Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΛΒΑΝΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΔΡΕΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1973
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: motoaction andreas

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 4 2 2 0 3 0 1 0 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 6 1 38 37 1 0 22 3 6 4 3
Moto Super Street [2010] 13 3 79 74 5 1 49 7 9 8 5
TOTAL RACES: 20 21 4 125 117 8 1 77 10 17 12 8

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]1,075 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,259 sec
0-200M: 7,763 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,225 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,85 km/h
400M: 241,56 km/h
200-400M: 79,71 km/h

1,964 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 2,403 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,839 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,528 sec
TOTAL TIME: 12,931 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,20 km/h
400M: 190,42 km/h
200-400M: -0,78 km/h

4,839 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 2,403 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,839 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,528 sec
TOTAL TIME: 12,931 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,20 km/h
400M: 190,42 km/h
200-400M: -0,78 km/h

6,983 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 2,403 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,839 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,528 sec
TOTAL TIME: 12,931 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,20 km/h
400M: 190,42 km/h
200-400M: -0,78 km/h

10,528 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 2,403 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,839 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,528 sec
TOTAL TIME: 12,931 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,20 km/h
400M: 190,42 km/h
200-400M: -0,78 km/h

3,462 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,259 sec
0-200M: 7,763 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,225 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,85 km/h
400M: 241,56 km/h
200-400M: 79,71 km/h

191,20 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 2,403 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,839 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,528 sec
TOTAL TIME: 12,931 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,20 km/h
400M: 190,42 km/h
200-400M: -0,78 km/h

241,56 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,259 sec
0-200M: 7,763 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,225 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,85 km/h
400M: 241,56 km/h
200-400M: 79,71 km/h

79,71 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-04-01 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,259 sec
0-200M: 7,763 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,225 sec
TOTAL TIME: 12,300 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,85 km/h
400M: 241,56 km/h
200-400M: 79,71 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,650 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-15 15:20:58

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,056 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,517 sec
TOTAL TIME: 11,167 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 57,94 km/h

1,733 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-16 10:00:01

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,506 sec
TOTAL TIME: 11,205 sec
200-400M: 4,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 201,90 km/h
200-400M: 8,67 km/h

6,163 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-16 10:00:01

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,506 sec
TOTAL TIME: 11,205 sec
200-400M: 4,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 201,90 km/h
200-400M: 8,67 km/h

10,506 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-16 10:00:01

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,506 sec
TOTAL TIME: 11,205 sec
200-400M: 4,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 201,90 km/h
200-400M: 8,67 km/h

3,461 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-15 15:20:58

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,056 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,517 sec
TOTAL TIME: 11,167 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 57,94 km/h

193,23 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-16 10:00:01

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,506 sec
TOTAL TIME: 11,205 sec
200-400M: 4,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,23 km/h
400M: 201,90 km/h
200-400M: 8,67 km/h

236,68 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-15 15:20:58

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,056 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,517 sec
TOTAL TIME: 11,167 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 57,94 km/h

57,94 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-10-15 15:20:58

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,056 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,517 sec
TOTAL TIME: 11,167 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 57,94 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,467 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-10-17 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,467 sec
0-18M: 1,995 sec
0-100M: 4,956 sec
0-200M: 7,081 sec 
0-300M: 8,849 sec
0-400M: 10,393 sec
TOTAL TIME: 10,860 sec
200-400M: 3,312 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,88 km/h
400M: 242,70 km/h
200-400M: 50,82 km/h

1,392 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 1,392 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,985 sec 
0-300M: 7,680 sec
0-400M: 9,158 sec
TOTAL TIME: 10,001 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,01 km/h
400M: 247,93 km/h
200-400M: 53,92 km/h

3,934 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12R TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-06-28 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 2,559 sec
0-18M: 1,444 sec
0-100M: 3,934 sec
0-200M: 5,898 sec 
0-300M: 7,688 sec
0-400M: 9,205 sec
TOTAL TIME: 11,764 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 244,66 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,898 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12R TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-06-28 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 2,559 sec
0-18M: 1,444 sec
0-100M: 3,934 sec
0-200M: 5,898 sec 
0-300M: 7,688 sec
0-400M: 9,205 sec
TOTAL TIME: 11,764 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 244,66 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,525 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-09-13 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,964 sec 
0-300M: 7,525 sec
0-400M: 8,964 sec
TOTAL TIME: 9,432 sec
200-400M: 3,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,78 km/h
400M: 251,28 km/h
200-400M: 34,50 km/h

8,964 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-09-13 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,964 sec 
0-300M: 7,525 sec
0-400M: 8,964 sec
TOTAL TIME: 9,432 sec
200-400M: 3,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,78 km/h
400M: 251,28 km/h
200-400M: 34,50 km/h

2,936 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-09-13 13:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,505 sec
0-18M: 1,551 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,138 sec 
0-300M: 7,678 sec
0-400M: 9,074 sec
TOTAL TIME: 9,579 sec
200-400M: 2,936 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,87 km/h
400M: 261,70 km/h
200-400M: 45,83 km/h

216,78 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-09-13 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,964 sec 
0-300M: 7,525 sec
0-400M: 8,964 sec
TOTAL TIME: 9,432 sec
200-400M: 3,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,78 km/h
400M: 251,28 km/h
200-400M: 34,50 km/h

267,58 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-10-18 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 1,449 sec
0-100M: 3,990 sec
0-200M: 5,989 sec 
0-300M: 7,605 sec
0-400M: 9,029 sec
TOTAL TIME: 9,617 sec
200-400M: 3,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,28 km/h
400M: 267,58 km/h
200-400M: 64,30 km/h

65,87 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 19:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,874 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 4,356 sec
0-200M: 6,669 sec 
0-300M: 8,431 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 10,837 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,88 km/h
400M: 245,75 km/h
200-400M: 65,87 km/h

Moto Super Street [2010]0,480 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 14:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 4,264 sec
0-200M: 6,354 sec 
0-300M: 8,071 sec
0-400M: 9,580 sec
TOTAL TIME: 10,060 sec
200-400M: 3,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,89 km/h
400M: 251,82 km/h
200-400M: 61,93 km/h

1,340 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-13 11:33:12

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 1,340 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,753 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,169 sec
TOTAL TIME: 9,783 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,33 km/h
400M: 206,89 km/h
200-400M: 7,56 km/h

3,790 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-04-28 20:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,491 sec
0-100M: 3,790 sec
0-200M: 5,669 sec 
0-300M: 7,235 sec
0-400M: 8,654 sec
TOTAL TIME: 9,280 sec
200-400M: 2,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,84 km/h
400M: 262,50 km/h
200-400M: 45,66 km/h

5,615 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,539 sec
0-100M: 3,804 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 7,117 sec
0-400M: 8,467 sec
TOTAL TIME: 9,141 sec
200-400M: 2,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,55 km/h
400M: 276,01 km/h
200-400M: 53,46 km/h

7,117 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,539 sec
0-100M: 3,804 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 7,117 sec
0-400M: 8,467 sec
TOTAL TIME: 9,141 sec
200-400M: 2,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,55 km/h
400M: 276,01 km/h
200-400M: 53,46 km/h

8,467 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,539 sec
0-100M: 3,804 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 7,117 sec
0-400M: 8,467 sec
TOTAL TIME: 9,141 sec
200-400M: 2,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,55 km/h
400M: 276,01 km/h
200-400M: 53,46 km/h

2,849 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,681 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 3,829 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,129 sec
0-400M: 8,480 sec
TOTAL TIME: 9,161 sec
200-400M: 2,849 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,84 km/h
400M: 276,09 km/h
200-400M: 51,25 km/h

224,84 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,681 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 3,829 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,129 sec
0-400M: 8,480 sec
TOTAL TIME: 9,161 sec
200-400M: 2,849 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,84 km/h
400M: 276,09 km/h
200-400M: 51,25 km/h

276,09 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-04-29 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,681 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 3,829 sec
0-200M: 5,631 sec 
0-300M: 7,129 sec
0-400M: 8,480 sec
TOTAL TIME: 9,161 sec
200-400M: 2,849 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,84 km/h
400M: 276,09 km/h
200-400M: 51,25 km/h

230,19 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:30:05

TIME INFORMATION
RT: 0,630 sec
0-18M: 1,403 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,771 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,909 sec
TOTAL TIME: 9,539 sec
200-400M: 3,138 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 20,68 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 230,19 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,055 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo