Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 3 0 17 17 0 0 12 2 1 2 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2 1 10 10 0 0 7 0 1 1 1
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
TOTAL RACES: 7 8 1 40 40 0 0 30 3 3 3 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,562 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

1,860 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

4,664 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

6,787 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

8,624 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

10,292 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,664 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 8,624 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 10,854 sec
200-400M: 3,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 224,63 km/h
200-400M: 35,90 km/h

3,371 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,973 sec
0-100M: 4,844 sec
0-200M: 6,960 sec 
0-300M: 8,734 sec
0-400M: 10,331 sec
TOTAL TIME: 11,210 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,06 km/h
400M: 236,48 km/h
200-400M: 43,42 km/h

193,06 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,973 sec
0-100M: 4,844 sec
0-200M: 6,960 sec 
0-300M: 8,734 sec
0-400M: 10,331 sec
TOTAL TIME: 11,210 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,06 km/h
400M: 236,48 km/h
200-400M: 43,42 km/h

236,48 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,973 sec
0-100M: 4,844 sec
0-200M: 6,960 sec 
0-300M: 8,734 sec
0-400M: 10,331 sec
TOTAL TIME: 11,210 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,06 km/h
400M: 236,48 km/h
200-400M: 43,42 km/h

45,11 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,925 sec
0-18M: 1,913 sec
0-100M: 4,992 sec
0-200M: 7,179 sec 
0-300M: 8,964 sec
0-400M: 10,588 sec
TOTAL TIME: 11,513 sec
200-400M: 3,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,66 km/h
400M: 229,77 km/h
200-400M: 45,11 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,501 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,501 sec
0-18M: 4,876 sec
0-100M: 7,965 sec
0-200M: 10,294 sec 
0-300M: 12,120 sec
0-400M: 13,774 sec
TOTAL TIME: 14,275 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,22 km/h
400M: 211,40 km/h
200-400M: 34,18 km/h

1,660 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:20:49

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,560 sec
TOTAL TIME: 10,201 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 25,93 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 224,94 km/h

4,588 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,944 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,359 sec
0-400M: 9,904 sec
TOTAL TIME: 10,848 sec
200-400M: 3,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,94 km/h
400M: 242,02 km/h
200-400M: 45,08 km/h

0,571 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-03-31 13:07:47

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,274 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,571 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,708 sec
TOTAL TIME: 11,733 sec
200-400M: 10,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 29,29 km/h
400M: 238,09 km/h
200-400M: 208,80 km/h

8,359 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,944 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,359 sec
0-400M: 9,904 sec
TOTAL TIME: 10,848 sec
200-400M: 3,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,94 km/h
400M: 242,02 km/h
200-400M: 45,08 km/h

9,560 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:20:49

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,560 sec
TOTAL TIME: 10,201 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 25,93 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 224,94 km/h

3,136 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:20:49

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,560 sec
TOTAL TIME: 10,201 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 25,93 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 224,94 km/h

196,94 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,944 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,359 sec
0-400M: 9,904 sec
TOTAL TIME: 10,848 sec
200-400M: 3,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,94 km/h
400M: 242,02 km/h
200-400M: 45,08 km/h

250,87 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:20:49

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,560 sec
TOTAL TIME: 10,201 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 25,93 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 224,94 km/h

224,94 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:20:49

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,560 sec
TOTAL TIME: 10,201 sec
200-400M: 3,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 25,93 km/h
400M: 250,87 km/h
200-400M: 224,94 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,701 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 14:52:36

TIME INFORMATION
RT: 0,701 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,347 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,152 sec
TOTAL TIME: 12,853 sec
200-400M: 4,805 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 156,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,692 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

6,574 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

9,872 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

3,298 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

188,48 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

247,76 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:19:34

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,692 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,872 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,48 km/h
400M: 247,76 km/h
200-400M: 59,28 km/h

210,10 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:29:50

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,613 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,921 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 30,54 km/h
400M: 240,64 km/h
200-400M: 210,10 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]-0,419 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-28 18:03:00

TIME INFORMATION
RT: -0,419 sec
0-18M: 2,631 sec
0-100M: 5,684 sec
0-200M: 8,243 sec 
0-300M: 10,477 sec
0-400M: 12,583 sec
TOTAL TIME: 12,164 sec
200-400M: 4,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,17 km/h
400M: 175,14 km/h
200-400M: 19,97 km/h

1,681 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,429 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 5,146 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,450 sec
TOTAL TIME: 12,879 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,644 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,441 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 7,104 sec 
0-300M: 9,248 sec
0-400M: 11,237 sec
TOTAL TIME: 12,678 sec
200-400M: 4,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,34 km/h
400M: 186,41 km/h
200-400M: 20,07 km/h

7,040 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HUSABERG 650

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 15:09:48

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,040 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 4,174 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,79 km/h
400M: 181,17 km/h
200-400M: 24,38 km/h

9,248 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,441 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 7,104 sec 
0-300M: 9,248 sec
0-400M: 11,237 sec
TOTAL TIME: 12,678 sec
200-400M: 4,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,34 km/h
400M: 186,41 km/h
200-400M: 20,07 km/h

11,214 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HUSABERG 650

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 15:09:48

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,040 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 4,174 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,79 km/h
400M: 181,17 km/h
200-400M: 24,38 km/h

4,115 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HUSABERG 650

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:33:45

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,119 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,234 sec
TOTAL TIME: 12,086 sec
200-400M: 4,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,91 km/h
400M: 185,95 km/h
200-400M: 30,04 km/h

166,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,441 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 7,104 sec 
0-300M: 9,248 sec
0-400M: 11,237 sec
TOTAL TIME: 12,678 sec
200-400M: 4,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,34 km/h
400M: 186,41 km/h
200-400M: 20,07 km/h

186,81 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HUSABERG 650

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:59:16

TIME INFORMATION
RT: 0,944 sec
0-18M: 1,795 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,242 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,383 sec
TOTAL TIME: 12,327 sec
200-400M: 4,141 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,06 km/h
400M: 186,81 km/h
200-400M: 29,75 km/h

31,62 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HUSABERG 650

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 14:08:43

TIME INFORMATION
RT: 0,883 sec
0-18M: 1,752 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,318 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,503 sec
TOTAL TIME: 12,386 sec
200-400M: 4,185 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,04 km/h
400M: 185,66 km/h
200-400M: 31,62 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,596 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-07-10 14:50:09

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,918 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,685 sec
TOTAL TIME: 11,281 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 212,38 km/h
200-400M: 40,38 km/h

1,629 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-10 12:36:44

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,848 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 11,485 sec
200-400M: 3,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,82 km/h
400M: 207,37 km/h
200-400M: 34,55 km/h

6,823 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-09 14:48:04

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,823 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,504 sec
TOTAL TIME: 11,179 sec
200-400M: 3,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 37,30 km/h

10,504 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-09 14:48:04

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,823 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,504 sec
TOTAL TIME: 11,179 sec
200-400M: 3,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 37,30 km/h

3,681 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-09 14:48:04

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,823 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,504 sec
TOTAL TIME: 11,179 sec
200-400M: 3,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 37,30 km/h

175,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-10 10:27:10

TIME INFORMATION
RT: 0,640 sec
0-18M: 1,704 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,910 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,621 sec
TOTAL TIME: 11,261 sec
200-400M: 3,711 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,01 km/h
400M: 211,39 km/h
200-400M: 36,38 km/h

212,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-07-10 14:50:09

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,918 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,685 sec
TOTAL TIME: 11,281 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 212,38 km/h
200-400M: 40,38 km/h

40,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-07-10 14:50:09

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,918 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,685 sec
TOTAL TIME: 11,281 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 212,38 km/h
200-400M: 40,38 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,053 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo