Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΚΟΣΙΟΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSX TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 2 0 9 6 3 0 6 1 2 0 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 17 1 86 70 16 0 63 2 15 4 2
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 2 0 10 9 1 0 8 2 0 0 0
TOTAL RACES: 21 21 1 105 85 20 0 77 5 17 4 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,685 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-06-23 18:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,685 sec
0-18M: 2,634 sec
0-100M: 7,773 sec
0-200M: 11,978 sec 
0-300M: 15,429 sec
0-400M: 18,672 sec
TOTAL TIME: 19,357 sec
200-400M: 6,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,09 km/h
400M: 111,29 km/h
200-400M: 16,20 km/h

2,178 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

5,925 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

9,039 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

11,775 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

14,451 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

5,412 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

124,92 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

133,32 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50 NITRO

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,039 sec 
0-300M: 11,775 sec
0-400M: 14,451 sec
TOTAL TIME: 15,278 sec
200-400M: 5,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,92 km/h
400M: 133,32 km/h
200-400M: 8,40 km/h

20,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-06-23 20:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,704 sec
0-18M: 2,436 sec
0-100M: 7,039 sec
0-200M: 10,831 sec 
0-300M: 14,144 sec
0-400M: 17,202 sec
TOTAL TIME: 17,906 sec
200-400M: 6,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,21 km/h
400M: 126,82 km/h
200-400M: 20,61 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]-1,024 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:48:00

TIME INFORMATION
RT: -1,024 sec
0-18M: 5,993 sec
0-100M: 8,477 sec
0-200M: 10,358 sec 
0-300M: 11,919 sec
0-400M: 13,470 sec
TOTAL TIME: 12,446 sec
200-400M: 3,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 212,83 km/h
400M: 225,38 km/h
200-400M: 12,55 km/h

1,192 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TUR

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 14:19:36

TIME INFORMATION
RT: 0,525 sec
0-18M: 1,192 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,025 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,803 sec
TOTAL TIME: 8,328 sec
200-400M: 2,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,98 km/h
400M: 274,59 km/h
200-400M: 48,61 km/h

3,440 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-05-30 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,385 sec
0-18M: 1,204 sec
0-100M: 3,440 sec
0-200M: 5,371 sec 
0-300M: 6,998 sec
0-400M: 8,504 sec
TOTAL TIME: 9,889 sec
200-400M: 3,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 239,35 km/h
200-400M: 33,65 km/h

2,533 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI PRO STOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-06-02 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 5,052 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 2,533 sec 
0-300M: 5,498 sec
0-400M: 8,899 sec
TOTAL TIME: 13,951 sec
200-400M: 6,366 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,92 km/h
400M: 100,50 km/h
200-400M: -32,42 km/h

5,498 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI PRO STOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-06-02 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 5,052 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 2,533 sec 
0-300M: 5,498 sec
0-400M: 8,899 sec
TOTAL TIME: 13,951 sec
200-400M: 6,366 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,92 km/h
400M: 100,50 km/h
200-400M: -32,42 km/h

7,803 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TUR

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 14:19:36

TIME INFORMATION
RT: 0,525 sec
0-18M: 1,192 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,025 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,803 sec
TOTAL TIME: 8,328 sec
200-400M: 2,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,98 km/h
400M: 274,59 km/h
200-400M: 48,61 km/h

2,723 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TUR

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 15:02:49

TIME INFORMATION
RT: 4,560 sec
0-18M: 1,241 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,256 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,979 sec
TOTAL TIME: 12,539 sec
200-400M: 2,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,41 km/h
400M: 278,85 km/h
200-400M: 52,44 km/h

226,41 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TUR

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 15:02:49

TIME INFORMATION
RT: 4,560 sec
0-18M: 1,241 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,256 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,979 sec
TOTAL TIME: 12,539 sec
200-400M: 2,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 226,41 km/h
400M: 278,85 km/h
200-400M: 52,44 km/h

281,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI TUR

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 15:16:21

TIME INFORMATION
RT: 0,456 sec
0-18M: 1,291 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,119 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,960 sec
TOTAL TIME: 8,416 sec
200-400M: 2,841 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 220,18 km/h
400M: 281,91 km/h
200-400M: 61,73 km/h

63,73 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-10 17:53:13

TIME INFORMATION
RT: 0,832 sec
0-18M: 1,297 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,465 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,455 sec
TOTAL TIME: 9,287 sec
200-400M: 2,990 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,56 km/h
400M: 265,29 km/h
200-400M: 63,73 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,550 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,550 sec
0-18M: 2,106 sec
0-100M: 5,909 sec
0-200M: 9,153 sec 
0-300M: 12,079 sec
0-400M: 14,793 sec
TOTAL TIME: 15,343 sec
200-400M: 5,640 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,30 km/h
400M: 136,60 km/h
200-400M: 18,30 km/h

1,946 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 5,481 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 5,481 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,481 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 5,481 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 5,481 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,592 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,144 sec
0-100M: 5,602 sec
0-200M: 8,592 sec 
0-300M: 11,263 sec
0-400M: 14,369 sec
TOTAL TIME: 15,079 sec
200-400M: 5,777 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,29 km/h
400M: 106,54 km/h
200-400M: -26,75 km/h

11,263 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,144 sec
0-100M: 5,602 sec
0-200M: 8,592 sec 
0-300M: 11,263 sec
0-400M: 14,369 sec
TOTAL TIME: 15,079 sec
200-400M: 5,777 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,29 km/h
400M: 106,54 km/h
200-400M: -26,75 km/h

14,249 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 5,494 sec
0-200M: 8,596 sec 
0-300M: 11,312 sec
0-400M: 14,249 sec
TOTAL TIME: 15,038 sec
200-400M: 5,653 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,82 km/h
400M: 115,63 km/h
200-400M: -16,19 km/h

5,404 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 17:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 2,042 sec
0-100M: 5,786 sec
0-200M: 8,924 sec 
0-300M: 11,750 sec
0-400M: 14,328 sec
TOTAL TIME: 15,150 sec
200-400M: 5,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,85 km/h
400M: 144,39 km/h
200-400M: 23,54 km/h

133,29 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 2,144 sec
0-100M: 5,602 sec
0-200M: 8,592 sec 
0-300M: 11,263 sec
0-400M: 14,369 sec
TOTAL TIME: 15,079 sec
200-400M: 5,777 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,29 km/h
400M: 106,54 km/h
200-400M: -26,75 km/h

144,39 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 17:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 2,042 sec
0-100M: 5,786 sec
0-200M: 8,924 sec 
0-300M: 11,750 sec
0-400M: 14,328 sec
TOTAL TIME: 15,150 sec
200-400M: 5,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,85 km/h
400M: 144,39 km/h
200-400M: 23,54 km/h

24,08 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,893 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 6,080 sec
0-200M: 9,393 sec 
0-300M: 12,336 sec
0-400M: 15,037 sec
TOTAL TIME: 15,930 sec
200-400M: 5,644 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,28 km/h
400M: 140,36 km/h
200-400M: 24,08 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,042 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo