Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΠΕΤΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 5 1 22 14 8 0 17 0 1 2 2
Auto NT [2006] 1 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0
Auto NΑ [2006] 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1
Auto BT2 [2008] 3 1 15 13 2 2 7 0 0 3 3
TOTAL RACES: 10 10 2 42 30 12 2 27 0 2 5 6

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]2,275 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW TWIN TURBO METHAN

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2008-10-05 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 2,275 sec
0-18M: 1,685 sec
0-100M: 4,623 sec
0-200M: 6,770 sec 
0-300M: 8,462 sec
0-400M: 10,195 sec
TOTAL TIME: 12,470 sec
200-400M: 3,425 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,26 km/h
400M: 202,78 km/h
200-400M: 8,52 km/h

1,144 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TUR

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-04-12 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 4,521 sec
0-18M: 1,144 sec
0-100M: 3,404 sec
0-200M: 5,338 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 9,859 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,65 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,404 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TUR

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-04-12 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 4,521 sec
0-18M: 1,144 sec
0-100M: 3,404 sec
0-200M: 5,338 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 9,859 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,65 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,338 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TUR

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-04-12 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 4,521 sec
0-18M: 1,144 sec
0-100M: 3,404 sec
0-200M: 5,338 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 9,859 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,65 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,241 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TURBO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,946 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 3,686 sec
0-200M: 5,628 sec 
0-300M: 7,241 sec
0-400M: 8,681 sec
TOTAL TIME: 12,627 sec
200-400M: 3,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 258,33 km/h
200-400M: 51,59 km/h

8,681 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TURBO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,946 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 3,686 sec
0-200M: 5,628 sec 
0-300M: 7,241 sec
0-400M: 8,681 sec
TOTAL TIME: 12,627 sec
200-400M: 3,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 258,33 km/h
200-400M: 51,59 km/h

3,053 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TURBO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,946 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 3,686 sec
0-200M: 5,628 sec 
0-300M: 7,241 sec
0-400M: 8,681 sec
TOTAL TIME: 12,627 sec
200-400M: 3,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 258,33 km/h
200-400M: 51,59 km/h

206,74 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TURBO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,946 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 3,686 sec
0-200M: 5,628 sec 
0-300M: 7,241 sec
0-400M: 8,681 sec
TOTAL TIME: 12,627 sec
200-400M: 3,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 258,33 km/h
200-400M: 51,59 km/h

258,33 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW METHANOL TWIN TURBO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,946 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 3,686 sec
0-200M: 5,628 sec 
0-300M: 7,241 sec
0-400M: 8,681 sec
TOTAL TIME: 12,627 sec
200-400M: 3,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 258,33 km/h
200-400M: 51,59 km/h

61,50 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW TWIN TURBO METHAN

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2008-10-04 18:15:00

TIME INFORMATION
RT: 3,343 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 4,363 sec
0-200M: 6,458 sec 
0-300M: 8,123 sec
0-400M: 9,585 sec
TOTAL TIME: 12,928 sec
200-400M: 3,127 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,53 km/h
400M: 258,03 km/h
200-400M: 61,50 km/h

Auto NT [2006]0,621 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 3,297 sec
0-100M: 7,208 sec
0-200M: 10,272 sec 
0-300M: 12,768 sec
0-400M: 15,014 sec
TOTAL TIME: 15,635 sec
200-400M: 4,742 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,61 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 36,71 km/h

2,345 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

6,272 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

9,396 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

11,932 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

14,208 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

4,742 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 3,297 sec
0-100M: 7,208 sec
0-200M: 10,272 sec 
0-300M: 12,768 sec
0-400M: 15,014 sec
TOTAL TIME: 15,635 sec
200-400M: 4,742 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,61 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 36,71 km/h

131,61 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 3,297 sec
0-100M: 7,208 sec
0-200M: 10,272 sec 
0-300M: 12,768 sec
0-400M: 15,014 sec
TOTAL TIME: 15,635 sec
200-400M: 4,742 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,61 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 36,71 km/h

168,32 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 3,297 sec
0-100M: 7,208 sec
0-200M: 10,272 sec 
0-300M: 12,768 sec
0-400M: 15,014 sec
TOTAL TIME: 15,635 sec
200-400M: 4,742 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,61 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 36,71 km/h

37,95 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 4,131 sec
0-18M: 2,345 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 11,932 sec
0-400M: 14,208 sec
TOTAL TIME: 18,339 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,30 km/h
400M: 166,25 km/h
200-400M: 37,95 km/h

Auto NΑ [2006]1,100 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

2,386 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

6,321 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

9,476 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

12,058 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

14,316 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

4,840 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

126,99 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

167,63 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

40,64 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto NΑ [2006]
Qualification
2007-09-01 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,100 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 6,321 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 12,058 sec
0-400M: 14,316 sec
TOTAL TIME: 15,416 sec
200-400M: 4,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,99 km/h
400M: 167,63 km/h
200-400M: 40,64 km/h

Auto BT2 [2008]-0,462 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: -0,462 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,596 sec
0-200M: 7,414 sec 
0-300M: 9,896 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 11,873 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,80 km/h
400M: 146,93 km/h
200-400M: 14,13 km/h

1,549 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: -0,462 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,596 sec
0-200M: 7,414 sec 
0-300M: 9,896 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 11,873 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,80 km/h
400M: 146,93 km/h
200-400M: 14,13 km/h

4,596 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-05-29 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: -0,462 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,596 sec
0-200M: 7,414 sec 
0-300M: 9,896 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 11,873 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,80 km/h
400M: 146,93 km/h
200-400M: 14,13 km/h

7,247 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-05-30 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,274 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 206,12 km/h
200-400M: 40,04 km/h

9,274 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-05-30 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,274 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 206,12 km/h
200-400M: 40,04 km/h

11,051 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-05-30 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,274 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 206,12 km/h
200-400M: 40,04 km/h

3,804 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-05-30 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,274 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 206,12 km/h
200-400M: 40,04 km/h

166,08 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-05-30 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,274 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,704 sec
200-400M: 3,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,08 km/h
400M: 206,12 km/h
200-400M: 40,04 km/h

215,31 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-09-11 15:24:10

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,560 sec
TOTAL TIME: 12,144 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 215,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

52,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-05-30 15:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,170 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 4,873 sec
0-200M: 7,360 sec 
0-300M: 9,416 sec
0-400M: 11,182 sec
TOTAL TIME: 12,352 sec
200-400M: 3,822 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,70 km/h
400M: 213,99 km/h
200-400M: 52,29 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,040 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo