Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΙΜΙΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2005] 4 0 17 16 1 0 10 2 4 1 0
Auto BA2.2 [2008] 1 1 5 5 0 0 3 0 0 1 1
Auto BT1 [2008] 9 3 46 41 5 1 34 2 3 3 3
Auto BA2 [2008] 2 1 8 8 0 0 6 0 0 1 1
Auto True Street [2009] 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Auto AT1 [2008] 1 1 5 5 0 0 4 0 0 0 1
Auto AA2 [2008] 1 1 4 4 0 0 3 0 0 0 1
TOTAL RACES: 17 19 7 87 80 7 1 61 4 7 7 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2005]0,622 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 2,169 sec
0-100M: 6,310 sec
0-200M: 9,959 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,427 sec
TOTAL TIME: 16,049 sec
200-400M: 5,468 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 144,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,075 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 2,075 sec
0-100M: 5,496 sec
0-200M: 8,051 sec 
0-300M: 10,114 sec
0-400M: 11,921 sec
TOTAL TIME: 12,764 sec
200-400M: 3,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,63 km/h
400M: 208,50 km/h
200-400M: 49,87 km/h

5,416 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,349 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 5,416 sec
0-200M: 7,898 sec 
0-300M: 9,951 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 15,143 sec
200-400M: 3,896 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,34 km/h
400M: 204,38 km/h
200-400M: 40,04 km/h

7,898 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,349 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 5,416 sec
0-200M: 7,898 sec 
0-300M: 9,951 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 15,143 sec
200-400M: 3,896 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,34 km/h
400M: 204,38 km/h
200-400M: 40,04 km/h

9,951 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,349 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 5,416 sec
0-200M: 7,898 sec 
0-300M: 9,951 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 15,143 sec
200-400M: 3,896 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,34 km/h
400M: 204,38 km/h
200-400M: 40,04 km/h

11,794 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,349 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 5,416 sec
0-200M: 7,898 sec 
0-300M: 9,951 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 15,143 sec
200-400M: 3,896 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,34 km/h
400M: 204,38 km/h
200-400M: 40,04 km/h

3,788 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,639 sec
0-18M: 2,354 sec
0-100M: 5,972 sec
0-200M: 8,527 sec 
0-300M: 10,556 sec
0-400M: 12,315 sec
TOTAL TIME: 12,954 sec
200-400M: 3,788 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,55 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 53,71 km/h

164,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,349 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 5,416 sec
0-200M: 7,898 sec 
0-300M: 9,951 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 15,143 sec
200-400M: 3,896 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,34 km/h
400M: 204,38 km/h
200-400M: 40,04 km/h

217,26 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,639 sec
0-18M: 2,354 sec
0-100M: 5,972 sec
0-200M: 8,527 sec 
0-300M: 10,556 sec
0-400M: 12,315 sec
TOTAL TIME: 12,954 sec
200-400M: 3,788 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,55 km/h
400M: 217,26 km/h
200-400M: 53,71 km/h

54,06 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 13:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,418 sec
0-100M: 6,252 sec
0-200M: 9,073 sec 
0-300M: 11,178 sec
0-400M: 13,022 sec
TOTAL TIME: 13,789 sec
200-400M: 3,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,14 km/h
400M: 208,20 km/h
200-400M: 54,06 km/h

Auto BA2.2 [2008]0,708 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:39:36

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,078 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,852 sec
TOTAL TIME: 14,560 sec
200-400M: 4,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 167,13 km/h
200-400M: 34,54 km/h

2,191 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:39:36

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,078 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,852 sec
TOTAL TIME: 14,560 sec
200-400M: 4,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 167,13 km/h
200-400M: 34,54 km/h

9,078 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:39:36

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,078 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,852 sec
TOTAL TIME: 14,560 sec
200-400M: 4,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 167,13 km/h
200-400M: 34,54 km/h

13,852 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:39:36

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,078 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,852 sec
TOTAL TIME: 14,560 sec
200-400M: 4,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 167,13 km/h
200-400M: 34,54 km/h

4,773 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-06-08 11:14:09

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,301 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,364 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,137 sec
TOTAL TIME: 14,903 sec
200-400M: 4,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,01 km/h
400M: 169,65 km/h
200-400M: 37,64 km/h

132,59 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:39:36

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,078 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,852 sec
TOTAL TIME: 14,560 sec
200-400M: 4,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 167,13 km/h
200-400M: 34,54 km/h

169,65 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-06-08 11:14:09

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,301 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,364 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,137 sec
TOTAL TIME: 14,903 sec
200-400M: 4,773 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,01 km/h
400M: 169,65 km/h
200-400M: 37,64 km/h

41,86 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 14:04:31

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 2,381 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,901 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,811 sec
TOTAL TIME: 15,586 sec
200-400M: 4,910 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,65 km/h
400M: 167,51 km/h
200-400M: 41,86 km/h

Auto BT1 [2008]0,409 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2011-10-16 13:34:45

TIME INFORMATION
RT: 0,409 sec
0-18M: 2,515 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,031 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,093 sec
TOTAL TIME: 13,502 sec
200-400M: 3,062 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,51 km/h
400M: 154,37 km/h
200-400M: 15,86 km/h

1,687 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:57:50

TIME INFORMATION
RT: 0,651 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,350 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,749 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,92 km/h
400M: 212,89 km/h
200-400M: 52,97 km/h

5,074 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-04-28 18:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,686 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 5,074 sec
0-200M: 7,474 sec 
0-300M: 9,436 sec
0-400M: 11,222 sec
TOTAL TIME: 11,908 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,31 km/h
400M: 198,33 km/h
200-400M: 28,02 km/h

7,350 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:57:50

TIME INFORMATION
RT: 0,651 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,350 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,749 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,92 km/h
400M: 212,89 km/h
200-400M: 52,97 km/h

9,386 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 14:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,120 sec
0-200M: 7,481 sec 
0-300M: 9,386 sec
0-400M: 11,038 sec
TOTAL TIME: 11,818 sec
200-400M: 3,557 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,98 km/h
400M: 229,42 km/h
200-400M: 59,44 km/h

11,005 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:46:43

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,409 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,005 sec
TOTAL TIME: 11,694 sec
200-400M: 3,596 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,28 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 56,25 km/h

3,062 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2011-10-16 13:34:45

TIME INFORMATION
RT: 0,409 sec
0-18M: 2,515 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,031 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,093 sec
TOTAL TIME: 13,502 sec
200-400M: 3,062 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,51 km/h
400M: 154,37 km/h
200-400M: 15,86 km/h

170,31 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-04-28 18:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,686 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 5,074 sec
0-200M: 7,474 sec 
0-300M: 9,436 sec
0-400M: 11,222 sec
TOTAL TIME: 11,908 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,31 km/h
400M: 198,33 km/h
200-400M: 28,02 km/h

229,42 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO 1600 16V

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-29 14:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,927 sec
0-100M: 5,120 sec
0-200M: 7,481 sec 
0-300M: 9,386 sec
0-400M: 11,038 sec
TOTAL TIME: 11,818 sec
200-400M: 3,557 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,98 km/h
400M: 229,42 km/h
200-400M: 59,44 km/h

174,95 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:42:05

TIME INFORMATION
RT: 4,263 sec
0-18M: 2,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,010 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,220 sec
TOTAL TIME: 19,483 sec
200-400M: 4,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 21,23 km/h
400M: 196,18 km/h
200-400M: 174,95 km/h

Auto BA2 [2008]0,633 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-04 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 2,188 sec
0-100M: 5,923 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 11,484 sec
0-400M: 13,731 sec
TOTAL TIME: 14,364 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,98 km/h
400M: 166,70 km/h
200-400M: 34,72 km/h

2,037 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

5,617 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

8,607 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

11,072 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

13,283 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

4,676 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

134,56 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

169,29 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,607 sec 
0-300M: 11,072 sec
0-400M: 13,283 sec
TOTAL TIME: 13,993 sec
200-400M: 4,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,56 km/h
400M: 169,29 km/h
200-400M: 34,73 km/h

37,96 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-03-21 11:41:21

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,180 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,570 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,380 sec
TOTAL TIME: 15,593 sec
200-400M: 4,810 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,93 km/h
400M: 165,89 km/h
200-400M: 37,96 km/h

Auto True Street [2009]1,041 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

2,140 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

8,900 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

13,630 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

4,730 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

131,43 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

168,69 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

37,26 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-03-22 13:22:05

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,630 sec
TOTAL TIME: 14,669 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,43 km/h
400M: 168,69 km/h
200-400M: 37,26 km/h

Auto AT1 [2008]0,491 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:54:22

TIME INFORMATION
RT: 0,491 sec
0-18M: 2,111 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,874 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,638 sec
TOTAL TIME: 12,129 sec
200-400M: 3,764 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 51,10 km/h

1,654 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-04-01 11:29:05

TIME INFORMATION
RT: 1,216 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,469 sec
200-400M: 3,802 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 213,77 km/h
200-400M: 50,21 km/h

7,451 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-04-01 11:29:05

TIME INFORMATION
RT: 1,216 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,469 sec
200-400M: 3,802 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 213,77 km/h
200-400M: 50,21 km/h

11,253 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-04-01 11:29:05

TIME INFORMATION
RT: 1,216 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,469 sec
200-400M: 3,802 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 213,77 km/h
200-400M: 50,21 km/h

3,760 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-03-31 12:11:46

TIME INFORMATION
RT: 1,266 sec
0-18M: 2,551 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,477 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,85 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 63,06 km/h

163,56 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:54:22

TIME INFORMATION
RT: 0,491 sec
0-18M: 2,111 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,874 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,638 sec
TOTAL TIME: 12,129 sec
200-400M: 3,764 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 214,66 km/h
200-400M: 51,10 km/h

222,91 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-03-31 12:11:46

TIME INFORMATION
RT: 1,266 sec
0-18M: 2,551 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,477 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,85 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 63,06 km/h

63,81 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-03-31 14:43:30

TIME INFORMATION
RT: 1,050 sec
0-18M: 1,870 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,662 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,824 sec
TOTAL TIME: 14,874 sec
200-400M: 4,162 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,19 km/h
400M: 201,00 km/h
200-400M: 63,81 km/h

Auto AA2 [2008]0,792 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 18:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 3,305 sec
0-100M: 6,915 sec
0-200M: 9,894 sec 
0-300M: 12,369 sec
0-400M: 14,564 sec
TOTAL TIME: 15,356 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,32 km/h
400M: 172,34 km/h
200-400M: 39,02 km/h

1,935 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

5,603 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

8,685 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

11,284 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

13,557 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

4,670 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 18:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 3,305 sec
0-100M: 6,915 sec
0-200M: 9,894 sec 
0-300M: 12,369 sec
0-400M: 14,564 sec
TOTAL TIME: 15,356 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,32 km/h
400M: 172,34 km/h
200-400M: 39,02 km/h

133,50 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2009-05-24 18:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,029 sec
0-18M: 2,301 sec
0-100M: 5,931 sec
0-200M: 8,905 sec 
0-300M: 11,386 sec
0-400M: 13,586 sec
TOTAL TIME: 14,615 sec
200-400M: 4,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,50 km/h
400M: 172,32 km/h
200-400M: 38,82 km/h

172,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 18:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 3,305 sec
0-100M: 6,915 sec
0-200M: 9,894 sec 
0-300M: 12,369 sec
0-400M: 14,564 sec
TOTAL TIME: 15,356 sec
200-400M: 4,670 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,32 km/h
400M: 172,34 km/h
200-400M: 39,02 km/h

40,60 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
PORSCHE 997

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2009-05-23 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 5,603 sec
0-200M: 8,685 sec 
0-300M: 11,284 sec
0-400M: 13,557 sec
TOTAL TIME: 14,620 sec
200-400M: 4,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,14 km/h
400M: 166,74 km/h
200-400M: 40,60 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,078 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo