Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΠΑΥΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 13 0 67 63 4 1 47 9 7 2 1
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1 0 6 6 0 0 3 1 1 1 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 10 5 56 53 3 0 37 0 6 7 6
Moto True Street [2012] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 25 27 5 140 133 7 1 96 10 16 10 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,774 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

1,837 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

4,813 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

7,208 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

9,217 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

11,063 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,208 sec 
0-300M: 9,217 sec
0-400M: 11,063 sec
TOTAL TIME: 11,837 sec
200-400M: 3,855 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,49 km/h
400M: 201,69 km/h
200-400M: 37,20 km/h

3,842 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,170 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 4,870 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,268 sec
0-400M: 11,094 sec
TOTAL TIME: 12,264 sec
200-400M: 3,842 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 207,58 km/h
200-400M: 41,33 km/h

166,25 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,170 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 4,870 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,268 sec
0-400M: 11,094 sec
TOTAL TIME: 12,264 sec
200-400M: 3,842 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 207,58 km/h
200-400M: 41,33 km/h

207,58 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,170 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 4,870 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,268 sec
0-400M: 11,094 sec
TOTAL TIME: 12,264 sec
200-400M: 3,842 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 207,58 km/h
200-400M: 41,33 km/h

41,33 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,170 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 4,870 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,268 sec
0-400M: 11,094 sec
TOTAL TIME: 12,264 sec
200-400M: 3,842 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 207,58 km/h
200-400M: 41,33 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,447 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 14:19:36

TIME INFORMATION
RT: 0,447 sec
0-18M: 1,216 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,319 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,581 sec
TOTAL TIME: 13,028 sec
200-400M: 6,262 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,59 km/h
400M: 104,52 km/h
200-400M: -28,07 km/h

1,136 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-31 10:39:50

TIME INFORMATION
RT: 1,691 sec
0-18M: 1,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,183 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,191 sec
TOTAL TIME: 9,882 sec
200-400M: 3,008 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,18 km/h
400M: 251,57 km/h
200-400M: 36,39 km/h

4,970 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 20:10:55

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 4,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,863 sec
TOTAL TIME: 9,678 sec
200-400M: 2,893 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,15 km/h
400M: 265,09 km/h
200-400M: 40,94 km/h

7,863 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 20:10:55

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 4,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,863 sec
TOTAL TIME: 9,678 sec
200-400M: 2,893 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,15 km/h
400M: 265,09 km/h
200-400M: 40,94 km/h

2,893 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 20:10:55

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 4,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,863 sec
TOTAL TIME: 9,678 sec
200-400M: 2,893 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,15 km/h
400M: 265,09 km/h
200-400M: 40,94 km/h

225,00 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 18:00:45

TIME INFORMATION
RT: 1,662 sec
0-18M: 1,160 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,029 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,923 sec
TOTAL TIME: 9,585 sec
200-400M: 2,894 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,00 km/h
400M: 265,29 km/h
200-400M: 40,29 km/h

265,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 18:00:45

TIME INFORMATION
RT: 1,662 sec
0-18M: 1,160 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,029 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,923 sec
TOTAL TIME: 9,585 sec
200-400M: 2,894 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,00 km/h
400M: 265,29 km/h
200-400M: 40,29 km/h

40,94 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI PRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 20:10:55

TIME INFORMATION
RT: 1,815 sec
0-18M: 1,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 4,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 7,863 sec
TOTAL TIME: 9,678 sec
200-400M: 2,893 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,15 km/h
400M: 265,09 km/h
200-400M: 40,94 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,425 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,425 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 6,138 sec
0-200M: 11,163 sec 
0-300M: 15,562 sec
0-400M: 19,485 sec
TOTAL TIME: 19,910 sec
200-400M: 8,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 73,57 km/h
400M: 93,96 km/h
200-400M: 20,39 km/h

1,504 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-18 11:20:34

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,504 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,381 sec
TOTAL TIME: 10,059 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,094 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,069 sec 
0-300M: 7,740 sec
0-400M: 9,272 sec
TOTAL TIME: 10,048 sec
200-400M: 3,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,94 km/h
400M: 246,33 km/h
200-400M: 46,39 km/h

5,960 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,960 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,039 sec
TOTAL TIME: 9,583 sec
200-400M: 3,079 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,69 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 47,35 km/h

7,740 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,069 sec 
0-300M: 7,740 sec
0-400M: 9,272 sec
TOTAL TIME: 10,048 sec
200-400M: 3,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,94 km/h
400M: 246,33 km/h
200-400M: 46,39 km/h

9,039 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,960 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,039 sec
TOTAL TIME: 9,583 sec
200-400M: 3,079 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,69 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 47,35 km/h

3,062 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-04-21 16:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,459 sec
0-18M: 1,583 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,992 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,054 sec
TOTAL TIME: 9,513 sec
200-400M: 3,062 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,05 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

216,17 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-29 11:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,176 sec 
0-300M: 7,823 sec
0-400M: 9,323 sec
TOTAL TIME: 9,894 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,17 km/h
400M: 252,57 km/h
200-400M: 36,40 km/h

256,04 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,960 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,039 sec
TOTAL TIME: 9,583 sec
200-400M: 3,079 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,69 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 47,35 km/h

221,78 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:30:59

TIME INFORMATION
RT: 0,984 sec
0-18M: 1,511 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,330 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,630 sec
TOTAL TIME: 10,614 sec
200-400M: 3,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 20,97 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 221,78 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,617 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

1,672 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

4,359 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

6,506 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

8,327 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

9,982 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,982 sec
TOTAL TIME: 10,599 sec
200-400M: 3,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,03 km/h
400M: 225,10 km/h
200-400M: 37,07 km/h

3,461 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2010-04-25 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,673 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,439 sec
0-200M: 6,579 sec 
0-300M: 8,391 sec
0-400M: 10,040 sec
TOTAL TIME: 10,713 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,09 km/h
400M: 225,75 km/h
200-400M: 36,66 km/h

189,09 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2010-04-25 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,673 sec
0-18M: 1,759 sec
0-100M: 4,439 sec
0-200M: 6,579 sec 
0-300M: 8,391 sec
0-400M: 10,040 sec
TOTAL TIME: 10,713 sec
200-400M: 3,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,09 km/h
400M: 225,75 km/h
200-400M: 36,66 km/h

225,89 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,787 sec
0-18M: 1,734 sec
0-100M: 4,387 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 8,335 sec
0-400M: 9,986 sec
TOTAL TIME: 10,773 sec
200-400M: 3,465 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,78 km/h
400M: 225,89 km/h
200-400M: 39,11 km/h

39,65 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,098 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 4,503 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 8,494 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 11,267 sec
200-400M: 3,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,14 km/h
400M: 223,79 km/h
200-400M: 39,65 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,426 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2009-10-18 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,426 sec
0-18M: 1,870 sec
0-100M: 4,711 sec
0-200M: 6,947 sec 
0-300M: 8,838 sec
0-400M: 10,553 sec
TOTAL TIME: 10,979 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,81 km/h
400M: 220,69 km/h
200-400M: 42,88 km/h

1,634 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-11-01 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,825 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 4,451 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,600 sec
0-400M: 10,304 sec
TOTAL TIME: 11,129 sec
200-400M: 3,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,85 km/h
400M: 223,70 km/h
200-400M: 48,85 km/h

4,306 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 4,306 sec
0-200M: 6,519 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,083 sec
TOTAL TIME: 10,936 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,519 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 4,306 sec
0-200M: 6,519 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,083 sec
TOTAL TIME: 10,936 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,381 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2009-09-13 16:58:44

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,546 sec 
0-300M: 8,381 sec
0-400M: 10,040 sec
TOTAL TIME: 10,583 sec
200-400M: 3,494 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,11 km/h
400M: 224,26 km/h
200-400M: 38,15 km/h

10,040 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2009-09-13 16:58:44

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,546 sec 
0-300M: 8,381 sec
0-400M: 10,040 sec
TOTAL TIME: 10,583 sec
200-400M: 3,494 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,11 km/h
400M: 224,26 km/h
200-400M: 38,15 km/h

3,459 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-05-24 11:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,439 sec
0-200M: 6,612 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 10,071 sec
TOTAL TIME: 10,630 sec
200-400M: 3,459 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,48 km/h
400M: 227,49 km/h
200-400M: 43,01 km/h

186,51 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-05-23 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,588 sec 
0-300M: 8,423 sec
0-400M: 10,075 sec
TOTAL TIME: 10,798 sec
200-400M: 3,487 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,51 km/h
400M: 228,16 km/h
200-400M: 41,65 km/h

228,16 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-05-23 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,588 sec 
0-300M: 8,423 sec
0-400M: 10,075 sec
TOTAL TIME: 10,798 sec
200-400M: 3,487 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,51 km/h
400M: 228,16 km/h
200-400M: 41,65 km/h

48,85 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-11-01 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,825 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 4,451 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,600 sec
0-400M: 10,304 sec
TOTAL TIME: 11,129 sec
200-400M: 3,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,85 km/h
400M: 223,70 km/h
200-400M: 48,85 km/h

Moto True Street [2012]0,911 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 11:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,911 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,865 sec 
0-300M: 8,621 sec
0-400M: 10,201 sec
TOTAL TIME: 11,112 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,49 km/h
400M: 238,30 km/h
200-400M: 49,81 km/h

1,787 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

4,601 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

6,738 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

8,492 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

10,064 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

3,326 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

188,76 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,601 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,492 sec
0-400M: 10,064 sec
TOTAL TIME: 11,059 sec
200-400M: 3,326 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,76 km/h
400M: 237,47 km/h
200-400M: 48,71 km/h

238,30 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 11:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,911 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,865 sec 
0-300M: 8,621 sec
0-400M: 10,201 sec
TOTAL TIME: 11,112 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,49 km/h
400M: 238,30 km/h
200-400M: 49,81 km/h

49,81 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-08 11:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,911 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,865 sec 
0-300M: 8,621 sec
0-400M: 10,201 sec
TOTAL TIME: 11,112 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,49 km/h
400M: 238,30 km/h
200-400M: 49,81 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,087 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo