km/h
400M: 211,86 km/h
200-400M: 34,07 km/h

4,390 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI Κ2

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-04 17:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,722 sec
0-100M: 4,390 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 8,551 sec
0-400M: 10,318 sec
TOTAL TIME: 11,031 sec
200-400M: 3,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,51 km/h
400M: 207,86 km/h
200-400M: 34,35 km/h

6,491 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,760 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 4,421 sec
0-200M: 6,491 sec 
0-300M: 8,226 sec
0-400M: 9,802 sec
TOTAL TIME: 11,562 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 232,90 km/h
200-400M: 45,58 km/h

8,226 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,760 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 4,421 sec
0-200M: 6,491 sec 
0-300M: 8,226 sec
0-400M: 9,802 sec
TOTAL TIME: 11,562 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 232,90 km/h
200-400M: 45,58 km/h

9,802 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,760 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 4,421 sec
0-200M: 6,491 sec 
0-300M: 8,226 sec
0-400M: 9,802 sec
TOTAL TIME: 11,562 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 232,90 km/h
200-400M: 45,58 km/h

3,311 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,760 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 4,421 sec
0-200M: 6,491 sec 
0-300M: 8,226 sec
0-400M: 9,802 sec
TOTAL TIME: 11,562 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 232,90 km/h
200-400M: 45,58 km/h

191,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-05-23 14:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,588 sec
0-18M: 2,179 sec
0-100M: 5,128 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,035 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 12,217 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,79 km/h
400M: 236,38 km/h
200-400M: 44,59 km/h

238,92 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-05-23 20:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,545 sec
0-200M: 6,638 sec 
0-300M: 8,396 sec
0-400M: 9,988 sec
TOTAL TIME: 10,790 sec
200-400M: 3,350 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,24 km/h
400M: 238,92 km/h
200-400M: 47,68 km/h

50,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-12 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 4,091 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,514 sec
0-200M: 6,712 sec 
0-300M: 8,514 sec
0-400M: 10,125 sec
TOTAL TIME: 14,216 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,90 km/h
400M: 232,68 km/h
200-400M: 50,78 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,080 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo