Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0
Moto 4 [1999] 3 0 13 12 1 4 5 3 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 7 7 0 1 4 1 1 0 0
Moto Super Street [2010] 17 10 108 103 5 1 60 12 13 11 11
TOTAL RACES: 20 23 10 133 125 8 7 72 17 15 11 11

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,674 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

1,871 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

4,686 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

6,853 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

8,649 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

10,277 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

3,424 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

181,82 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

227,13 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

45,31 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,686 sec
0-200M: 6,853 sec 
0-300M: 8,649 sec
0-400M: 10,277 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,82 km/h
400M: 227,13 km/h
200-400M: 45,31 km/h

Moto 4 [1999]0,519 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

1,769 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

4,554 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

6,741 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

8,543 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

10,177 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

3,422 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,542 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,776 sec 
0-300M: 8,566 sec
0-400M: 10,198 sec
TOTAL TIME: 10,740 sec
200-400M: 3,422 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,57 km/h
400M: 225,00 km/h
200-400M: 39,43 km/h

185,57 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,542 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,776 sec 
0-300M: 8,566 sec
0-400M: 10,198 sec
TOTAL TIME: 10,740 sec
200-400M: 3,422 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,57 km/h
400M: 225,00 km/h
200-400M: 39,43 km/h

231,62 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
KAWASAKI

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:46:48

TIME INFORMATION
RT: 1,182 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 4,758 sec
0-200M: 6,944 sec 
0-300M: 8,764 sec
0-400M: 10,401 sec
TOTAL TIME: 11,583 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 231,62 km/h
200-400M: 0,00 km/h

45,06 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SUZUKI GSX-R 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 6,741 sec 
0-300M: 8,543 sec
0-400M: 10,177 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,36 km/h
400M: 226,42 km/h
200-400M: 45,06 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,563 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 17:35:18

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,869 sec
TOTAL TIME: 10,432 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,08 km/h
400M: 224,57 km/h
200-400M: 36,49 km/h

1,639 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 17:35:18

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,869 sec
TOTAL TIME: 10,432 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,08 km/h
400M: 224,57 km/h
200-400M: 36,49 km/h

6,434 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 17:35:18

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,869 sec
TOTAL TIME: 10,432 sec
200-400M: 3,435 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,08 km/h
400M: 224,57 km/h
200-400M: 36,49 km/h

9,643 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:37:47

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,643 sec
TOTAL TIME: 10,246 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 53,68 km/h

3,095 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:37:47

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,643 sec
TOTAL TIME: 10,246 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 53,68 km/h

201,45 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:37:47

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,643 sec
TOTAL TIME: 10,246 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 53,68 km/h

255,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:37:47

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,643 sec
TOTAL TIME: 10,246 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 53,68 km/h

53,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 13:37:47

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,643 sec
TOTAL TIME: 10,246 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 53,68 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,524 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-11-21 14:01:51

TIME INFORMATION
RT: 0,524 sec
0-18M: 1,664 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,231 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,363 sec
TOTAL TIME: 9,887 sec
200-400M: 3,132 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,45 km/h
400M: 252,27 km/h
200-400M: 50,82 km/h

1,629 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-11-20 13:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,185 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 10,080 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,22 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 51,65 km/h

6,185 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-11-20 13:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,185 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 10,080 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,22 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 51,65 km/h

9,331 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-11-20 13:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,185 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,331 sec
TOTAL TIME: 10,080 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,22 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 51,65 km/h

3,123 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Free Run
2010-11-20 15:41:07

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,427 sec
TOTAL TIME: 10,056 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,93 km/h
400M: 254,95 km/h
200-400M: 52,02 km/h

202,93 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Free Run
2010-11-20 15:41:07

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,427 sec
TOTAL TIME: 10,056 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,93 km/h
400M: 254,95 km/h
200-400M: 52,02 km/h

254,95 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Free Run
2010-11-20 15:41:07

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,427 sec
TOTAL TIME: 10,056 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,93 km/h
400M: 254,95 km/h
200-400M: 52,02 km/h

52,02 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR K10

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Free Run
2010-11-20 15:41:07

TIME INFORMATION
RT: 0,629 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,427 sec
TOTAL TIME: 10,056 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,93 km/h
400M: 254,95 km/h
200-400M: 52,02 km/h

Moto Super Street [2010]0,426 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2013-06-16 16:46:46

TIME INFORMATION
RT: 0,426 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,958 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,819 sec
TOTAL TIME: 11,245 sec
200-400M: 4,861 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,00 km/h
400M: 144,98 km/h
200-400M: -19,02 km/h

1,360 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-05-18 15:47:55

TIME INFORMATION
RT: 0,750 sec
0-18M: 1,360 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,702 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 9,452 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 58,83 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,665 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,496 sec
0-18M: 1,409 sec
0-100M: 3,665 sec
0-200M: 5,498 sec 
0-300M: 7,226 sec
0-400M: 8,922 sec
TOTAL TIME: 10,418 sec
200-400M: 3,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,03 km/h
400M: 223,66 km/h
200-400M: 10,63 km/h

5,468 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2013-05-19 16:26:23

TIME INFORMATION
RT: 0,578 sec
0-18M: 1,363 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,468 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,319 sec
TOTAL TIME: 8,897 sec
200-400M: 2,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,91 km/h
400M: 269,66 km/h
200-400M: 49,75 km/h

7,082 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,462 sec
0-100M: 3,751 sec
0-200M: 5,577 sec 
0-300M: 7,082 sec
0-400M: 8,440 sec
TOTAL TIME: 9,011 sec
200-400M: 2,863 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,35 km/h
400M: 278,24 km/h
200-400M: 55,89 km/h

8,319 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2013-05-19 16:26:23

TIME INFORMATION
RT: 0,578 sec
0-18M: 1,363 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,468 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,319 sec
TOTAL TIME: 8,897 sec
200-400M: 2,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,91 km/h
400M: 269,66 km/h
200-400M: 49,75 km/h

2,829 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-22 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,487 sec
0-18M: 1,592 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,727 sec 
0-300M: 7,217 sec
0-400M: 8,556 sec
TOTAL TIME: 9,043 sec
200-400M: 2,829 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,16 km/h
400M: 281,62 km/h
200-400M: 57,46 km/h

224,29 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-22 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,598 sec
0-18M: 1,490 sec
0-100M: 3,812 sec
0-200M: 5,616 sec 
0-300M: 7,112 sec
0-400M: 8,463 sec
TOTAL TIME: 9,061 sec
200-400M: 2,847 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,29 km/h
400M: 274,72 km/h
200-400M: 50,43 km/h

281,69 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-11-03 14:39:50

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,707 sec
TOTAL TIME: 9,292 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,69 km/h
200-400M: 0,00 km/h

242,24 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:29:41

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,545 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,065 sec
TOTAL TIME: 9,855 sec
200-400M: 3,022 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 20,15 km/h
400M: 262,39 km/h
200-400M: 242,24 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,065 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo